chất nào sau đây không có phản ứng thủy phân

Câu hỏi:

12/08/2019 26,483

A. tinh ma bột.

Bạn đang xem: chất nào sau đây không có phản ứng thủy phân

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong ĐK phù hợp glucozơ lên men tạo ra trở thành khí CO2

A. HCOOH.

B. CH3COOH.

C. CH3CHO.

D. C2H5OH.

Câu 2:

Công thức này sau đấy là của xenlulozơ?

A. [C6H7O2(OH)3]n.

B. [C6H8O2(OH)3]n.

C. [C6H7O3(OH)3]n.

D. [C6H5O2(OH)3]n

Câu 3:

Chất nằm trong loại đisaccarit là

A. fructozơ.

B. xenlulozơ.

C. saccarozơ.

D. glucozơ.

Xem thêm: hoán dụ và ẩn dụ

Câu 4:

Cho những tuyên bố sau:

(1) Fructozơ và glucozơ đều phải sở hữu năng lực nhập cuộc phản xạ tráng bạc;

(2) Saccarozơ và tinh ma bột đều không trở nên thủy phân khi sở hữu axit H2SO4 (loãng) thực hiện xúc tác;

(3) Tinh bột được tạo ra trở thành vô cây trái nhờ quy trình quang đãng hợp;

(4) Xenlulozơ và saccarozơ đều nằm trong loại disaccarit;

Phát biểu chính là

A. (3) và (4).

B. (1) và (3).

C. (1) và (2).

D. (2) và (4)

Câu 5:

Phát biểu này sau đấy là đúng?

A. Amilozơ sở hữu cấu hình mạch ko phân nhánh

B. Glucozơ bị lão hóa bởi vì H2 (Ni, to).

C. Xenlulozơ sở hữu cấu hình mạch phân nhánh.

D. Saccarozơ không trở nên thủy phân.

Câu 6:

Cho những hóa học sau: xenlulozo, hóa học mập, fructozo, tinh ma bột. Số hóa học bị thủy phân vô hỗn hợp HCl là

A. 1

B. 2

C. 3

Xem thêm: my father waters this flower every morning

D. 4