cho tam giác mnp vuông tại m

Hãy nhập thắc mắc của khách hàng nhập phía trên, nếu như là thông tin tài khoản VIP, các bạn sẽ được ưu tiên vấn đáp.

  • Tất cả
  • Câu chất vấn hay
  • Chưa trả lời
  • Câu chất vấn vip
Bạn nào là chung mk với !! mk cần thiết vội vàng !!! B1: Cho tam giác ABC cân nặng bên trên A , biết 35 chừng . Tính góc A = ? B2: Cho tam giác MNP cân nặng bên trên M, biết góc M= 75 chừng. Tính góc N và P.. = ? B3: Cho tam giác vuông bên trên A, biết C= 25 chừng . Tính số đo góc ngoài bên trên đỉnh B B4: Cho tam giác ABC, vuông bên trên A, biết BC = 15cm, AC= 9cm. Tính AB=? ...Đọc tiếpBạn nào là chung mk với !! mk cần thiết vội vàng !!! B1: Cho tam giác ABC cân nặng bên trên A , biết 35 chừng . Tính góc A = ? B2: Cho tam giác MNP cân nặng bên trên M, biết góc M= 75 chừng. Tính góc N và P.. = ? B3: Cho tam giác vuông bên trên A, biết C= 25 chừng . Tính số đo góc ngoài bên trên đỉnh B B4: Cho tam giác ABC, vuông bên trên A, biết BC = 15cm, AC= 9cm. Tính AB=?

Bài 1 : Cho tam giác ABC sở hữu góc A=90 chừng, AH vuông góc BC, góc C=35 chừng. Tính những góc B, góc BAH, góc CAH

Bài 2 : Cho tam giác ABC sở hữu góc B=70 chừng, góc C=30 chừng. Tia phân giác của góc A tách BC bên trên D kẻ AH vuông góc BC. Tính những góc BAC, ADH, HAD.

Bài 3 : Cho tam giác ABC sở hữu góc A=90 chừng, AH vuông góc BC . Các tia phân giác của góc BAH và góc C tách nhau bên trên I. Chứng minh góc AIC=90 chừng.