chất nào sau đây không làm mất màu dung dịch brom

 • Câu hỏi:

  Chất này tại đây không làm mất đi color hỗn hợp Br2?

  • A. Axetilen. 
  • B. Propilen.       
  • C. Etilen.  
  • D. Metan.

  Lời giải tham ô khảo:

  Bạn đang xem: chất nào sau đây không làm mất màu dung dịch brom

  Đáp án đúng: D

  Metan ko làm mất đi color hỗn hợp brom.

Mã câu hỏi: 129042

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Xem thêm: toán lớp 4 trang 151

Môn học: Hóa học

Câu căn vặn này nằm trong đề đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

Xem thêm: phân tích tâm trạng mị trong đêm tình mùa xuân

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC

 • Chất này sau đó là MTH?
 • Polime này tại đây nằm trong loại PLM thiên nhiên?
 • Dung dịch của hóa học này tại đây hòa tan được Al(OH)3?
 • Công thức của xenlulozơ là công thức nào?
 • Dung dịch Na2CO3 ứng dụng được với hỗn hợp này nhập số những hỗn hợp sau đây?
 • Một số loại khẩu trang chống bụi nó tế chứa chấp hóa học bột black color sở hữu kỹ năng thanh lọc kk. Chất cơ là:
 • Dung dịch hóa học này tại đây k phản xạ với Fe2O3?
 • KL này tại đây có tính cứng cao nhất?
 • Chất này tại đây k làm mất đi color hỗn hợp Br2?
 • Số lão hóa của crom nhập thích hợp hóa học K2Cr2O7 là bao nhiêu??
 • Tên gọi của thích hợp hóa học CH3COOH là gì?
 • Các loại phân đạm đều hỗ trợ cho tới cây cối nhân tố này sau đây?
 • Khối lượng kết tủa nhận được khi cho tới CO dư qua loa ống sứ đựng 11,6 gam bột Fe3O4 nung rét là?
 • Số cặp hóa học xẩy ra phản xạ nhập hỗn hợp nhận được kết tủa là??
 • Khối lượng MgO nhập X là bao nhiêu?
 • Khối lương bổng fructozơ (C6H12O6) ứng dụng không còn với lượng dư hỗn hợp AgNO3 nhập NH3 dư là bao nhiêu?
 • Este này tiếp sau đây sở hữu nhập cuộc phản xạ tráng bạc?
 • Số hóa học ứng dụng được với NaOH nhập hỗn hợp là bao nhiêu?
 • Thí nghiệm được tổ chức như hình vẽ mặt mũi. Hiện tượng xẩy ra vào phía trong bình đựng hỗn hợp AgNO3 nhập NH3 là:
 • Khối lượng láo thích hợp bao gồm glyxin và alanin ứng dụng vừa phải đầy đủ với 250 ml hỗn hợp NaOH 1M là bao nhiêu?
 • Kết trái ngược thực nghiệm của những hóa học X; Y; Z với những dung dịch test được ghi ở trên bảng sau: Chất Thuốc th�
 • Số mol Br2 nhập cuộc phản xạ là??
 • Sau khi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, số thí sát hoạch được kết tủa là bao nhiêu?
 • Khối lượng của láo thích hợp muối hạt nhận được sau phản xạ là?
 • Khối lượng Fe3O4 nhập X là bao nhiêu??
 • Phần trăm lượng Fe đơn hóa học nhập X là bao nhiêu??
 • Khối lượng láo thích hợp sau thời điểm nhập cuộc phản xạ năng lượng điện phân?
 • Tính lượng của NaOH nhập cuộc phản xạ với láo thích hợp bao gồm glyxin; axit glutamic và axit metacrylic?
 • Tính lượng láo thích hợp bao gồm Al; Na và BaO?
 • Phần trăm lượng của Y nhập E là bao nhiêu?
 • Tỉ lệ m1 : mét vuông có mức giá trị sớm nhất với độ quý hiếm này sau đây?
 • Tính lượng của láo thích hợp tía etse đều đơn chức??
 • Xác toan công thức kết cấu của X (C5H11NO2)??
 • Tính lượng mol NaOH nhập cuộc phản xạ với 0,02 mol Na3PO4?
 • Cho những sơ đồ dùng phản xạ theo như đúng tỉ lệ thành phần mol:(a) X + 2NaOH → X1 + X2 + H2O.
 • Số hóa học phản xạ được với hỗn hợp FeCl3 nhập số những hóa học tiếp sau đây là?
 • Số thực nghiệm xẩy ra phản xạ trong số thực nghiệm sau là?
 • Tính m biết sự dựa vào của lượng kết tủa (y gam) nhập số mol Ba(OH)2 (x mol) được màn trình diễn nhập đồ dùng thị bên?
 • Trong những thực nghiệm tiếp sau đây, số thực nghiệm sở hữu hiện tượng kỳ lạ bào mòn năng lượng điện chất hóa học là?
 • Cho sắt kẽm kim loại M và những hóa học X; Y; Z thỏa mãn nhu cầu sơ đồ dùng phản xạ sau:M (+ Cl2) → X (+ hỗn hợp Ba(OH)2) → Y (+ CO2, H2O) → Z↓.