biểu đồ miền thể hiện gì

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu vật dụng miền Địa Lí (hay, chi tiết)

Tải xuống

1. Dấu hiệu nhận biết

Bạn đang xem: biểu đồ miền thể hiện gì

- Khả năng thể hiện tại : Biểu vật dụng miền còn được gọi là biểu vật dụng diện. Loại biểu vật dụng này thể hiện tại được cả cơ cấu tổ chức và hành động cải cách và phát triển của những đối tượng người tiêu dùng. Toàn cỗ biểu vật dụng là một hình chữ nhật (hoặc hình vuông), vô này được phân thành những miền không giống nhau

- Dấu hiệu nhận biết

+ Thường xuất hiện tại những cụm từ: cơ cấu tổ chức, vận động và di chuyển cơ cấu tổ chức, thay cho thay đổi cơ cấu tổ chức.

+ Mốc năm: >= 4 năm.

+ Chọn vẽ biểu vật dụng miền: đa phần năm, không nhiều bộ phận.

- Một số dạng biểu vật dụng miền thông thường bắt gặp : Biểu vật dụng miền ông xã tiếp nối đuôi nhau, miền ông xã kể từ gốc tọa độ

2. Cách vẽ biểu vật dụng miền

Bước 1 : Phân tích bảng số liệu và thi công hệ trục tọa độ

- Phân tích và xử lí số liệu.

- Xác toan tỉ trọng, phạm vi mẫu giấy tương thích.

- Không được tự động ý bố trí lại trật tự số liệu (nếu không tồn tại yêu thương cầu).

Bước 2 : Vẽ biểu đồ

- Xây dựng hình chữ nhật phải chăng độ cao (trục tung) = 2/3 chiều nhiều năm (trục hoành).

- Đánh số chuẩn chỉnh bên trên trục tung (%) nên cơ hội đều nhau (0, 10, đôi mươi,... 100 hoặc 0, đôi mươi, 40,...,100).

- Năm trước tiên và năm sau cuối đó là trục tung phía hai bên.

- Trường phù hợp bạn dạng vật dụng bao gồm nhiều miền ông xã lên nhau, tớ vẽ tuần tự động từng miền bám theo trật tự kể từ bên dưới lên bên trên. Việc bố trí trật tự của những miền cần thiết Note sao mang đến tăng thêm ý nghĩa nhất mặt khác cũng nên tính cho tới tính trực quan lại và tính mĩ thuật của biểu vật dụng.

- Chiều cao của hình chữ nhật thể hiện tại đơn vị chức năng của biểu vật dụng, chiều rộng lớn của biểu vật dụng thông thường thể hiện tại thời hạn (năm).

Bước 3 : Hoàn thiện biểu đồ

- Ghi số liệu ở thân mật của miền (không tương tự cơ hội ghi như biểu vật dụng đường).

- Hoàn chỉnh bảng ghi chú và thương hiệu biểu vật dụng.

* Lưu ý :

- Biểu vật dụng miền vẽ bám theo độ quý hiếm vô cùng thể hiện tại hành động, nên dựng nhị trục - một trục thể tiến bộ lượng, một trục số lượng giới hạn năm cuối (dạng này vô cùng ít).

- Lưu ý khoảng cách năm thiệt đúng mực.

- Trường phù hợp đòi hỏi thể hiện tại cơ cấu tổ chức, thay cho thay đổi cơ cấu tổ chức, vận động và di chuyển cơ cấu tổ chức,... cần được xử lý % trước lúc vẽ.

3. Cách đánh giá biểu vật dụng miền

- Nhận xét công cộng toàn cỗ bảng số liệu: Nhìn nhận, Đánh Giá Xu thế công cộng của số liệu.

- Nhận xét sản phẩm ngang trước: Theo thời hạn nguyên tố a tăng hoặc hạn chế, tăng hạn chế thế nào, tăng hạn chế bao nhiêu? Sau cơ cho tới nguyên tố b tăng hoặc hạn chế,… nguyên tố c (mức chênh lệch).

- Nhận xét sản phẩm dọc: Yếu tố nào là xếp thứ hạng nhất, nhì, tía và với thay cho thay đổi loại hạng hoặc không?

- Kết luận và lý giải.

4. Những lỗi thông thường bắt gặp khi vẽ biểu vật dụng miền

- Các nguyên tố chủ yếu bên trên biểu đồ

+ Thiếu số liệu bên trên hình vuông vắn, thiếu hụt số 0 ở gốc tọa chừng.

+ Chia sai khoảng cách năm ở trục hoành, sai tỉ trọng ở trục tung.

+ Chưa tạo nên hình chữ nhật đặc thù, thiếu hụt đơn vị chức năng.

+ Viết ghi chú vô biểu vật dụng, ko lấp ăm ắp hình chữ nhật.

- Các nguyên tố phụ ngoài biểu đồ: thiếu hụt thương hiệu biểu vật dụng hoặc bảng ghi chú.

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu vật dụng miền Địa Lí hoặc, chi tiết

5. Một số bài bác tập dượt minh họa về biểu vật dụng miền

Bài tập dượt 1 : Cho bảng số liệu sau:

CƠ CẤU DIỆN TÍCH LÚA PHÂN THEO MÙA VỤ CỦA NƯỚC TA,

GIAI ĐOẠN 2005 - năm 2016 (Đơn vị: %)

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu vật dụng miền Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên đo đếm )

a) Vẽ biểu vật dụng mến thống nhất nhằm thể hiện tại sự vận động và di chuyển cơ cấu tổ chức diện tích S lúa phân bám theo mùa vụ ở việt nam, quá trình 2005 - 2016?

b) Nhận xét và lý giải.

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu vật dụng miền Địa Lí hoặc, chi tiết

CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU DIỆN TÍCH LÚA PHÂN THEO MÙA VỤ CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 - 2016

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Nhìn công cộng, diện tích S lúa phân bám theo mùa vụ ở việt nam với sự vận động và di chuyển.

- Năm năm 2016, lúa tấp nập xuân rung rinh tỉ trọng lớn số 1 (39,6%), tiếp cho tới là lúa thu và thu tấp nập (36,0%) và rung rinh tỉ trọng nhỏ nhất lá lúa mùa (24,4%).

- Cơ cấu diện tích S những loại lúa với sự thay cho đổi:

+ Lúa tấp nập xuân hạn chế nhẹ nhõm (giảm 0,5%) tuy nhiên tạm thời (2005 - 2010 và 2013 - năm 2016 tăng; 2010 - 2013 giảm).

+ Lúa hè thu và thu tấp nập tăng liên tiếp qua quýt trong năm và gia tăng 3,9%.

+ Lúa mùa hạn chế liên tiếp qua quýt trong năm và hạn chế 3,4%.

* Giải thích

- Diện tích lúa thu và thu tấp nập tăng là vì việc tăng mạnh rạm canh, tăng vụ và có rất nhiều tương tự mới nhất đi vào demo nghiệm mang đến năng suất cao.

- Diện tích lúa mùa và lúa tấp nập xuân hạn chế là vì việc quy đổi mục tiêu dùng khu đất (trồng những loại hoa màu sắc không giống mang đến năng suất cao hơn), tác động của những nguyên tố bất ngờ (nguồn nước, những nguyên tố nhiệt độ,…).

Bài tập dượt 2 : Cho bảng số liệu sau:

KHỐI LƯỢNG VẬN CHUYỂN PHÂN THEO LOẠI HÀNG HÓA (Đơn vị: Nghìn tấn)

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu vật dụng miền Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên đo đếm )

Xem thêm: mặt cắt được biểu diễn ngay trên hình chiếu tương ứng gọi là gì

a) Vẽ biểu vật dụng mến thống nhất thể hiện tại sự thay cho thay đổi cơ cấu tổ chức lượng vận đem phân bám theo loại sản phẩm & hàng hóa ở việt nam, quá trình 2010 - 2017?

b) Nhận xét sự thay cho thay đổi kể từ biểu vật dụng vẫn vẽ và giải thích?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

* Xử lí số liệu

- Công thức: Tỉ trọng từng loại sản phẩm = Khối lượng loại sản phẩm / Tổng số sản phẩm x 100%.

- kề dụng công thức bên trên, tính được bảng số liệu sau đây:

CƠ CẤU KHỐI LƯỢNG VẬN CHUYỂN PHÂN THEO LOẠI HÀNG HÓA (Đơn vị: %)

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu vật dụng miền Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn : Tổng viên đo đếm )

* Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu vật dụng miền Địa Lí hoặc, chi tiết

CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KHỐI LƯỢNG VẬN CHUYỂN PHÂN THEO LOẠI HÀNG HÓA Tại NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2017

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Cơ cấu lượng vận đem phân bám theo loại sản phẩm hoá với sự thay cho thay đổi tuy nhiên ko rộng lớn.

- Sự thay cho thay đổi ra mắt theo phía tăng tỉ trọng sản phẩm trong nước và sản phẩm xuất khẩu; hạn chế tỉ trọng sản phẩm nhập vào.

+ Tỉ trọng sản phẩm xuất khẩu tăng nhẹ nhõm (0,3%) tuy nhiên tạm thời (2010 - 2013 và năm ngoái -2017 giảm; 2013 - năm ngoái tăng).

+ Tỉ trọng sản phẩm nhập vào hạn chế liên tiếp qua quýt trong năm và hạn chế 3,8%.

+ Tỉ trọng sản phẩm trong nước tăng nhẹ nhõm (3,5%) tuy nhiên tạm thời (2010 - 2013 và năm ngoái -2017 tăng; 2013 - năm ngoái giảm).

- Khối lượng vận đem phân bám theo loại sản phẩm & hàng hóa đều tạo thêm liên tục: sản phẩm xuất khẩu gia tăng 6200 ngàn tấn, sản phẩm nhập vào gia tăng 8563 ngàn tấn và sản phẩm trong nước tăng 9581 ngàn tấn.

- Hàng trong nước tăng sớm nhất có thể (234,0%), tiếp cho tới là sản phẩm xuất khẩu (213,5%) và tăng muộn nhất là sản phẩm nhập vào (192,1%).

* Giải thích

- Do phát triển nội địa cải cách và phát triển và quyết sách tăng mạnh xuất khẩu nên tỉ trọng sản phẩm trong nước và sản phẩm xuất khẩu tăng thời gian nhanh.

- Tuy vẫn rung rinh tỉ trọng lớn số 1 nhưng tại lượng sản phẩm nhập vào tăng lờ lững rộng lớn đối với nhị loại sản phẩm bên trên nền tỉ trọng hạn chế ⇒ Xu phía phù phù hợp với quy trình công nghiệp hóa, giới hạn sản phẩm nhập vào, dữ thế chủ động phát triển những món đồ nội địa và tăng mạnh xuất khẩu, hội nhập nền kinh ê chống và bên trên toàn cầu.

Bài tập dượt 3 : Cho bảng số liệu sau:

DÂN SỐ NƯỚC TA PHÂN THEO THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN,

GIAI ĐOẠN 2010 - 2018 (Đơn vị: Nghìn người)

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu vật dụng miền Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên đo đếm )

a) Vẽ biểu vật dụng mến thống nhất thể hiện tại sự thay cho thay đổi cơ cấu tổ chức dân sinh phân bám theo trở thành thị và vùng quê ở việt nam, quá trình 2010 - 2018?

b) Nhận xét và lý giải.

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

* Xử lí số liệu

- Công thức: Tỉ trọng từng dân sinh = Dân số từng loại / Tổng dân sinh x 100%.

- kề dụng công thức, tớ tính được bảng số liệu sau:

CƠ CẤU DÂN SỐ NƯỚC TA PHÂN THEO THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN,

GIAI ĐOẠN 2010 - 2018 (Đơn vị: %)

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu vật dụng miền Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên đo đếm )

* Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu vật dụng miền Địa Lí hoặc, chi tiết

CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU DÂN SỐ PHÂN THEO THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN Tại NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2018

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Dân số trở thành thị và vùng quê với sự thay cho thay đổi bám theo trong năm. Tỉ trọng dân vùng quê luôn luôn to hơn dân trở thành thị (2018: 64,3% đối với 35,7%).

- Dân số trở thành thị gia tăng 6176,4 ngàn người; dân sinh vùng quê gia tăng 2141,5 ngàn người. Dân số trở thành thị tăng thời gian nhanh rộng lớn dân sinh vùng quê (123,3% đối với 103,5%).

- Tỉ trọng dân trở thành thị và vùng quê với sự đem dịch:

+ Dân trở thành thị tăng liên tiếp và gia tăng 5,2%.

+ Dân vùng quê hạn chế liên tiếp và sụt giảm 5,2%.

* Giải thích

- Dân cư việt nam tăng là vì quy tế bào dân sinh việt nam rộng lớn, số người vô giới hạn tuổi sinh nở còn nhiều.

- Dân số trở thành thị tăng thời gian nhanh rộng lớn dân vùng quê là vì quy trình công nghiệp hóa, đô thị mới nhiều làm việc kể từ vùng quê thiên di vô những chống trở thành thị thám thính việc thực hiện, nhất là những khu đô thị rộng lớn như TP Hà Nội, TP. Sài Gòn, Bình Dương,…

- Dân số vùng quê luôn luôn nhiều hơn nữa dân trở thành thị tuy nhiên tỉ trọng dân vùng quê hạn chế là vì dân vùng quê tăng lờ lững rộng lớn dân trở thành thị và một trong những phần rộng lớn dân vùng quê dịch rời vô trở thành thị.

Tải xuống

Xem thêm thắt những nội dung bài viết canh ty tập luyện kĩ năng địa lí vô cùng hoặc khác:

 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu vật dụng cột Địa Lí (hay, chi tiết)
 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu vật dụng lối Địa Lí (hay, chi tiết)
 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu vật dụng tròn trĩnh Địa Lí (hay, chi tiết)
 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu vật dụng phối kết hợp Địa Lí (hay, chi tiết)
 • Cách phân tách và đánh giá bảng số liệu địa lí vô cùng hay
 • Cách hiểu, cơ hội dùng Atlat Địa lí nước ta hiệu quả

Đã với tiếng giải bài bác tập dượt lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài bác tập dượt Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài bác tập dượt Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài bác tập dượt Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá khá mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn đôi mươi.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 với đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua giành riêng cho nghề giáo và khóa đào tạo và huấn luyện giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với tiện ích VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Đề đua vô lớp 10 môn Địa Lí (có đáp án) được những Giáo viên tiên phong hàng đầu biên soạn bám theo cấu hình rời khỏi đề đua Trắc nghiệm mới nhất giúp đỡ bạn ôn luyện và giành được điểm trên cao vô kì đua vô lớp 10 môn Địa Lí.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.