chiết suất tuyệt đối của một môi trường

Câu hỏi:

18/06/2019 120,584

B. chân ko.

Bạn đang xem: chiết suất tuyệt đối của một môi trường

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án: B

Chiết suất vô cùng của một môi trường xung quanh là tách suất tỉ đối của môi trường xung quanh bại so sánh với chân không.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Theo quyết định luật khúc xạ thì

A. tia khúc xạ và tia cho tới nằm trong và một mặt mũi bằng phẳng.

B. góc khúc xạ lúc nào cũng không giống 0.

C. góc cho tới tăng từng nào đợt thì góc khúc xạ tăng từng ấy đợt.

D. góc cho tới luôn luôn trực tiếp to hơn góc khúc xạ.

Câu 2:

Chiếu một tia sáng sủa đơn sắc cút kể từ bầu không khí vô môi trường xung quanh đem tách suất n, sao mang đến tia hành động tự nhiên vuông góc với tia khúc xạ. Khi bại góc cho tới i được xem theo đòi công thức

A. sini = n

B. sini = 1/n 

C. tani = n

D. tani = 1/n

Câu 3:

Tốc phỏng độ sáng vô bầu không khí là v1, nội địa là v2. Một tia sáng sủa chiếu kể từ nước ra bên ngoài bầu không khí với góc cho tới là i, đem góc khúc xạ là r. Kết luận này bên dưới đấy là đúng?

A. v1 > v2; i > r.

B. v1 > v2; i < r. 

Xem thêm: tính oxi hóa là gì

C. v1 < v2; i > r.

D. v1 < v2; i < r.

Câu 4:

Với một tia sáng sủa đơn sắc, tách suất vô cùng của nước là n1, của thuỷ tinh ma là n2. Chiết suất tỉ đối của nước so với thuỷ tinh ma là

A. n12 = n1/n

B. n12 = n2/n

C. n21 = n2 – n

D. n12 = n1 – n2

Câu 5:

Trong hiện tượng lạ khúc xạ độ sáng. So với góc cho tới, góc khúc xạ

A. nhỏ rộng lớn.

B. lớn rộng lớn hoặc vì chưng.

C. lớn rộng lớn..

D. nhỏ rộng lớn hoặc to hơn.

Câu 6:

Cho tách suất của nước vì chưng 4/3, của benzen vì chưng 1,5, của thủy tinh ma flin là 1 trong,8. Hiện tượng hành động tự nhiên toàn phần rất có thể xẩy ra Khi chiếu độ sáng từ

A. kể từ benzen vô nước.

B. kể từ nước vô thủy tinh ma flin.

C. kể từ benzen vô thủy tinh ma flin.

Xem thêm: đạo hàm của căn x

D. kể từ chân ko vô thủy tinh ma flin.