các tính từ trong tiếng anh

Tính kể từ là một trong ngữ pháp cơ phiên bản vô Tiếng Anh, việc nhận ra và dùng tính kể từ là một trong phần cần thiết trong công việc xây cất và không ngừng mở rộng vốn liếng kể từ vựng Tiếng Anh của những người học tập. Bài viết lách reviews về khái niệm, cơ hội nhận ra tính kể từ và hỗ trợ ví dụ những tính kể từ thông thườn vô Tiếng Anh nằm trong bài bác luyện áp dụng.

Key takeaway

Bạn đang xem: các tính từ trong tiếng anh

Tính kể từ (Adjective) là những kể từ dùng để làm tế bào mô tả và té nghĩa cho tới danh kể từ, đại kể từ. Chúng tế bào mô tả Điểm sáng, đặc điểm, hiện tượng của một người, sự vật hoặc vụ việc.

Cách nhận ra tính từ:

 • Tính kể từ đứng trước danh kể từ (a skinny boy)

 • Tính kể từ đứng sau động kể từ tobe và liên động từ

 • Tính kể từ té nghĩa cho tới danh kể từ (an empty box)

 • Các hậu tố thịnh hành của tính từ: -ful, -less, -ous, -ish, -able, -ible, -ly, -y, -al, -ing, -ant, -ent, -ed, -ic

 • Tính kể từ dùng trong những câu sánh sánh: đối chiếu rộng lớn, đối chiếu nhất, đối chiếu ngang bằng

Các tính kể từ thông thườn vô Tiếng Anh: tính kể từ ngắn ngủi, tính kể từ dài

Bài luyện áp dụng, đáp án.

Các tính kể từ thông thường gặp gỡ vô Tiếng Anh

Tính kể từ ngắn

tính kể từ ngắn ngủi thịnh hành thông thường gặp

Từ vựng

Phiên âm

Ý nghĩa

Bright

/braɪt/

Tươi sáng sủa, mưu trí lanh lợi

Deep

/diːp/

Sâu xa

First

/ˈfɝːst/

Đầu tiên

Good

/ɡʊd/

Tốt, hoặc, giỏi

Great

/ɡreɪt/

Tuyệt, thú vị

High

/haɪ/

Cao lớn

Huge

/hjuːdʒ/

Rất to tướng rộng lớn, lớn lao, hùng vĩ

Last

/læst/

Cuối cùng

Little

/ˈlɪt̬.əl/

Bé nhỏ, ít

Long

/lɑːŋ/

Dài, xa

Loud

/laʊd/

Tiếng to tướng, ồn ào

New

/nuː/

Mới mẻ

Old

/oʊld/

Cũ, già cả, rộng lớn tuổi

Sharp

/ʃɑːrp/

Sắc bén

Small

/smɑːl/

Nhỏ bé

Soft

/sɒft/

Mềm mại

Sour

/saʊr/

Có vị chua

Sweet

/swiːt/

Ngọt ngào

Tính kể từ dài

các tính kể từ nhiều năm thông dụng

Từ vựng

Phiên âm

Ý nghĩa

Adorable

/əˈdɔːrəbəl/

Đáng yêu

Ambitious

/æmˈbɪʃəs/

Tham vọng

Beautiful

/ˈbyuːtɪfəl/

Xinh đẹp

Competitive

/kəmˈpet̬.ə.t̬ɪv/

Có tính cạnh tranh

Confident

/ˈkɒnfɪdənt/

Tự tin

Creative

/kriˈeɪtɪv/

Sáng tạo

Cheerful

/ˈtʃɪərfəl/

Vui vẻ, tươi tỉnh tắn

Dangerous

/ˈdeɪndʒərəs/

Nguy hiểm, sở hữu hại

Determined

/dɪˈtɜːrmɪnd/

Quyết tâm, kiên quyết

Different

/ˈdɪfərənt/

Khác nhau, không giống biệt

Friendly

/ˈfrɛndli/

Thân thiện, hòa đồng

Generous

/ˈdʒɛnərəs/

Rộng lượng, hào phóng

Gentle

/ˈdʒɛntəl/

Nhẹ nhàng, nhẹ nhõm dàng

Gorgeous

/ˈɡɔːr.dʒəs/

Lộng lẫy, đẹp mắt đẽ

Grateful

/ˈɡreɪtfəl/

Xem thêm: hiến pháp do cơ quan nào xây dựng

Biết ơn, cảm kích

Healthy

/ˈhɛlθi/

Khỏe mạnh

Helpful

/ˈhɛlpfəl/

Hữu ích, sở hữu lợi

Important

/ɪmˈpɔːrtənt/

Quan trọng

Intelligent

/ɪnˈtɛlɪdʒənt/

Thông minh, lanh lợi

International

/ˌɪntərˈnæʃənəl/

Liên quan tiền cho tới quốc tế

National

/ˈnæʃənəl/

Liên quan tiền cho tới quốc gia

Naughty

/ˈnɔːti/

Nghịch ngợm, hiếu động

Nervous

/ˈnɜːrvəs/

Lo lắng, hồi hộp

Patient

/ˈpeɪʃənt/

Kiên nhẫn

Possible

/ˈpɑːsəbəl/

Có thể, sở hữu khả năng

Precious

/ˈprɛʃəs/

Quý giá bán, quý báu

Reliable

/rɪˈlaɪəbəl/

Đáng tin cậy cậy

Responsible

/rɪˈspɒnsəbl/

Đảm đang được, sở hữu trách cứ nhiệm

Special

/ˈspɛʃəl/

Đặc biệt, riêng rẽ biệt

Terrific

/təˈrɪf.ɪk/

Xuất sắc, tuyệt vời

Xem thêm: 50 tính kể từ nhiều năm thông thườn vô Tiếng Anh

Tính kể từ Tiếng Anh là gì?

Tính kể từ (Adjective) vô Tiếng Anh là loại kể từ dùng để làm mô tả và té nghĩa cho những danh kể từ, đại kể từ vô câu. Tính kể từ thông thường được dùng nhằm thao diễn mô tả những Điểm sáng, đặc điểm, hiện tượng, hoặc phẩm hóa học của một người, sự vật hoặc vụ việc.

Ví dụ: Victor is a tall and skinny boy. (Victor là một trong cậu nhỏ bé cao và gầy guộc.)

 • “tall“ là tính kể từ chỉ chiều cao

 • “skinny” là tính kể từ thao diễn mô tả nước ngoài hình gầy guộc.

Xem thêm: Tính kể từ ghép là gì? Cách xây dựng vô giờ đồng hồ Anh & ví dụ

Cách nhận ra tính từ

Theo địa điểm của tính từ

Tính kể từ đứng trước danh từ

 • an interesting book (một cuốn sách thú vị).

 • a xanh rì sky (một khung trời xanh).

 • an expensive dress (một cái váy vướng đỏ).

Tính kể từ đứng sau động từ

Sau động kể từ tobe:

 • This book is interesting. (Cuốn sách này thiệt thú vị.)

 • The sky is xanh rì. (Bầu trời màu xanh lá cây biển lớn.)

 • This dress is expensive. (Chiếc váy đó cao giá.)

Sau động kể từ liên kết:

→ Các động kể từ liên kết: seem, appear, feel, taste, look, sound, smell,…

 • She seems exhausted after work. (Cô ấy nhìn kiệt mức độ sau khoản thời gian tan thực hiện.)

 • I feel hungry, I didn’t have dinner yesterday. (Tôi thấy đói, trong ngày hôm qua tôi ko bữa ăn.)

Ngoài rời khỏi tính kể từ còn tồn tại tính năng té nghĩa cho tới danh kể từ hoặc đại kể từ nhằm mục tiêu tế bào mô tả Điểm sáng đặc điểm của chúng:

 • An empty box (chiếc vỏ hộp rỗng).

 • A tall building (tòa mái ấm cao tầng).

Nhận biết trải qua hậu tố của tính từ

Các hậu tố tại đây thông thường được dùng với tính từ

 • -ful: beautiful, grateful, delightful

 • -less: careless, useless, fearless

 • -ous: dangerous, famous, serious

 • -ish: selfish, childish, foolish

 • -able: available, comfortable, reliable

 • -ible: imposible, visible, possible

 • -ly: lovely, friendly, early

 • -y: funny, sunny, cloudy

 • -al: medical, typical, critical

 • -ing: interesting, charming, exciting

 • -ant: important, constant, brilliant

 • -ent: magnificent, dependent, different

 • -ed: bored, excited, scared

 • -ic: specific, public, iconic.

Tính kể từ vô câu sánh sánh

Hầu không còn những tính kể từ đều hoàn toàn có thể dùng trong những loại câu sánh sánh:

So sánh hơn

 • Ben is taller than thở Tom. (Ben cao hơn nữa Tom)

 • The red dress is more expensive than thở the xanh rì one. (Chiếc váy đỏ hỏn cao giá rộng lớn cái color xanh)

 So sánh nhất

 • Keangnam is the highest building in the thành phố. (Keangnam là tòa mái ấm tối đa TP.HCM.)

 • Son Tung MTP is the most famous singer in Viet Nam. (Sơn Tùng MTP là ca sĩ có tiếng nhất nước ta.)

So sánh bằng

 • Her earrings are as cheap as mine. (Khuyên tai của cô ý ấy rẻ rúng như của tôi vậy.)

 • Tom’s diet isn’t as healthy as mine. (Chế chừng ăn uống hàng ngày của Tom không tồn tại lợi cho tới sức mạnh bởi vì chính sách của tôi.)

Hiện ni, Anh ngữ ZIM đang được tổ chức triển khai những khóa học tập English Foundation khẳng định Output Zero-risk gom người mới nhất chính thức học tập giờ đồng hồ Anh sở hữu nền tảng vững vàng về kể từ vựng – ngữ pháp – phân phát âm nhằm hoàn toàn có thể thao diễn mô tả cơ phiên bản những ý tưởng phát minh của tôi, đọc/nghe nắm vững ý chủ yếu, hiểu và áp dụng những cấu hình câu ngữ pháp giờ đồng hồ anh cơ phiên bản,…. Tham khảo tức thì khoá học tập nhằm hiểu biết thêm vấn đề cụ thể nhé!

Bài luyện vận dụng

Điền kể từ tương thích vô điểm trống

1. Ben has a __________(cheer) personality, always making people laugh.

2. The little girl's drawing was __________. (create)

3. She has a __________ (beauty) voice that impresses the audience.

4. My son ran __________(fast) than thở other athletes in the race and won the race.

5. My brother is __________(old) than thở bủ.

6. The designer created a __________(expense) dress with rare material.

7. The second half of the football game was __________. (excite)

8. I am very__________(thank) for all the tư vấn and encouragement I received during the project.

9.The view from the top of the mountain was absolutely __________(terrify).

10. She is always there for her friends and always offers__________(help) advice and tư vấn.

Đáp án:

1, cheerful

2, creative

3, beautiful

4, faster

5, older

6. expensive

7, exciting

8, thankful;

9, terrific

10, helpful

Tổng kết

Tác fake vẫn reviews về khái niệm, cơ hội nhận ra và các tính kể từ thông thườn vô Tiếng Anh cùng theo với bài bác luyện áp dụng cho tới cho những người hiểu. Hy vọng người hiểu hoàn toàn có thể tế bào mô tả và miêu tả ý nghĩa sâu sắc vô cả văn phát biểu và văn viết lách một cơ hội đúng chuẩn và tương thích nhất nhờ việc nắm rõ về những tính kể từ thông thườn vô Tiếng Anh.


Nguồn tham ô khảo:

Xem thêm: đỉnh phan xi păng cao bao nhiêu mét

“What Is an Adjective? | Grammar | EnglishClub.” www.englishclub.com, www.englishclub.com/grammar/adjective-what.php. Accessed 13 July 2023.

“50 Most Common Adjectives in English | EF | Global Site.” www.ef.com, www.ef.com/wwen/english-resources/english-vocabulary/top-50-adjectives/. Accessed 13 July 2023.

Nordquist, Richard. "Definition and Examples of Adjectives." ThoughtCo, Apr. 5, 2023, thoughtco.com/what-is-adjective-clause-1689064.