bộ phận nào trong cây có nhiều kiểu hướng động

Câu hỏi:

12/02/2020 22,767

Bạn đang xem: bộ phận nào trong cây có nhiều kiểu hướng động

Trả lời:

verified

Giải vì chưng Vietjack

Đáp án C

Rễ cây có khá nhiều loại phía động như: phía sáng sủa âm, phía trọng tải dương, phía hóa, phía nước.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong sinh sinh ra chăm sóc ở thực vật, cây vừa được tạo nên ra

A. kể từ một trong những phần của cơ sở sinh chăm sóc của cây

B. chỉ còn rễ của cây

C. chỉ còn một trong những phần thân thuộc của cây

D. chỉ còn lá của cây

Câu 2:

Testosterone được sinh đẻ đi ra ở

A. tuyến giáp

B. tuyến yên

C. tinh ma hoàn

D. chống trứng

Câu 3:

Sinh trưởng loại cấp cho ở cây thân thuộc mộc là ngày càng tăng về

A. chiều lâu năm vì thế sinh hoạt của tế bào phân sinh đỉnh.

B. chiều ngang vì thế sinh hoạt của tế bào sinh đỉnh.

C. chiều ngang vì thế sinh hoạt của tế bào phân sinh mặt mũi.

Xem thêm: hình tứ giác lớp 2

D. chiều lâu năm vì thế sinh hoạt của tế bào phân sinh mặt mũi.

Câu 4:

Hướng xúc tiếp đem ở loại cây nào là bên dưới đây?

A. Bưởi.

B. Cam.

C. Nho.

D. Táo.

Câu 5:

Khi bịa cây ở hành lang cửa số, cây thông thường cách tân và phát triển hướng ra phía phía ngoài hành lang cửa số. Hiện tượng này phản ánh dạng phía động nào là ở thực vật?

A. Hướng nước

B. Hướng tiếp xúc

C. Hướng trọng lực

D. Hướng sáng

Câu 6:

Tác nhân nào là sau đây thông thường chỉ tạo ra phía động dương nhưng mà không khiến đi ra phía động âm?

A. Nước.

B. Trọng lực.

C. Ánh sáng sủa.

D. Hóa hóa học.

Xem thêm: x1^2+x2^2