cho tam giác abc có

Câu hỏi:

18/06/2019 32,653

Bạn đang xem: cho tam giác abc có

Siêu phẩm 30 đề thi đua test trung học phổ thông vương quốc 2024 bởi thầy cô VietJack biên soạn, chỉ còn 100k bên trên Shopee Mall.

Mua ngay

Trả lời:

verified

Giải bởi Vietjack

Chọn B.

Ta có  suy ra

Quảng cáo

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho tam giác ABC  thoả mãn hệ thức  b + c = 2a. Trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào là đích ?

A. cosB + cosC = 2cos A

B. sinB + sinC = 2sinA

C. sin C = cosA + sin B

D. sinB + cosA = cosC

Câu 2:

Tam giác ABC sở hữu a = 6; b = 42 ; c = 2; gọi M là vấn đề bên trên cạnh BC sao mang lại BM = 3 . Độ lâu năm đoạn AM  bởi từng nào ?

A. 5

B. 9

C. 3

D. 6

Câu 3:

Cho tam giác ABC. Đẳng thức nào là sai ?

A. sin( A + B - 2C) = sin3C

B. 

Xem thêm: by the age of 25

C. sin( A + B) = sinC

D. 

Câu 4:

Cho nhị điểm  A( -3;2) : B(4;3). Tìm điểm M  nằm trong trục Ox và sở hữu hoành chừng dương nhằm tam giác MAB vuông bên trên M

A. M(7; 0)

B. M(5; 0)

C. M(3; 0)

D. tất cả sai

Câu 5:

Cho nhị vecto a: b. lõi a = 2; b = 3 và (a;b) = 120o. Tính a+b

A. 7+3

B. 7-3

C. 7-23

D. 7+23

Câu 6:

Tính độ quý hiếm biểu thức Phường = sin300.cos600 + cos300.sin600

A. 1

B. 0

C. 2

D. 3

Xem thêm: trong pascal để đóng tệp ta dùng thủ tục