come up with nghĩa là gì

Cụm động kể từ Come up with thông thường được xuất hiện nay thoáng rộng vô tiếp xúc Tiếng Anh và quan trọng đặc biệt vô bài bác ganh đua TOEIC. Tuy nhiên, phiên bản thân thiết cụm động kể từ Come up with lại bao hàm những ý nghĩa sâu sắc không giống nhau và được dùng tuỳ vô những trường hợp, văn cảnh không giống nhau.

Trong nội dung bài viết này, người sáng tác tiếp tục lý giải come up with là gì với những đường nét nghĩa không giống nhau của Come up with và cơ hội dùng nhằm người học tập với một chiếc nhìn đúng mực rộng lớn về cụm động kể từ này. 

Bạn đang xem: come up with nghĩa là gì

Come up with là gì ?

Phiên âm và vạc âm Come up with vô giờ đồng hồ Anh: / kʌm ʌp wɪð / Audio icon

Come up with là một trong cụm động kể từ (phrasal verb), phổ biến với ý tức là “nghĩ rời khỏi, nảy ra” một phát minh, plan này cơ.

Cách sử dụng

Come up with a plan/idea/solution

Nghĩa: thể hiện một nối tiếp hoạch/ ý tưởng/ giải pháp

Ví dụ: 

 • They came up with a plan đồ sộ increase the profit of the company for the upcoming quarter.

(Họ đã lấy rời khỏi một plan nhằm tăng lợi tức đầu tư của công ty lớn vô quý tiếp đây.) 

 • She comes up with a lot of ideas for the project but the leader decides not đồ sộ choose any of them.

(Cô ấy thể hiện thật nhiều phát minh mang đến dự án công trình tuy nhiên người chỉ dẫn ra quyết định ko lựa chọn ngẫu nhiên phát minh này vô số bọn chúng.)

 • After a lot of discussions, we come up with a final idea of enjoying our holiday in Maldives.

(Sau thật nhiều cuộc thảo luận, công ty chúng tôi thể hiện phát minh sau cùng về sự tận thưởng kỳ nghỉ ngơi của tôi ở Maldives.)

 • Gavin finally came up with the idea of dividing the rooms in half đồ sộ avoid arguing with his sister once again.

(Gavin sau cùng vẫn suy nghĩ rời khỏi phát minh phân chia song những chống nhằm rời tranh giành cãi với em gái một lần tiếp nữa.)

 • She has come up with some amazing scheme đồ sộ double her income.

(Cô ấy vẫn suy nghĩ rời khỏi một plan ấn tượng này cơ nhằm tăng gấp hai thu nhập của mình)

 • They’ve come up with a new way đồ sộ use up leftovers. (Họ suy nghĩ rời khỏi một cơ hội mới mẻ nhằm dùng không còn thực phẩm quá.)

Come up with a name/title/advert

Nghĩa: suy nghĩ rời khỏi một chiếc tên/ tiêu xài đề/ khuôn mẫu quảng cáo

Ví dụ: 

 • Next you need đồ sộ come up with a title for your presentation. (Tiếp theo đòi, các bạn cần thể hiện một title mang đến bài bác thuyết trình của người tiêu dùng.)

 • Mommy, I came up with the name for my little sister! (Mẹ ơi, con cái vừa vặn suy nghĩ rời khỏi một chiếc thương hiệu mang đến em gái!)

 • I cannot come up with any advert for this product. (Tôi ko thể suy nghĩ rời khỏi ngẫu nhiên khuôn mẫu lăng xê này mang đến thành phầm này.) 

Come up with something (usually money)

Nghĩa: nỗ lực tìm hiểu cách/tạo ra/ tạo ra rời khỏi 1 cái gì cơ quan trọng, thông thường là tiền

Ví dụ: 

 • How long can you come up with enough money đồ sộ pay for this car?

(Bao lâu thì chúng ta có thể tìm hiểu đầy đủ chi phí để sở hữ con xe này?)

 • They gave him 30 days đồ sộ come up with the money he owed.

(Họ mang đến anh tớ 30 ngày nhằm trả lại số chi phí anh tớ nợ.)

 • The poor family managed to come up with the fund đồ sộ pay for the cost of the wedding.

(Gia đình nghèo nàn vẫn cần vật lộn để sở hữu ngân sách đầu tư chi trả mang đến việc tổ chức triển khai ăn hỏi.)

 • Police officers have come up with what may be important evidence for the case.

(Cảnh sát đã lấy rời khỏi những gì hoàn toàn có thể là minh chứng cần thiết mang đến vụ án.)

Xem thêm:

 • Cấu trúc look forward to

 • Cấu trúc be able to

 • Cấu trúc give up.

Từ đồng nghĩa tương quan với Come up with vô giờ đồng hồ Anh

Make (something) up / trang điểm (something)

To invent something, such as an excuse or a story, often in order đồ sộ deceive (theo cambridge.org).

Dịch nghĩa: Tạo một chiếc cớ hoặc một mẩu truyện, thông thường là nhằm xí gạt.

Xem thêm: hoán dụ và ẩn dụ

Ví dụ:

 • He made up an excuse about having đồ sộ look after the kids.

(Anh ấy bịa rời khỏi một chiếc cớ về sự cần chở che trẻ nhỏ.)

trump (something) up

to accuse someone of something they have not done in order đồ sộ have an excuse for punishing that person (theo cambridge.org).

Dịch nghĩa: để cáo buộc ai cơ về một chiếc gì này mà chúng ta dường như không thực hiện để sở hữu một chiếc cớ nhằm trừng trị người cơ.

Ví dụ:

 • he was imprisoned on trumped-up corruption charges.

(Anh ấy bị vứt tù vì như thế tội tham lam nhũng ngụy tạo nên.)

cook (something) up

to invent a story, plan, etc., usually dishonestly (theo cambridge.org).

Dịch nghĩa: bịa rời khỏi một mẩu truyện, plan, v.v., thông thường là ko trung thực

Ví dụ:

 • I had đồ sộ cook up an excuse about my xe đạp breaking down.

(Tôi vẫn cần bịa rời khỏi một chiếc cớ về sự xe đạp điện của tôi bị lỗi.)

Một số cảnh báo của cụm động kể từ Come up with

Come up with là một trong cụm động kể từ nằm trong chuyên môn B1, được dùng khá thông dụng vô cuộc sống hằng ngày và thông thường xuất hiện nay vô đề ganh đua TOEIC.

Come up with thường được theo đòi sau vị một danh từ/ cụm danh kể từ.

Cấu trúc Come up with something thì đối tượng người dùng something thông thường được dùng nhất là money → Come up with money 

Các dạng phân chia động từ của cấu tạo Come up with:

 • Dạng thời điểm hiện tại ngôi số tía số ít: Comes up with

 • Dạng quá khứ đơn/dạng phân từ cột hai: Came up with

 • Dạng phân kể từ cột ba: Come up with.

Xem thêm: Phrasal verb Come

Bài tập luyện vận dụng

Nối những vế sau muốn tạo trở thành câu với nghĩa:

A

B

Where am I supposed to

a. come up with a meaningful name for their new brand.

She managed to

b. come up with a thousand dollars?

They tried hard to

c. come up with a new idea for increasing sales.

Đáp án:

 1. B: Where am I supposed đồ sộ come up with a thousand dollars? (Tôi cần cút đâu nhằm tìm hiểu một ngàn đô la?)

 2. C: She managed đồ sộ come up with a new idea for increasing sales. (Cô ấy vẫn nảy rời khỏi một phát minh mới mẻ nhằm tăng lệch giá bán sản phẩm.)

 3. A: They tried hard đồ sộ come up with a meaningful name for their new brand. (Họ vẫn vô cùng nỗ lực nhằm suy nghĩ rời khỏi một chiếc thương hiệu ý nghĩa sâu sắc mang đến tên thương hiệu mới mẻ của mình.)

  Xem thêm: thế nào là kể chuyện

Trong nội dung bài viết này, người sáng tác vẫn phân tách kỹ về ý nghĩa sâu sắc, cơ hội dùng và bao hàm những khuôn mẫu câu ví dụ của cụm động kể từ Come up with. Tác fake kỳ vọng người học tập hoàn toàn có thể sử dụng chính xác cụm động kể từ và vận dụng được vô nhiều văn cảnh, trường hợp sự so sánh nhằm hoàn toàn có thể tránh khỏi những lỗi sai về ngữ pháp.


Nguồn tham lam khảo:

Come up with. COME UP WITH | Định nghĩa vô Từ điển giờ đồng hồ Anh Cambridge. (n.d.). Retrieved July 12, 2022, from https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/come-up-with