công của lực điện trườngBài ghi chép Lý thuyết Công của lực năng lượng điện với cách thức giải cụ thể canh ty học viên ôn tập dượt, biết phương pháp thực hiện bài bác tập dượt Lý thuyết Công của lực năng lượng điện.

Lý thuyết Công của lực điện

Bạn đang xem: công của lực điện trường

Bài giảng: Bài 4: Công của lực năng lượng điện - Cô Nguyễn Quyên (Giáo viên VietJack)

A. Tóm tắt lý thuyết

1. Công của lực điện:

• Đặc điểm của lực năng lượng điện tính năng lên một năng lượng điện bịa đặt vô năng lượng điện ngôi trường đều

Lý thuyết Công của lực năng lượng điện | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Quảng cáo

Đặt năng lượng điện dương q vô năng lượng điện ngôi trường đều, nó sẽ bị chịu đựng tính năng của lực điện: F = q.E

- Độ lớn: F = q.E

- Phương: tuy vậy song với những lối mức độ điện

- Chiều: kể từ phiên bản dương sang trọng âm.

⇒ Lực F là lực ko đổi

• Công của lực năng lượng điện vô năng lượng điện ngôi trường đều

Lý thuyết Công của lực năng lượng điện | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Công của lực năng lượng điện vô sự dịch chuyển của năng lượng điện vô năng lượng điện ngôi trường đề kể từ M cho tới N là: A = q.E.d

trong đó: d = MH là chừng lâu năm đại số, M là hình chiếu của điểm đầu lối đi, H là hình chiếu của điểm cuối lối đi. Chiều dương của MH cùng theo với chiều của năng lượng điện ngôi trường.

⇒ Công của lực năng lượng điện ko tùy theo hình dạng

đường cút nhưng mà chỉ tùy theo địa điểm của điểm đầu M và điểm cuối N của lối đi.

⇒ Lực tĩnh năng lượng điện là lực thế.

⇒ Trường tĩnh năng lượng điện là ngôi trường thế.

2. Thế năng của một năng lượng điện vô năng lượng điện ngôi trường.

• Định nghĩa: Thế năng của năng lượng điện bịa đặt bên trên một điểm vô năng lượng điện ngôi trường đặc thù mang lại kỹ năng sinh công của năng lượng điện ngôi trường lúc để năng lượng điện bên trên điểm bại liệt.

• Điện ngôi trường đều: Chọn mốc thế năng là phiên bản âm thì thế năng WM = A = q.E.d với d là khoảng cách kể từ M cho tới phiên bản âm.

Điện ngôi trường tự nhiều năng lượng điện khiến cho ra: Chọn mốc thế năng ở vô cùng:

• Sự dựa vào của thế năng WM vô năng lượng điện q

Thế năng của một năng lượng điện điểm q bịa đặt bên trên điểm M vô năng lượng điện trường: WM = AM = VM.q

với VM là thông số tỉ trọng ko tùy theo q nhưng mà chỉ tùy theo địa điểm M vô năng lượng điện ngôi trường.

• Công của lực năng lượng điện và chừng rời thế năng của năng lượng điện vô năng lượng điện ngôi trường.

Khi một năng lượng điện q dịch chuyển kể từ điểm M tới điểm N vô một năng lượng điện ngôi trường thì công nhưng mà lực năng lượng điện ngôi trường tính năng lên năng lượng điện bại liệt sinh rời khỏi tiếp tục vì như thế chừng rời thế năng của năng lượng điện q vô năng lượng điện ngôi trường.

AMN = WM - WN

Quảng cáo

B. Kỹ năng giải bài bác tập

- kề dụng công thức tính công: A = q.E.d

- Chú ý trong các việc xác lập d.

   + Nếu vật hoạt động nằm trong chiều vecto độ mạnh năng lượng điện ngôi trường thì d > 0.

   + Nếu vật hoạt động trái hướng vecto độ mạnh năng lượng điện ngôi trường thì d < 0.

C. Bài tập dượt trắc nghiệm

Câu 1: Công thức xác lập công của lực điện trường thực hiện dịch đem năng lượng điện q vô năng lượng điện ngôi trường đều E là A = qEd, vô bại liệt d là:

A. khoảng cách thân ái điểm đầu và điểm cuối.

B. khoảng cách body chiếu điểm đầu và hình chiếu điểm cuối lên một lối mức độ.

C. chừng lâu năm đại số của đoạn kể từ hình chiếu điểm đầu cho tới hình chiếu điểm cuối lên một lối mức độ, tính theo hướng lối mức độ năng lượng điện.

D. chừng lâu năm đại số của đoạn kể từ hình chiếu điểm đầu cho tới hình chiếu điểm cuối lên một lối mức độ.

Quảng cáo

Hướng dẫn:

Chọn C.

Công thức xác lập công của lực điện trường thực hiện dịch đem năng lượng điện q vô năng lượng điện ngôi trường đều E là A = qEd vô bại liệt d là chừng lâu năm đại số của đoạn kể từ hình chiếu điểm đầu cho tới hình chiếu điểm cuối lên một lối mức độ, tính theo hướng lối mức độ năng lượng điện.

Câu 2: Chọn phương án đích. Một năng lượng điện q hoạt động vô năng lượng điện ngôi trường theo gót một lối cong kín. Gọi công của lực năng lượng điện vô hoạt động này là A thì

A. A > 0 nếu như q > 0

B. A > 0 nếu như q < 0

C. A ≠ 0 nếu như năng lượng điện ngôi trường ko đổi

D. A = 0

Hướng dẫn:

Chọn D.

Công của lực năng lượng điện ngôi trường ko tùy theo hình dạng lối đi nhưng mà chỉ tùy theo hình chiếu điểm đầu và điểm cuối lên một lối mức độ năng lượng điện. Do bại liệt với cùng 1 lối cong kín thì điểm đầu và điểm cuối trùng nhau ⇒ A = 0.

Câu 3: Công của lực năng lượng điện tính năng lên một năng lượng điện điểm q Khi nó dịch chuyển kể từ M cho tới N vô năng lượng điện trường

A. tỉ lệ thuận với chiều lâu năm lối đi MN.

B. tỉ lệ thuận với kích cỡ của năng lượng điện q.

C. tỉ lệ thuận với thời hạn hoạt động

D. tỉ trọng nghịch tặc với chiều lâu năm lối đi.

Hướng dẫn:

Chọn B.

Ta sở hữu A = qEd ⇒ A tỉ trọng thuận với kích cỡ năng lượng điện q.

Xem thêm: so2+kmno4+h2o

Chú ý: d là khoảng cách thân ái nhì điểm M,N; nó đơn giản chiều lâu năm lối đi MN Khi năng lượng điện dịch chuyển dọc từ lối mức độ.

Quảng cáo

Câu 4: Công của lực năng lượng điện ngôi trường dịch mang trong mình 1 năng lượng điện -2μC trái hướng một lối mức độ vô một năng lượng điện ngôi trường đều 1000 V/m bên trên quãng lối lâu năm 1 m là

A. 2000 J.                 B. – 2000 J.

C. 2 mJ.                 D. – 2 mJ.

Hướng dẫn:

Chọn C.

Áp dụng công thức tính công tao có: A = qEd = -2.10-6.1000.(-1) = 2.10-3J

Câu 5: Công của lực năng lượng điện tính năng lên một năng lượng điện điểm q Khi dịch chuyển kể từ điểm M tới điểm N vô một năng lượng điện ngôi trường, thì ko tùy theo

A. địa điểm của những điểm M, N.

B. hình dạng của lối đi.

C. kích cỡ của năng lượng điện q .

D. kích cỡ của độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên những điểm bên trên lối đi

Hướng dẫn:

Chọn B.

A = qEd ⇒ A ko dựa vào hình dạng lối đi của năng lượng điện điểm.

Câu 6: Một năng lượng điện điểm q dịch chuyển vô năng lượng điện ngôi trường đều E sở hữu quy trình là một trong những lối cong kín, sở hữu chiều lâu năm quy trình là s thì công của lực điện trường là

A. A = 2qEs                 B. A = 0

C. A = qEs                 D. A = qE/s

Hướng dẫn:

Chọn A.

Ta sở hữu A = qEd. Quỹ đạo hoạt động là lối cong kín ⇒ d = 0 ⇒ A = 0

Câu 7: Khi năng lượng điện dịch đem dọc từ một lối mức độ vô một năng lượng điện ngôi trường đều, nếu như quãng lối dịch đem tăng gấp đôi thì công của lực điện trường

A. tăng 4 phiên.                B. tăng gấp đôi.

C. ko thay đổi.                D. rời 2 lần

Hướng dẫn:

Chọn B.

Ta sở hữu A = qEd.

Mà năng lượng điện dịch đem dọc từ một lối mức độ nên những lúc quãng lối dịch đem tăng gấp đôi thì d tăng gấp đôi ⇒ A tăng gấp đôi.

Câu 8: Một electron dịch chuyển được một phần đường 1 centimet, dọc từ lối mức độ, bên dưới tính năng của lực năng lượng điện vô một năng lượng điện ngôi trường đều phải sở hữu độ mạnh năng lượng điện ngôi trường 1000 V/m. Hỏi công của lực năng lượng điện có mức giá trị nào là tại đây ?

A. -1,6.1010-18 J                 B. 1,6.10-16 J

C. 1,6.1010-18 J                 D. -1,6.10-16 J

Hướng dẫn:

Chọn C.

Do electron sở hữu năng lượng điện âm ⇒ F trái hướng E ⇒ electron dịch chuyển trái hướng năng lượng điện ngôi trường.

Ta có: A = qEd = (-1,6.10-19).1000.(-0,01) = 1,6.10-18 (J)

Câu 9: Trong một năng lượng điện ngôi trường đều vì như thế 60000V/m. Tính công của năng lượng điện ngôi trường Khi thực hiện dịch đem năng lượng điện q0 = 4.10-9C bên trên đoạn trực tiếp lâu năm 5 centimet. sành rằng góc thân ái phương dịch đem và lối mức độ năng lượng điện ngôi trường là α = 60o.

A. 10-6 J                 B. 6.106 J

C. 6.10-6 J                 D. -6.10-6 J

Hướng dẫn:

Chọn C.

Công của lực năng lượng điện ngôi trường là

A = qEd = qEs.cosα = 6.10-6 (J)

Câu 10: Hai tấm sắt kẽm kim loại tuy vậy song và cơ hội đều nhau 2 centimet và được nhiễm năng lượng điện trái ngược vết nhau. Muốn thực hiện mang lại năng lượng điện q = 5.10-10 C dịch chuyển kể từ tấm này cho tới tấm bại liệt cần thiết nhọc công A = 2.10-9 J. Xác ấn định độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên phía trong nhì tấm sắt kẽm kim loại bại liệt ? Cho biết năng lượng điện ngôi trường bên phía trong nhì tấm sắt kẽm kim loại vẫn cho rằng năng lượng điện ngôi trường điều và sở hữu lối mức độ vuông góc với những tấm.

A. 100V/m                B. 250 V/m

C. 300 V/m                D. 200 V/m

Hướng dẫn:

Chọn D.

Ta có

Lý thuyết Công của lực năng lượng điện | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Xem tăng những phần Lý thuyết Vật Lí lớp 11 Ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia hoặc, cụ thể khác:

  • Lý thuyết Điện ngôi trường và độ mạnh năng lượng điện ngôi trường. Đường mức độ điện
  • Lý thuyết Điện thế. Hiệu năng lượng điện thế
  • Lý thuyết Tụ điện

Săn SALE shopee mon 12:

  • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá thành tương đối mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua giành riêng cho nhà giáo và gia sư giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu ứng dụng VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: công thức tính độ dài

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.


dien-tich-dien-truong.jspGiải bài bác tập dượt lớp 11 sách mới nhất những môn học