cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu

Đề bài

Hệ bài trừ thủy dịch đem kết cấu thế nào ?

Bạn đang xem: cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu

Video chỉ dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu

Xem thêm: các kim loại kiềm thổ

Lời giải chi tiết

Cấu tạo nên của hệ bài trừ nước tiểu:

- Hệ bài trừ thủy dịch gồm: thận, ống dẫn thủy dịch, bóng tè và ống tè.

Xem thêm: gặp biển nào người lái xe phải nhường đường cho người đi bộ

- Thận là cơ sở cần thiết nhất của hệ bài trừ thủy dịch, bao gồm 2 trái khoáy thận; từng trái khoáy chứa chấp khoảng chừng 1 triệu đơn vị chức năng tính năng nhằm thanh lọc huyết và tạo hình thủy dịch.

- Mỗi đơn vị chức năng tính năng bao gồm cầu thận (thực hóa học là 1 trong những búi mao quản máu), nang cầu thận (thực hóa học là một chiếc túi bao gồm 2 lớp xung quanh cầu thận), ống thận.

Loigiaihay.com