các dòng biển nóng thường có hướng chảy từ

Câu hỏi:

05/05/2022 3,792

Bạn đang xem: các dòng biển nóng thường có hướng chảy từ

A. vĩ chừng cao về vĩ chừng thấp.

B. vĩ chừng thấp về vĩ chừng cao.

Đáp án chủ yếu xác

C. cung cấp cầu Bắc xuống Nam.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án B.

Các loại đại dương rét thông thường được bố trí theo hướng chảy kể từ vĩ chừng thấp về vĩ chừng cao và ngược lại.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Độ muối bột khoảng của biển là

A. 32‰.

B. 34‰.

C. 35‰.

D. 33‰.

Câu 2:

Nước đại dương và biển với bao nhiêu sự vận động?

A. 5.

B. 3.

C. 2.

D. 4.

Câu 3:

Nước đậm rung rinh khoảng chừng từng nào vô toàn cỗ lượng nước bên trên Trái Đất?

A. 95%.

Xem thêm: quần đảo hoàng sa thuộc tỉnh nào

B. 90%.

C. 92%.

D. 97%.

Câu 4:

Trên trái đất không có biển nào là sau đây?

A. đè Độ Dương.

B. Bắc Băng Dương.

C. Đại Tây Dương.

D. Châu Nam Cực.

Câu 5:

Hình thức giao động bên trên khu vực của nước đại dương và biển gọi là

A. sóng đại dương.

B. loại đại dương.

C. thủy triều.

D. triều cường.

Câu 6:

Dao động thủy triều lớn số 1 vô những ngày nào là sau đây?

A. Trăng tròn trặn và ko trăng.

B. Trăng khuyết và ko trăng.

C. Trăng tròn trặn và trăng khuyết.

Xem thêm: viết bài văn tả cảnh sinh hoạt

D. Trăng khuyết đầu, vào cuối tháng.