công cụ nào dưới đây là hữu hiệu nhất để nhà nước quản lý xã hội

Câu hỏi:

04/08/2019 33,555

C. Pháp luật.

Bạn đang xem: công cụ nào dưới đây là hữu hiệu nhất để nhà nước quản lý xã hội

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án: C

Lời giải: Pháp luật là khí cụ hiệu quả nhất nhằm Nhà nước quản ngại lí xã hội.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhà nước thể hiện nay ý chí, quyền lợi và nguyện vọng của dân chúng là nói đến việc điểm lưu ý này bên dưới đây?

A. Tính xã hội.

B. Tính dân chúng.

C. Tính giai cung cấp.

D. Tính quần bọn chúng.

Câu 2:

Tính dân tộc bản địa của Nhà việt nam được thể hiện nay như vậy nào?

A. Nhà việt nam là Nhà nước của những dân tộc bản địa.

B. Nhà nước quan tâm quyền lợi từng mặt mũi cho những dân tộc bản địa ở nước Việt Nam.

C. Mỗi dân tộc bản địa với phiên bản sắc riêng biệt của tôi.

D. Dân tộc này cũng đều có chữ viết lách riêng biệt.

Câu 3:

Tính dân chúng của Nhà việt nam thể hiện nay ở việc

A. ngôi nhà việt nam là Nhà nước của dân chúng, vì thế dân chúng, vì như thế dân chúng.

B. ngôi nhà việt nam là Nhà nước của đại mái ấm gia đình những dân tộc bản địa nước Việt Nam.

C. cuộc sống dân chúng càng ngày càng chất lượng rộng lớn.

D. dân chúng tích đặc biệt làm việc vì như thế quốc gia.

Câu 4:

Nhà việt nam thừa kế và pháp huy những truyền thống lịch sử chất lượng đẹp mắt của dân tộc bản địa thể hiện

Xem thêm: 100 từ bất quy tắc thông dụng lớp 7

A. tính giai cung cấp của Nhà nước.

B. tính dân chúng của Nhà nước.

C. tính dân tộc bản địa của Nhà nước.

D. tính xã hội của Nhà nước.

Câu 5:

Khẳng tấp tểnh này sau đây không đúng về tính chất dân chúng của Nhà nước ta?

A. Nhà việt nam là Nhà nước của dân, vì như thế dân, vì thế nhân tư thục nên.

B. Nhà việt nam vì thế dân chúng nhập cuộc quản ngại lí.

C. Nhà việt nam vì thế dân chúng quản ngại lí và phát hành pháp lý.

D. Nhà việt nam thể hiện nay ý chí, quyền lợi và nguyện vọng của dân chúng.

Câu 6:

Chức năng này sau đây của Nhà việt nam là căn phiên bản nhất?

A. Chức năng đáp ứng bình yên chủ yếu trị.

B. Chức năng tổ chức triển khai và xây cất.

C. Chức năng đáp ứng trật tự động, bình yên xã hội.

D. Chức năng tổ chức triển khai và dạy dỗ.

Câu 7:

Nhà nước pháp quyền là đất nước quản ngại lí từng mặt mũi của cuộc sống xã hội vị pháp lý, từng sinh hoạt của những ban ngành đất nước, tổ chức triển khai xã hội và từng công dân đều được triển khai bên trên cơ sở

A. pháp lý.

B. quyết sách.

C. dư luận xã hội.

Xem thêm: thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông

D. niềm tin cẩn.