con người chỉ dẫn cho máy tính thực hiện công việc như thế nào

Câu hỏi:

10/05/2020 41,336

C. Thông qua quýt những lệnh

Bạn đang xem: con người chỉ dẫn cho máy tính thực hiện công việc như thế nào

Đáp án chủ yếu xác

Con người hướng dẫn cho tới PC tiến hành việc làm trải qua những mệnh lệnh. Máy tính tiếp tục theo thứ tự tiến hành những mệnh lệnh bại liệt kể từ bên trên xuống bên dưới.

   Đáp án: C

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chương trình PC được bám theo những bước:

A. Viết lịch trình vì thế ngữ điệu lập trình

B. Dịch lịch trình trở thành ngữ điệu máy

C. Viết lịch trình vì thế ngữ điệu thiết kế rồi dịch lịch trình trở thành ngữ điệu máy

D. Viết lịch trình trên giấy tờ rồi gõ vô máy tính

Câu 2:

Chương trình dịch sử dụng để:

A. Dịch kể từ ngữ điệu thiết kế sang trọng ngữ điệu máy

B. Dịch kể từ ngữ điệu thiết kế sang trọng ngữ điệu tự động nhiên

C. Dịch kể từ ngữ điệu máy sang trọng ngữ điệu lập trình

D. Dịch kể từ ngữ điệu máy sang trọng ngữ điệu tự động nhiên

Câu 3:

Ngôn ngữ được dùng nhằm ghi chép lịch trình là:

A. Ngôn ngữ lập trình

B. Ngôn ngữ máy

Xem thêm: ngôi thứ nhất là gì

C. Ngôn ngữ tự động nhiên

D. Ngôn ngữ giờ Việt

Câu 4:

Tại sao cần thiết ghi chép chương trình?

A. Viết lịch trình hùn con cái người

B. Điều khiển máy tính

C. Một cơ hội đơn giản và giản dị và hiệu suất cao hơn

D. Cả A, B và C

Câu 5:

Theo em hiểu ghi chép lịch trình là :

A. Tạo rời khỏi những câu mệnh lệnh được bố trí bám theo một trình tự động nào là đó

B. Viết rời khỏi một quãng văn bạn dạng được bố trí bám theo chương trình

C. Viết rời khỏi những câu mệnh lệnh nhưng mà em đang được học

D. Tạo rời khỏi những câu mệnh lệnh nhằm tinh chỉnh và điều khiển Robot

Câu 6:

Ngôn ngữ lập máy là:

A. Ngôn ngữ dùng làm ghi chép một lịch trình máy tính

B. Ngôn ngữ dùng làm ghi chép những lịch trình máy tính

C. Các câu mệnh lệnh được đưa đến kể từ nhì số 1 và 0

Xem thêm: cung phản xạ diễn ra theo trật tự

D. Chương trình dịch