cho 2 điện tích q1=4.10^ 10 q2= 4.10^ 10

Câu hỏi:

12/04/2021 23,447

B. E=2.103(V/m)

Bạn đang xem: cho 2 điện tích q1=4.10^ 10 q2= 4.10^ 10

Đáp án chủ yếu xác

Cho nhì năng lượng điện q1 = 4.10-10 C, q2 = 6.10-10 C, đặt điều bên trên A và B nhập không gian biết AB = 6 centimet (ảnh 2)

Cho nhì năng lượng điện q1 = 4.10-10 C, q2 = 6.10-10 C, đặt điều bên trên A và B nhập không gian biết AB = 6 centimet (ảnh 1)

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tốc chừng của êlectron khi đập nhập anốt của một ống Rơn-ghen là 45.106 m/s. Để tăng vận tốc thêm thắt 5.106 m/s thì nên tăng hiệu năng lượng điện thế đặt điều nhập ống một lượng

A. 1,45 kV

B. 4,5 kV

C. 1,35kV

D. 6,2 kV

Câu 2:

Đặt năng lượng điện áp xoay chiều có mức giá trị hiệu dụng 100 V nhập nhì đầu đoạn mạch giắt tiếp nối nhau bao gồm năng lượng điện trở thuần 100 Ω và tụ năng lượng điện. sành điệp áp hiệu dụng ở nhì đầu tụ năng lượng điện là 60 V. Công suất hấp phụ trong khúc mạch bằng

A. 32 W

B. 100W

C. 64 W

D. 128 W

Câu 3:

Cho phân tử prôtôn với động năng 1,2 MeV phun phá huỷ phân tử nhân liti L37i đứng yên tĩnh dẫn đến nhì phân tử nhân X như là nhau tuy nhiên vận tốc vận động thì gấp rất nhiều lần nhau. Cho biết phản xạ lan một tích điện 17,4 MeV và ko sinh đi ra phản xạ γ. Động năng của phân tử nhân X với vận tốc to hơn là

A. 16,88 MeV

B. 15,88 MeV

Xem thêm: cảm nhận nhân vật bé thu

C. 14,88 MeV

D. 13,88 MeV

Câu 4:

Một con cái rung lắc đơn giao động điều tiết với chu kì T = 4 s, thời hạn sớm nhất nhằm con cái rung lắc chuồn từ vựng trí cân đối cho tới địa điểm biên là

A. 0,5 s

B. 1 s

C. 1,5 s

D. 2 s

Câu 5:

Ắc quy xe cộ máy với suất năng lượng điện động 12V và năng lượng điện trở trong một Ω. Mạch ngoài với 2 đèn điện thừng tóc nằm trong loại 12V-18W giắt tuy vậy tuy vậy. Xác quyết định độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện qua quýt mối cung cấp lúc một đèn điện bị đứt thừng tóc. Bỏ qua quýt năng lượng điện trở những thừng nối

A. I=43A

B. I=2,4A

C. I=12A

D. I=1,5A

Câu 6:

Hạt nhân F2654e với lượng 53,9396 u. sành lượng của prôtôn là 1 trong,0073 u, lượng của nơtron là 1 trong,0087 u và 1 u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng links riêng rẽ của phân tử nhân F2654e là

A. 7,51805 MeV/nuclôn

B. 9,51805 MeV/nuclôn

C. 8,51805 MeV/nuclôn

Xem thêm: các kim loại kiềm thổ

D. 6,51805 MeV/nuclôn