biểu hiện nào sau đây thể hiện nước ta đông dân

hint-header

Cập nhật ngày: 19-09-2022

Bạn đang xem: biểu hiện nào sau đây thể hiện nước ta đông dân


Chia sẻ bởi: Trương Trọng


Biểu hiện tại nào là tại đây thể hiện tại việt nam nhộn nhịp dân?

Chủ đề liên quan

Các khu đô thị rộng lớn của việt nam triệu tập đa phần ở

Cây công nghiệp nào là tại đây đem xuất xứ cận nhiệt?

Thành tựu nổi trội của việc làm hội nhập quốc tế của việt nam là thú vị mạnh

Cây trồng nào là tại đây nằm trong group cây lâu năm thường niên ở nước ta?

Vật nuôi nào là sau đấy là mối cung cấp cung ứng sản lượng thịt lớn số 1 nhập tổng sản lượng thịt ở nước ta?

Sản phẩm nào là tại đây không thuộc công nghiệp chế vươn lên là thành phầm trồng trọt?

Hình thức tổ chức triển khai bờ cõi công nghiệp nào là tại đây không tồn tại dân sinh sống sinh sống?

B

Khu công nghiệp triệu tập.

Dựa nhập Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 15, cho thấy khu đô thị nào là sau đấy là khu đô thị quánh biệt?

Dựa nhập Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 17, cho thấy trong những trung tâm tài chính tại đây, trung tâm nào là đem quy tế bào rộng lớn nhất?

Dựa nhập Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 22, cho thấy trong những trung tâm công nghiệp chế vươn lên là hoa màu, thức ăn tại đây, trung tâm nào là đem con số những ngành chế vươn lên là nhiều nhất?

Dựa nhập Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 19, cho thấy trong những tỉnh tại đây, tỉnh nào là đem diện tích S trồng lúa rộng lớn nhất?

Dựa nhập Atlat Địa lí nước Việt Nam trang đôi mươi, cho thấy trong những tỉnh tại đây, tỉnh nào là đem sản lượng thủy sản khai quật to hơn sản lượng thủy sản nuôi trồng?

Dựa nhập Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 21, cho thấy trung tâm công nghiệp Quy Nhơn không đem ngành công nghiệp nào là sau đây?

D

Sản xuất vật tư xây cất.

Dựa nhập Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 21, cho thấy trong những trung tâm công nghiệp tại đây, trung tâm công nghiệp nào là có mức giá trị phát triển rộng lớn nhất?

Dựa nhập Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 22, cho thấy nhà máy sản xuất năng lượng điện nào là sau đấy là nhà máy sản xuất sức nóng điện?

Phát biểu nào là tại đây chính với mối cung cấp làm việc việt nam hiện tại nay?

A

phần lớn tay nghề nhập công nghiệp.

B

Phân phụ vương triệu tập ở chống miền núi.

C

Chất lượng làm việc càng ngày càng tăng.

D

Chủ yếu đuối là làm việc đem trình độ chuyên môn cao.

Quá trình đô thị mới của việt nam lúc bấy giờ không có điểm sáng nào là sau đây?

A

Xem thêm: tính từ trong tiếng anh là gì

Trình phỏng đô thị mới còn thấp.

B

Phân phụ vương những khu đô thị không đồng đều.

C

Tỉ lệ dân trở nên thị tăng thêm.

D

Có nhiều khu đô thị đem quy tế bào rộng lớn.

Phát biểu nào là tại đây không đúng về trở nên tựu của việc làm Đổi mới nhất ở việt nam hiện tại nay?

A

Mức sinh sống của dân sinh sống cực kỳ cao.

B

Tăng trưởng tài chính tương đối cao.

C

Lạm trừng trị được trấn áp đảm bảo chất lượng.

D

Cơ cấu tài chính fake vươn lên là.

Chuyển dịch cơ cấu tổ chức bờ cõi tài chính của việt nam lúc bấy giờ đưa đến ý nghĩa sâu sắc nào là sau đây?

A

Tăng tỉ trọng ngành nông nghiệp.

B

Đẩy mạnh cải cách và phát triển tài chính.

C

Thúc đẩy xuất khẩu làm việc.

D

Tăng tầm quan trọng tài chính mái ấm nước.

Điều khiếu nại nào là tại đây thuận tiện mang đến việt nam phát triển lúa gạo?

A

Đồng vì chưng rộng lớn, khu đất phù rơi phì nhiêu màu mỡ.

B

Khí hậu phân hóa, đem mùa ướp đông lạnh.

C

Xem thêm: fe(oh)3

phần lớn sông, sông ngòi đem mùa thô.

D

Địa hình cồn núi, phân bậc bám theo phỏng cao.