các đới khí hậu trên trái đất


Dựa nhập hình 10.1 SGK, cho thấy đới nhiệt độ nhiệt đới gió mùa thông thường nằm trong lòng những đới nhiệt độ nào? Dựa nhập hình 10.1 SGK, cho thấy nước ta nằm trong loại nhiệt độ nào? Dựa nhập hình 10.1 SGK, cho thấy kinh tuyến 900Đ ko trải qua loại nhiệt độ nào là sau đây? Dựa nhập hình 10.2 SGK, cho thấy phán xét nào là tại đây đích về sức nóng phỏng và lượng mưa của loại nhiệt độ nhiệt đới gió mùa gió bấc ở Hà Nội? Dựa nhập hình 10.2 SGK, cho thấy phán xét nào là tại đây đích về biểu loại sức nóng phỏng và lượng mưa của loại nhiệt độ ôn đới hải dương ở Va

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Câu 1 1.1

Bạn đang xem: các đới khí hậu trên trái đất

Dựa nhập hình 10.1 SGK, cho thấy đới nhiệt độ nhiệt đới gió mùa thông thường nằm trong lòng những đới nhiệt độ nào?

A. Đới nhiệt độ ôn đới và đới nhiệt độ cận xích đạo.

B. Đới nhiệt độ cận sức nóng và đới nhiệt độ cận xích đạo.

C. Đới nhiệt độ cận sức nóng và đới nhiệt độ xích đạo.

D. Đới nhiệt độ ôn đới và đới nhiệt độ cận xích đạo.

Phương pháp giải:

Dựa nhập hình 10.1 SGK và kí hiệu la mã và phân tầng color nhằm xác xác định trí nhiệt độ nhiệt đới gió mùa (V)

Lời giải chi tiết:

Đới nhiệt độ nhiệt đới gió mùa được chú quí vị kí hậu chữ V, nằm trong lòng đới nhiệt độ cận sức nóng và cận xích đạo

=> Chọn đáp án B.

Câu 1 1.2

 Dựa nhập hình 10.1 SGK, cho thấy nước ta nằm trong loại nhiệt độ nào?

A. Khí hậu cận sức nóng châu lục.

B. Khí hậu cận sức nóng châu lục bão táp mùa

C. Khí hậu nhiệt đới gió mùa châu lục.

D. Khí hậu nhiệt đới gió mùa gió bấc.

Phương pháp giải:

Quan sát nhập hình 10.1 SGK, xác xác định trí của nước ta và phân tầng color của bờ cõi nước ta – coi chú giải

Lời giải chi tiết:

Việt Nam có màu sắc hồng đậm

=> Chọn đáp án D

Câu 1 1.3

Dựa nhập hình 10.1 SGK, cho thấy kinh tuyến 900Đ không trải qua loại nhiệt độ nào là sau đây?

A. Ôn đới châu lục.

B. Nhiệt đới gió bấc.

C. Cận sức nóng châu lục.

D. Nhiệt đới châu lục.

Phương pháp giải:

Quan sát nhập hình 10.1 SGK, xác xác định trí kinh tuyến 900Đ và những color tuy nhiên kinh tuyến này trải qua, so sánh chú giải

Lời giải chi tiết:

Kinh tuyến 900Đ trải qua nhiệt độ cực kỳ, nhiệt độ cận cực kỳ, loại nhiệt độ ôn đới châu lục, nhiệt độ núi cao, nhiệt độ cận sức nóng châu lục, nhiệt độ nhiệt đới gió mùa bão táp mùa

=> Chọn đáp án D

Câu 1 1.4

Dựa nhập hình 10.2 SGK, cho thấy phán xét nào là tại đây đích về sức nóng phỏng và lượng mưa của loại nhiệt độ nhiệt đới gió mùa gió bấc ở Hà Nội?

A. Nhiệt phỏng và lượng mưa cao nhập ngày hạ, thấp nhập ngày đông.

B. Nhiệt phỏng và lượng mưa thấp tuy nhiên đều xung quanh năm.

C. Nhiệt phỏng cực kỳ chênh chếch thân thiết ngày hạ và ngày đông, lượng mưa thấp .

D. Nhiệt phỏng cao nhập ngày hạ, thấp nhập mùa đông; lượng mưa cao nhập ngày đông, thấp nhập mùa hạ

Phương pháp giải:

Quan sát hình 10.2 biểu loại loại nhiệt độ nhiệt đới gió mùa gió bấc Thành Phố Hà Nội (Việt Nam) nhằm phán xét về điểm lưu ý sức nóng phỏng và lượng mưa 

Lời giải chi tiết:

- Về sức nóng phỏng, ở Thành Phố Hà Nội đem nền sức nóng cao, không tồn tại mon nào là bên dưới 150C tuy vậy đem sự phân hóa, sức nóng phỏng ngày hè từ thời điểm tháng 5 – 10 cao hơn nữa bên trên 240C, ngày đông từ thời điểm tháng 11 – tháng bốn sức nóng phỏng hạ thấp, một số trong những mon bên dưới 200C.

- Về lượng mưa, lượng mưa rộng lớn, tuy nhiên mưa cũng triệu tập nhập ngày hạ từ thời điểm tháng 5 – 10, những mon còn sót lại lượng mưa thấp

=> Chọn đáp án A

Câu 1 1.5

Dựa nhập hình 10.2 SGK, cho thấy phán xét nào là tại đây đích về biểu loại sức nóng phỏng và lượng mưa của loại nhiệt độ ôn đới hải dương ở Va – len – ti – a (Ai-len)?

A. Biên phỏng sức nóng năm rất rộng.

B. Lượng mưa cao hơn nữa 2000 milimet và đều xung quanh năm.

C. Mùa sầm uất mưa nhiều hơn nữa ngày hạ.

Xem thêm: thế nào là nhóm gen liên kết

D. Nhiệt phỏng ngày hè cực kỳ cao, ngày đông cực kỳ thấp.

Phương pháp giải:

Quan sát hình 10.2 biểu loại loại nhiệt độ ôn đới hải dương Va-len-ti-a (Ai-len) nhằm phán xét về điểm lưu ý sức nóng phỏng và lượng mưa. Sử dụng cách thức loại trừ.

Lời giải chi tiết:

- Quan sát biểu loại rất có thể thấy lượng mưa ở Valentia đều xung quanh năm (các mon đều mưa bên trên 100 mm) tuy nhiên tổng lượng mưa chỉ đạt mức 1416 milimet => loại đáp án B.

- Về sức nóng phỏng ở trên đây giao động kể từ từ 8 – 150C, như thế biên phỏng sức nóng năm không thật cao, sức nóng phỏng ngày hè chỉ ở tầm mức 15 -16 0C không tốt, ngày đông ko bên dưới 80C không thật thấp => loại A và D

=> Chọn đáp án C ( tuy vậy mưa đều xung quanh năm tuy nhiên lượng mưa ngày đông đem cao hơn nữa đối với mùa hạ)

Câu 2

Dựa nhập hình 10.1 SGK, cho thấy câu nào là đích, câu nào là sai? Hãy sửa lại những câu sai.

a. Khí hậu bên trên Trái Đất tạo thành 7 đới nhiệt độ.

b. Tại buôn bán cầu Bắc, đới nhiệt độ nhiệt đới gió mùa đem diện tích S lớn số 1.

c. Có đới nhiệt độ phân hóa trở nên những loại nhiệt độ, đem đới ko phân hóa trở nên loại nhiệt độ.

d. Trên châu lục, đới nhiệt độ xích đạo kéo dãn liên tiếp dọc xích đạo.

Phương pháp giải:

- Đọc những câu a, b, c, d.

- Dựa nhập hình 10.1 SGK, phân tách ý những câu để tìm hiểu câu nào là đích câu nào là sai

Lời giải chi tiết:

- Đáp án: b,d: Sai; a,c: Đúng

- Sửa: 

b, Tại buôn bán cầu Bắc, đới nhiệt độ ôn đới đem diện tích S lớn số 1.

d, Trên châu lục. đới nhiệt độ xích đạo ko liên tiếp.

Câu 3

- Trên Trái Đất đem từng nào đới nhiệt độ. Kể thương hiệu những đới nhiệt độ ê.

- Những đới nhiệt độ nào là đem sự phân hóa trở nên những loại nhiệt độ.

- nước ta trực thuộc đới nhiệt độ, loại nhiệt độ nào là. Những điểm lưu ý nổi trội của đới, loại nhiệt độ ê.

Phương pháp giải:

Quan sát hình 10.1 và chú quí bạn dạng loại.

Lời giải chi tiết:

- Trên Trái Đất đem 7 đới khí hậu: đới nhiệt độ cực kỳ, đới nhiệt độ cận cực kỳ, đới nhiệt độ ôn đới, đới nhiệt độ cận sức nóng, đới nhiệt độ nhiệt đới gió mùa, đới nhiệt độ cận xích đạo, đới nhiệt độ xích đạo.

- Những đới nhiệt độ phân hóa trở nên nhiều loại nhiệt độ là đới nhiệt độ ôn đới, đới nhiệt độ cận sức nóng, đới nhiệt độ nhiệt đới gió mùa.

- nước ta trực thuộc đới nhiệt độ nhiệt đới gió mùa, nằm trong loại nhiệt độ nhiệt đới gió mùa gió bấc. Đặc điểm nổi trội là nhiệt độ đem sức nóng phỏng tầm năm cao bên trên 210C, lượng mưa rộng lớn và đem sự phân mùa nhiệt độ bởi tác động của gió bấc.

Câu 4

- Hoàn trở nên bảng bám theo khuôn sau

- So sánh sự kiểu như nhau và không giống nhau của loại nhiệt độ ôn đới hải dương với loại nhiệt độ ôn đới châu lục.

Phương pháp giải:

Quan sát hình 10.2 nhằm phán xét bám theo tiêu chuẩn bảng

Lời giải chi tiết:

- So sánh nhiệt độ ôn đới hải dương và ôn đới lục địa:

+ Giống nhau: Đều nằm trong đới nhiệt độ ôn đới, đem mưa đều xung quanh năm, sức nóng phỏng ngày hè không thật rộng lớn – non mẻ

+ Khác nhau:Bình luận

Chia sẻ

  • Bài 9. Khí quyển, những nguyên tố nhiệt độ trang 24, 25, 26, 27, 28, 29 SBT Địa lí 10 liên kết trí thức với cuộc sống đời thường

    Biểu hiện tại rõ ràng rệt nhất của quy luật phân bổ sức nóng phỏng bám theo vĩ phỏng là. Đại dương đem biên phỏng sức nóng phỏng nhỏ rộng lớn châu lục vì thế. Càng lên rất cao sức nóng phỏng càng rời vì thế. Trên Trái Đất, những đai áp cao và áp thấp phân bổ như sau. Các đai khí áp bên trên Trái Đất ko liên tiếp tuy nhiên bị phân chia rời trở nên những trung tâm khí áp riêng không liên quan gì đến nhau bởi . Gió Tây ôn đới là loại bão táp. Trên những sườn núi cao đón bão táp, càng lên rất cao lượng mưa đa dạng, tuy nhiên đỉnh núi cao lượng mưa không nhiều, bởi. Các vùng bên trên mặt phẳng Trái Đất bố trí bám theo lượng mưa g

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Địa lí lớp 10 - Kết nối trí thức - Xem ngay

Xem thêm: quãng đường ab dài 120km

Báo lỗi - Góp ý

2k8 Tham gia ngay lập tức group share, trao thay đổi tư liệu học hành miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 bên trên Tuyensinh247.com, Cam kết gom học viên học tập đảm bảo chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.