công thức diện tích hình tròn lớp 5


Tính diện tích S hình tròn trụ sở hữu nửa đường kính r: a) r = 5cm b) r = 0,4dm Tính diện tích S hình tròn trụ sở hữu 2 lần bán kính d: a) d = 12cm b) d = 7,2dm

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: công thức diện tích hình tròn lớp 5

Video chỉ dẫn giải

Tính diện tích S hình tròn trụ sở hữu nửa đường kính \(r\):

a) \(r = 5cm;\)

b) \(r = 0,4dm;\)

c) \(r = \dfrac{3}{5}m.\)

Phương pháp giải:

Muốn tính diện tích S của hình tròn trụ tớ lấy nửa đường kính nhân với nửa đường kính rồi nhân với số \(3,14\).

\(S = r × r × 3,14\) 

(\(S\) là diện tích S hình tròn trụ, \(r\) là nửa đường kính hình tròn).

Lời giải chi tiết:

a) Diện tích của hình tròn trụ là:

         \(5 × 5 × 3,14 =  78,5 \;(cm^2)\) 

b) Diện tích của hình tròn trụ là:

        \(0,4 × 0,4 × 3,14 = 0,5024 \; (dm^2)\) 

c)  \(\dfrac{3}{5}m= 0,6m\)

   Diện tích của hình tròn trụ là:

         \(0,6 × 0,6 × 3,14 = 1,1304\; (m^2)\) 

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tính diện tích S hình tròn trụ sở hữu 2 lần bán kính \(d\):

a) \(d = 12cm\) ;

b) \(d = 7,2dm\) ;

c) \(d= \dfrac{4}{5}m\) .

Phương pháp giải:

- Tính nửa đường kính hình tròn trụ :  \(r = d : 2\). 

- Tính diện tích S hình tròn: \(S = r × r × 3,14\).

Lời giải chi tiết:

a) Bán kính hình tròn trụ là:

          \(12 : 2 = 6 \;(cm)\)

Diện tích hình tròn trụ là:

           \(6 × 6 × 3,14 = 113,04 \;(cm^2)\)

b) Bán kính hình tròn trụ là:

           \(7,2 : 2 = 3,6 \;(dm)\)

Diện tích hình tròn trụ là:

           \(3,6 × 3,6 × 3,14 = 40,6944 \;(dm^2)\)

c) \( \dfrac{4}{5}m=0,8m\)

Bán kính hình tròn trụ là:

           \(0, 8 : 2 = 0,4 \;(m)\)

Diện tích hình tròn trụ là:

Xem thêm: đại học hàng hải điểm chuẩn

            \(0,4 \times 0,4 \times 3,14 = 0,5024\;\left( {{m^2}} \right)\)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Tính diện tích S của một phía bàn hình tròn trụ sở hữu nửa đường kính \(45cm\).

Phương pháp giải:

Diện tích mặt mày bàn bởi vì diện tích S hình tròn trụ sở hữu nửa đường kính \(r = 45cm\) và bởi vì \(r × r × 3,14.\)

Lời giải chi tiết:

Diện tích của mặt mày bàn hình tròn trụ là:

\(45 × 45 × 3,14 = 6358,5\; (cm^2)\)

                 Đáp số: \(6358,5cm^2\).

Lý thuyết

1. Diện tích hình tròn

Quy tắc: Muốn tính diện tích S của hình tròn trụ tớ lấy nửa đường kính nhân với nửa đường kính rồi nhân với số \(3,14\).

                                      \(S = r \times r \times 3,14\)

(\(S\) là diện tích S hình tròn trụ, \(r\) là nửa đường kính hình tròn).

Ví dụ: Tính diện tích S hình tròn trụ sở hữu nửa đường kính \(2cm\).

Giải:

Diện tích hình tròn trụ cơ là:

            \(2 \times 2 \times 3,14 = 12,56(c{m^2})\)

2. Một số dạng bài bác tập

Dạng 1: Tính diện tích S lúc biết cung cấp kính

Phương pháp: sát dụng công thức: \(S = r \times r \times 3,14\)

(\(S\) là diện tích S hình tròn trụ, \(r\) là nửa đường kính hình tròn)

Dạng 2: Tính diện tích S lúc biết lối kính

Phương pháp: Tính nửa đường kính theo đuổi công thức: \(r = d:2\), tiếp sau đó tính diện tích S theo đuổi công thức \(S = r \times r \times 3,14\).

Dạng 3: Tính diện tích S lúc biết chu vi

Phương pháp: Tính nửa đường kính theo đuổi công thức: \(r = C:3,14:2\) hoặc \(r = C:2:3,14\) , tiếp sau đó tính diện tích S theo đuổi công thức \(S = r \times r \times 3,14\).

Dạng 4: Tính nửa đường kính lúc biết diện tích

Phương pháp: Từ công thức tính diện tích S \(S = r \times r \times 3,14\), tớ hoàn toàn có thể tính tích của nửa đường kính với nửa đường kính theo đuổi công thức: \(r \times r = S:3,14\), tiếp sau đó lập luận nhằm dò la đi ra nửa đường kính \(r\).


Bình luận

Chia sẻ

 • Toán lớp 5 trang 100 Luyện luyện

  Tính diện tích S hình tròn trụ sở hữu nửa đường kính r: a) r = 6cm; b) r = 0,35dm.

 • Toán lớp 5 trang 100, 101 Luyện luyện cộng đồng

  Một sợi thừng thép được uốn nắn như hình mặt mày. Tính phỏng nhiều năm của sợi thừng.

 • Toán lớp 5 trang 102 Giới thiệu biểu đồ dùng hình quạt

  Kết ngược khảo sát về sự việc ưa quí những loại sắc tố của 120 học viên được mang đến bên trên biểu đồ dùng hình quạt mặt mày. Hãy cho biết thêm sở hữu từng nào học tập sinh: a) Thích màu xanh lá cây ? b) Thích red color ? c) Thích white color ? d) Thích color tím ?

 • Toán lớp 5 trang 104 Luyện luyện về tính chất diện tích S

  Tính diện tích S của mảnh đất nền sở hữu độ dài rộng theo như hình vẽ mặt mày. Một khu đất nền sở hữu độ dài rộng theo như hình vẽ sau đây. Tính diện tích S khu đất nền cơ.

 • Toán lớp 5 trang 105, 106 Luyện luyện về tính chất diện tích S (tiếp theo)

  Tính diện tích S mảnh đất nền sở hữu hình dạng như hình vẽ sau đây, biết: AD = 63m ; AE = 84m; BE = 28m ; GC = 30m.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: đề thi toán thpt 2022

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 công tác mới mẻ bên trên Tuyensinh247.com. Đầy đầy đủ khoá học tập những cuốn sách (Kết nối trí thức với cuộc sống; Chân trời sáng sủa tạo; Cánh diều). Cam kết hùn học viên lớp 6 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.