the most popular destinations for holidays are spain italy and greece

Câu hỏi:

15/09/2022 9,734

Bạn đang xem: the most popular destinations for holidays are spain italy and greece

B. package

Đáp án chủ yếu xác

Siêu phẩm 30 đề thi đua demo trung học phổ thông vương quốc 2024 tự thầy cô VietJack biên soạn, chỉ với 100k bên trên Shopee Mall.

Mua ngay

Đáp án đích thị là: B

Giải thích: Cụm kể từ cố định: package holidays: chuyến hành trình hoàn toàn gói

Dịch: Các điểm đến lựa chọn phổ cập nhất cho những kỳ nghỉ ngơi full là Tây Ban Nha, Ý và Hy Lạp.

Quảng cáo

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

My favorite part of England is Cornwall. There's some absolutely beautiful ____ there.

A. nature

B. signs

C. scenery

D. views

Câu 2:

When I'm on holiday, I enjoy ____.

A. getting sunburnt

B. getting sunstroke

C. having a sunbath

D. sunbathing

Câu 3:

One day when I'm rich and famous, I'm going to tát go on a round-the-world ____.

A. cruise

B. sail

Xem thêm: lập trình python cơ bản

C. self-catering

D. survival

Câu 4:

“I'm not hot. I'm absolutely roasting” – “____”

A. You lucky thing! I'm sure you'll enjoy it.

B. Let's go and cool down in the sea.

C. You'll get a lovely suntan.

D. Maybe you've got a sun stroke.

Câu 5:

You can save money by choosing a ____ holiday.

A. do-it-yourself

B. self-catering

C. self-study

D. survival

Câu 6:

There's a path that ____ out of the village to tát a beautiful 14th-century church.

A. follows

B. moves

C. takes

D. leads

Xem thêm: văn tả công viên lớp 5