cách thức truy cập tệp văn bản là

hint-header

Cập nhật ngày: 12-09-2022

Bạn đang xem: cách thức truy cập tệp văn bản là


Chia sẻ bởi: Đỗ hướng dẫn Ngọc


Cách thức truy vấn tệp văn bạn dạng là

D

Vừa truy vấn tuần tự động vừa vặn truy vấn thẳng.

Chủ đề liên quan

Số lượng thành phần vô tệp

A

Không được to hơn 128.

B

Không được to hơn 255.

C

Phải được khai báo trước.

D

Không bị số lượng giới hạn nhưng mà chỉ tùy theo dung tích đĩa

Hãy lựa chọn trật tự phù hợp nhất lúc triển khai những thao tác gọi tài liệu kể từ tệp :

A

Mở tệp => Gán thương hiệu tệp với đổi thay tệp => Đọc tài liệu kể từ tệp => Đóng tệp .

B

Mở tệp => Đọc tài liệu kể từ tệp => Gán thương hiệu tệp với đổi thay tệp => Đóng tệp.

C

Gán thương hiệu tệp với đổi thay tệp => Mở tệp => Đọc tài liệu kể từ tệp => Đóng tệp .

D

Gán thương hiệu tệp với đổi thay tệp => Đọc tài liệu kể từ tệp => Mở tệp => Đóng tệp.

Hãy lựa chọn những thao tác ghi bên trên tệp văn bạn dạng chứa chấp tài liệu là :

A

Thông báo há tệp nhằm gọi => Đọc tài liệu vô tệp => Đóng tệp => Gán đổi thay tệp với thương hiệu tệp.

B

Thông báo há tệp nhằm gọi => Đọc tài liệu vô tệp => Gán đổi thay tệp với thương hiệu tệp => Đóng tệp.

C

Gán đổi thay tệp với thương hiệu tệp => Thông báo há tệp tin nhằm ghi tài liệu mới mẻ => Ghi tài liệu mới mẻ => Đóng tệp.

D

Gán đổi thay tệp với thương hiệu tệp => Thông báo há tệp tin nhằm ghi tài liệu mới mẻ => Đọc tài liệu vô tệp => Đóng tệp.

Hãy lựa chọn những thao tác gọi bên trên tệp văn bạn dạng chứa chấp tài liệu là :

A

Gán đổi thay tệp với thương hiệu tệp => Thông báo há tệp tin nhằm ghi tài liệu mới mẻ => Ghi tài liệu mới mẻ => Đóng tệp.

B

Gán đổi thay tệp với thương hiệu tệp => Thông báo há tệp nhằm gọi => Đọc tài liệu vô tệp => Đóng tệp.

C

Thông báo há tệp tin nhằm ghi tài liệu mới mẻ => Gán đổi thay tệp với thương hiệu tệp => Ghi tài liệu mới mẻ => Đóng tệp.

D

Thông báo há tệp tin nhằm ghi tài liệu mới mẻ => Ghi tài liệu mới mẻ => Gán đổi thay tệp với thương hiệu tệp => Đóng tệp.

Hãy lựa chọn trật tự những thao tác vô Pascal nhằm ghi tiếp tài liệu vào thời gian cuối tệp với cấu tạo đang được tồn bên trên trên đĩa :

A

Mở tệp nhằm ghi => Gán thương hiệu tệp với đổi thay tệp => Thao tác nhằm dịch rời con cái trỏ tệp cho tới cuối tệp => Ghi tài liệu vô tệp => Đóng tệp .

B

Gán thương hiệu tệp với đổi thay tệp => Mở tệp nhằm ghi => Thao tác nhằm dịch rời con cái trỏ tệp cho tới cuối tệp => Ghi tài liệu vô tệp => Đóng tệp .

C

Gán thương hiệu tệp với đổi thay tệp => Thao tác nhằm dịch rời con cái trỏ tệp cho tới cuối tệp => Mở tệp nhằm ghi => Ghi tài liệu vô tệp => Đóng tệp .

D

Mở tệp nhằm ghi => Gán thương hiệu tệp với đổi thay tệp => Ghi tài liệu vô tệp => Thao tác nhằm dịch rời con cái trỏ tệp cho tới cuối tệp => Đóng tệp .

Trong PASCAL nhằm khai báo đổi thay tệp văn bạn dạng tớ cần dùng cú pháp

B

Var <tên đổi thay tệp> : Text;

C

Var <tên tệp> : String;

D

Var <tên đổi thay tệp> : String;

Trong PASCAL, nhằm khai báo nhì đổi thay tệp văn bạn dạng f1, f2 tớ viết

Xem thêm: bác hồ bao nhiêu tuổi

Để thao tác với tệp

A

Ta hoàn toàn có thể gán thương hiệu tệp mang lại thương hiệu đổi thay tệp, hoặc dùng thẳng thương hiệu tệp cũng khá được.

B

Ta nhất thiết cần gán thương hiệu tệp mang lại thương hiệu đổi thay tệp.

C

Ta nên dùng thẳng thương hiệu tệp vô công tác.

D

Ta nhất thiết cần dùng thẳng thương hiệu tệp vô công tác.

Để gán thương hiệu tệp mang lại thương hiệu đổi thay tệp tớ dùng câu mệnh lệnh

A

<tên đổi thay tệp> := <tên tệp>;

B

<tên tệp> := <tên đổi thay tệp>;

C

Assign(<tên đổi thay tệp>,<tên tệp>);

D

Assign(<tên tệp>,<tên đổi thay tệp>);

Để gắn tệp KQ.TXT mang lại đổi thay tệp f1 tớ dùng câu lệnh

Trong PASCAL há tệp nhằm gọi tài liệu tớ cần dùng thủ tục

D

Rewrite(<tên đổi thay tệp>);

Trong PASCAL há tệp nhằm ghi thành phẩm tớ cần dùng thủ tục

D

Rewrite(<tên đổi thay tệp>);

Vị trí của con cái trỏ tệp sau tiếng gọi giấy tờ thủ tục Reset

D

Nằm tình cờ ở ngẫu nhiên địa điểm nào là.

Để gọi tài liệu kể từ tệp văn bạn dạng tớ hoàn toàn có thể dùng thủ tục

A

Read(<tên tệp>,<danh sách biến>);

B

Read(<tên đổi thay tệp>,<danh sách biến>);

C

Write(<tên tệp>,<danh sách biến>);

D

Write(<tên đổi thay tệp>,<danh sách biến>);

Để ghi thành phẩm vô tệp văn bạn dạng tớ hoàn toàn có thể dùng thủ tục

A

Read(<tên tệp>,<danh sách kết quả>);

B

Read(<tên đổi thay tệp>,<danh sách kết quả>);

C

Write(<tên tệp>,<danh sách kết quả>);

D

Write(<tên đổi thay tệp>,<danh sách kết quả>);

Nếu hàm eof(<tên đổi thay tệp>) mang lại độ quý hiếm vày true thì con cái trỏ tệp nằm tại vị trí địa điểm

Nếu hàm eoln(<tên đổi thay tệp>) mang lại độ quý hiếm vày true thì con cái trỏ tệp nằm tại vị trí vị trí

Trong Pascal nhằm đóng góp tệp tớ người sử dụng thủ tục

Var <tên đổi thay tệp> : Text ; ý nghĩa gì ?

A

Thủ tục gán thương hiệu tệp mang lại thương hiệu đổi thay tệp.

B

Thủ tục há thương hiệu nhằm gọi tài liệu.

Assign(<tên đổi thay tệp>,<tên tệp) ; ý nghĩa gì ?

A

Xem thêm: văn mẫu chiếc thuyền ngoài xa

Thủ tục gán thương hiệu tệp mang lại thương hiệu đổi thay tệp.

B

Thủ tục há thương hiệu nhằm gọi tài liệu.