chất nào sau đây không tan trong nước

Câu hỏi:

03/03/2020 35,183

A. Xenlulozơ

Bạn đang xem: chất nào sau đây không tan trong nước

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi nung rét mướt Fe với hóa học này tại đây thì tạo nên phù hợp hóa học Fe (II) 

A. S

B. Dung dịch HNO3

C. O2

D. Cl2

Câu 2:

Cho 0,05 mol lếu phù hợp nhì este đơn chức X và Y tính năng một vừa hai phải đầy đủ với hỗn hợp NaOH nhận được lếu phù hợp những hóa học cơ học Z. Đốt cháy trọn vẹn Z nhận được 0,12 mol CO2 và 0,03 mol Na2CO3. Làm cất cánh khá lếu phù hợp Z nhận được m gam hóa học rắn. Giá trị của m là

A. 2,34

B. 4,56

C. 5,64

D. 3,48

Câu 3:

Điện phân 1 lít hỗn hợp AgNO3 với năng lượng điện đặc biệt trơ, hỗn hợp sau năng lượng điện phân sở hữu pH=2. Coi thể tích hỗn hợp sau năng lượng điện phân bất biến. Khối lượng Ag bám ở catot là

A. 2,16g

B. 0,108g

C. 1,08g

Xem thêm: cung phản xạ diễn ra theo trật tự

D. 0,54g

Câu 4:

Dung dịch chứa chấp lếu phù hợp này tại đây hoàn toàn có thể hòa tan bột đồng ?

A. NaCl + HCl

B. HCl + FeCl2

C. Fe(NO3)2 + KNO3

D. HCl + KNO3

Câu 5:

Cho lếu phù hợp X bao gồm Al và Mg tính năng với một lít hỗn hợp bao gồm AgNO3 a mol/l và Cu(NO3)2 2a mol/l, nhận được 45,2 gam hóa học rắn Y. Cho Y tính năng với hỗn hợp H2SO4 quánh, rét mướt (dư), nhận được 7,84 lít khí SO2 (ở đktc, là thành phầm khử duy nhất). sành những phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Giá trị của a là

A. 0,25.

B. 0,30.

C. 0,15.

D. 0,20.

Câu 6:

Thành phần chủ yếu của “khí thiên nhiên” là

A. metan

B. etan

C. propan

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 bài 98

D. n-butan