cho các nhận định sau

Câu hỏi:

30/07/2019 26,280

A. Dầu cấu trúc kể từ glixerol và axit béo

Bạn đang xem: cho các nhận định sau

B. Protein cấu trúc kể từ những đơn phân là axit amin

C. Tinh bột cấu trúc kể từ những đơn phân là galactozo

Đáp án chủ yếu xác

D. Axit nucleic cấu trúc kể từ những đơn phân là nucleotit

Đáp án C

Tinh bột được cấu trúc kể từ đơn phân là lối glucôzơ. Công thức cấu trúc của tinh ma bột vì thế những gốc α-glucôzơ links cùng nhau vì thế links α-1,4-glicôzit tạo nên mạch trực tiếp (amilôzơ) hoặc vì thế liên kết α-1,4-glicôzit và α-1,6-glicôzit tạo nên trở thành mạch nhánh (amilôpectin).

Cho những đánh giá sau. Nhận toan này sai? A. Dầu cấu trúc kể từ glixerol và axit rộng lớn (ảnh 1)

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Người tao nhờ vào Đặc điểm này tại đây nhằm phân chia ARN rời khỏi trở thành tía loại là mARN, tARN, rARN?

A. Cấu hình ko gian

B. Số loại đơn phân

C. Khối lượng và kích thước

D. Chức năng của từng loại

Câu 2:

Một đoạn phân tử ADN với 1500 nucleotit. Trong số đó, số nucleotit loại A lúc lắc 10%. Chiều lâu năm và số links hidro của đoạn ADN cơ là

A. 2550 Ǻ và 2100 links hidro

B. 2000 Ǻ và 1800 links hidro

C. 2150 Ǻ và 1200 links hidro

D. 2100 Ǻ và 1750 links hidro

Câu 3:

Điểm tương đương nhau về tác dụng thân ái lipit, protein và cacbohidrat là

A. Dự trữ và cung ứng tích điện mang đến tế bào

B. Xây dựng cấu hình màng tế bào

C. Làm tăng vận tốc và hiệu suất cao của phản xạ nhập tế bào

D. Tiếp nhận kích ứng kể từ môi trường xung quanh nhập và ngoài tế bào

Câu 4:

Cho những ý sau:

(1) Chỉ bao gồm một chuỗi pôlinucleotit

Xem thêm: ngành bưu chính nước ta hiện nay

(2) Cấu tạo nên theo gót lý lẽ nhiều phân

(3) Có tư loại đơn phân: A, U, G, X

(4) Các đơn phân links theo gót lý lẽ vấp ngã sung

(5) Đều với links phôtphodieste nhập cấu hình phân tử

Trong những ý bên trên, với bao nhiêu ý là Đặc điểm cấu hình cộng đồng của tất cả tía loại ARN?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 5:

Ăn nhiều dầu, mỡ tiếp tục dễ dàng vướng căn bệnh này sau đây?

(1) Mỡ máu

(2) Xơ xi măng động mạch

(3) Gút

(4) Tiểu đường

(5) Xơ gan

Số phương án vấn đáp chính là

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 6:

Cho những ý sau:

(1) Cấu tạo nên theo gót lý lẽ nhiều phân

(2) Đơn phân là glucozo

(3) Không tan nhập nước

(4) Giữa những đơn phân là links glicozit

(5) Là mối cung cấp tích điện dự trữ của tế bào

(6) Đều với cấu hình mạch thẳng

Trong những ý bên trên, với bao nhiêu ý là Đặc điểm cộng đồng của xenlulozo, tinh ma bột và glicogen?

A. 3

B. 4

C. 5

Xem thêm: phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về công của một lực

D. 6