công thức tính nồng độ

Trong môn chất hóa học, nồng chừng Tỷ Lệ, độ đậm đặc mol của hỗn hợp là phần kiến thức và kỹ năng cơ bạn dạng tuy nhiên vô nằm trong cần thiết tuy nhiên học viên rất cần được nắm rõ nhằm rất có thể giải được những việc. Vậy công thức tính nồng độ phần trăm nào là là chuẩn chỉnh nhất và áp dụng bọn chúng thế nào vô việc giải bài xích tập? Hãy cũng nằm trong VIETCHEM đi kiếm hiểu nội dung bài xích viêt tại đây nhé!

1. Nồng chừng hỗn hợp là gì?

Nồng chừng hỗn hợp là định nghĩa cho biết thêm lượng hóa học tan vô một lượng hỗn hợp chắc chắn. Nồng chừng rất có thể tăng bằng phương pháp hạn chế lượng dung môi hoặc thêm thắt hóa học tan vô hỗn hợp. Và ngược lại, với thê hạn chế độ đậm đặc bằng phương pháp hạn chế lượng hóa học tan hoặc gia tăng dung môi. Dung dịch gọi là bão hòa khi hỗn hợp ê ko thể hòa tan thêm thắt hóa học tan, này đó là khi hỗn hợp với độ đậm đặc tối đa.

Bạn đang xem: công thức tính nồng độ

2. Nồng chừng Tỷ Lệ là gì?

Trong chất hóa học, độ đậm đặc Tỷ Lệ của hỗn hợp được kí hiệu là C% mang đến tao biết số gam hóa học tan với vô 100 gam hỗn hợp là từng nào.  

Nồng chừng Tỷ Lệ của một hóa học là gì

Nồng chừng Tỷ Lệ của một hóa học là gì

3. Công thức tính độ đậm đặc phần trăm

Công thức tính độ đậm đặc Tỷ Lệ của một chất

Công thức tính độ đậm đặc Tỷ Lệ của một chất

Công thức tính độ đậm đặc Tỷ Lệ như sau:

C% = mct/mdd x 100%

Trong đó:

 • C%: Nồng chừng phần trăm
 • mct: Khối lượng hóa học tan
 • mdd: Khối lượng hóa học tan

Mặt khác: mdd = mct + mdm (mdm là lượng của dung môi)

4. Cách dùng công thức tính nồng độ phần trăm

Đối với chất hóa học thì với thật nhiều những dạng bài xích tập dượt không giống nhau, với bài xích đòi hỏi tính số mol, lượng, hoặc đơn giản và giản dị là xác lập công thức chất hóa học của từng hóa học,… Nếu đề bài xích đòi hỏi tính độ đậm đặc Tỷ Lệ (C%) những hóa học với vô hỗn hợp sau phản xạ thì tất cả chúng ta rất cần được triển khai quá trình sau:

 • Bước 1: xác lập số hóa học với vô hỗn hợp (đặc biệt quan hoài cho tới số dư của những hóa học nhập cuộc phản ứng)
 • Bước 2: xác lập lượng hỗn hợp sau thời điểm nhập cuộc phản xạ bám theo công thức:

mdd = lượng những hóa học tan mang đến vô hỗn hợp + lượng dung môi – lượng hóa học kết tủa – lượng hóa học khí

 • Bước 3: Tìm lượng hóa học tan cần thiết xác đinh
 • Bước 4: Tính C% bám theo công thức tính nồng độ phần trăm

Chỉ cần thiết triển khai theo như đúng 4 bước bên trên là tất cả chúng ta rất có thể tính được độ đậm đặc Tỷ Lệ của hóa học tan rồi. Để ghi nhớ được công thức tất cả chúng ta nằm trong lên đường vào trong 1 ví dụ rõ ràng nhé!

Cách dùng công thức tính nồng độ Tỷ Lệ mang đến từng chất

Cách dùng công thức tính nồng độ Tỷ Lệ mang đến từng chất

5. Một số chú ý khi tính độ đậm đặc Tỷ Lệ của dung dịch

Một số vấn đề cần chú ý nhằm rất có thể tính được độ đậm đặc Tỷ Lệ của hỗn hợp một cơ hội đúng đắn nhất:

- Đọc kỹ vấn đề, xác lập chuẩn chỉnh những bộ phận tiếp tục mang đến và bộ phận cần thiết đo lường và tính toán.

- Nhớ đúng đắn những công thức nhằm vận dụng mang đến tương thích, rời ghi nhớ lầm lẫn tuy nhiên vận dụng sai.

- Khi đo lường và tính toán cần thiết thiệt cảnh giác, đánh giá kỹ để mang rời khỏi thành quả chính nhất. 

Một số chú ý nên nhớ khi tính độ đậm đặc Tỷ Lệ mang đến dung dịch

Một số chú ý nên nhớ khi tính độ đậm đặc Tỷ Lệ mang đến dung dịch

6. Mối mối quan hệ thân thiện độ đậm đặc Tỷ Lệ và những độ đậm đặc hỗn hợp khác

Công thức tương tác thân thiện độ đậm đặc mol( CM) và độ đậm đặc Tỷ Lệ (C%) của hóa học tan với phân tử khối M là:

CM=10.D.C%/M

7. Nồng chừng mol là gì? Công thức tính độ đậm đặc mol

7.1. Khái niệm độ đậm đặc mol và công thức tính

Sau lúc biết được quan hệ thân thiện độ đậm đặc Tỷ Lệ với độ đậm đặc mol, chắc rằng nhiều các bạn sẽ vướng mắc về định nghĩa độ đậm đặc mol là gì? Và phía trên đó là câu vấn đáp.

Nồng chừng mol là đại lượng cho biết thêm côn trùng tương tác thân thiện số mol của một hóa học tan và thể tích của hỗn hợp. Công thức tính độ đậm đặc rất có thể được chính thức kể từ số mol và thể tích, lượng và thể tích, hoặc số mol và mililit (ml). Công thức tính độ đậm đặc mol xác lập như sau:

Công thức tính độ đậm đặc Mol: CM=n/V. chú ý: cần thiết thay đổi đơn vị chức năng thể tích ml lịch sự lít.

 • Xác ấn định độ đậm đặc mol của hỗn hợp với số mol và thể tích

Nồng chừng mol thể hiện nay côn trùng tương tác thân thiện số mol của một hóa học tan phân chia mang đến thể tích của hỗn hợp, tính bởi vì lit. Cụ thể như sau:  

Nồng chừng mol = số mol hóa học tan / số lít dung dịch

 • Xác ấn định độ đậm đặc mol của hỗn hợp kể từ lượng và thể tích

Nồng chừng mol thể hiện nay côn trùng tương tác thân thiện số mol của một hóa học tan với thể tích hỗn hợp. Cụ thể như sau:  

Nồng chừng mol = độ đậm đặc hóa học tan / số lít dung dịch

 • Xác ấn định độ đậm đặc mol của hỗn hợp kể từ số mol và ml dung dịch

Với công thức tính nồng độ mol này, bạn phải xác lập số mol của hóa học tan vô một (l) hỗn hợp thay cho (ml) hỗn hợp. Cụ thể, công thức tính C mol như sau:

Nồng chừng mol = số mol hóa học tan / số lít dung dịch

7.2. Một số việc tính độ đậm đặc mol

 • Bài tập dượt 1: Tính độ đậm đặc mol của hỗn hợp với chứa chấp 0,75 mol Natri Clorua vô 4,2l dung dịch?

Lời giải:

Ta với số mol hóa học tan là 0,75 mol và thể tích hỗn hợp là 4,2l. Từ ê, xác lập được độ đậm đặc mol của hỗn hợp là:

CM = 0,75 / 4,2  = 0,179 (mol/l)

 • Bài tập dượt 2: Tính độ đậm đặc mol của hỗn hợp khi hòa tan 3,4 g KMnO4 trong 5,2l nước.

Lời giải:

Ta với số mol hóa học tan KMnO4 = số gam hóa học tan / phân tử khối của hóa học tan = 3,4 / 158 = 0,0215 mol. Từ ê, xác lập được độ đậm đặc mol của hỗn hợp là:

CM = 0,0215 / 5,2 = 0,004 (mol/l)

 • Bài tập dượt 3: Tính độ đậm đặc mol của một hỗn hợp chứa chấp 1,2 mol Canxi Clorua trong 2905ml nước.

Lời giải:

Ta với 2905ml = 2,905l. Nồng chừng mol của hỗn hợp tiếp tục là:

CM = 1,2 / 2,905 =0,413 mol/l

Như vậy nhằm tính độ đậm đặc mol của hỗn hợp, bạn phải xác lập đúng đắn về số mol hóa học tan với vô hỗn hợp, gần giống thể tích của hỗn hợp ê.

8. Bài tập dượt vận dụng tính độ đậm đặc phần trăm

 • Bài tập dượt 1: Hòa tan không còn đôi mươi gam NaCl vô vào 40 gam nước. Hãy tính độ đậm đặc Tỷ Lệ của hỗn hợp này.

Lời giải:

Ta với lượng hỗn hợp là: mdd = mct + mdm =  đôi mươi + 40 = 60 gam

Xem thêm: lời dẫn chương trình văn nghệ

Vậy độ đậm đặc Tỷ Lệ hỗn hợp là: C%= x 100% =  x 100%= 33,3 %.

Kết luận: Vậy độ đậm đặc hỗn hợp của NaCl là 33,3%.

 • Bài tập dượt 2: Hoà tan 10 gam lối vô 40 gam nước. Hãy tính độ đậm đặc Tỷ Lệ của hỗn hợp chiếm được.

Lời giải:

Ta với lượng hỗn hợp là: mdd = mct + mdm =  10 + 40 = 50 gam

Vậy độ đậm đặc Tỷ Lệ hỗn hợp là: C%= x 100% =  x 100%= đôi mươi %.

Kết luận: Vậy độ đậm đặc hỗn hợp của lối là 20%

 • Bài tập dượt 3: Hòa tan CCO3 vô 200g hỗn hợp HCl 7,3% (vừa đủ), hãy tính độ đậm đặc Tỷ Lệ của những hóa học với vô hỗn hợp sau phản xạ.

Lời giải: 

Khối lượng của HCL với vô 200g hỗn hợp HCL 7,3% là:

mHCl = (C% x mdd)/100% = 200 x 7,3/100 = 14,6 (gam)

=> nHCl = 0,4mol

Ta với phương trình: CaCO3 + 2HCl -> CaCl2 + H2O + CO2

nCaCO3= nCaCl2 = nCO2 = ½ nHCl = 0,2 mol -> mCaCO3 = đôi mươi (gam)

mCaCl2 = 0,2 x111 = 22,2 (gam)

mCO2 = 0,2 x 44 = 8,8 (gam)

m dd sau phản xạ = mCaCO3 + mdd HCl - mCO2 = đôi mươi + 200 - 8,8 = 211,2 (gam)

Nồng chừng của CaCl2 là:

C% dd CaCl2 = (22,3 x 100%)/ (211 x2) = 10,51%

 • Bài 4: Cho 400g hỗn hợp NaOH 20% tính năng vừa vặn đầy đủ với 200 gam hỗn hợp HCl sinh rời khỏi NaCl và H2O. Hãy tính độ đậm đặc muối hạt sinh rời khỏi sau phản xạ.

Lời giải:

Khối lượng NaOH là:

mNaOH = mdd x C%/100 = 400 x 20/100 = 80 (gam)

=> nNaOH = 80/40 = 3 (mol)

Ta với phương trình phản ứng: NaOH + HCl -> NaCl + H2O

Theo phương trình hóa học: 1 mol -> 1 mol -> 1 mol

Muối chiếm được sau phản xạ là NaCl

mNaCl = 2 x 5,5 = 117 gam

Phản ứng ko sinh rời khỏi kết tủa hoặc hóa học khí nên lượng hỗn hợp sau phản xạ là:

mdd sau phản xạ = mdd NaOH + mdd HCl = 400 + 200 = 600 (gam)

=> C% ddNaCl = 117/600 x 100% = 19,5 %

 • Bài 5: Tiến hành hòa tan 3,9 gam Kali vô 36,2 gam nước tất cả chúng ta chiếm được hỗn hợp B với độ đậm đặc bao nhiêu?

Lời giải:

Ta với phương trình phản xạ chất hóa học sau:

2K + 2H2O —–> 2KOH + H2

Số mol của K = 3,9/ 39 = 0,1 => mol KOH = 0,1 => mol H2O = 0,05

Sau khi thăng bằng phương trình chất hóa học tao được phương trình sau:

mdd = mk + mH2O – mH2 = 3,9 + 36,2 – (0,05.2) = 40 gam

→ gí dụng công thức C% = (mct/mdd).100% tao với C% = [(0,1.56)/40].100% = 14%

=> Nồng chừng hỗn hợp của B là 15%

Kết luận: Khi tổ chức hòa tan 3,9 gam Kali vô 36,2 gam nước tiếp tục chiếm được hỗn hợp với độ đậm đặc 14%.

Quá đơn giản và giản dị nên ko chúng ta, tuy vậy nhằm học tập đảm bảo chất lượng môn chất hóa học thì yên cầu tất cả chúng ta nên chuyên cần, kế hoạch và khoa học tập. Thường xuyên ôn tập dượt những dạng bài xích tập dượt, cầm chắc hẳn lý thuyết, công thức, cho đến phương thức nhằm dò thám rời khỏi phương thức đúng đắn và hiệu suất cao nhất.

Hy vọng, với những vấn đề share vừa vặn rồi về công thức tính nồng độ phần trăm sẽ hỗ trợ chúng ta học viên rất có thể nắm rõ được công thức và giải được những bài xích tập dượt tương quan cho tới tính độ đậm đặc Tỷ Lệ một cơ hội đảm bảo chất lượng nhất. Chúc chúng ta như mong muốn.

Xem thêm: tính thể tích hình chữ nhật

XEM THÊM:

        >> Những chú ý khi điều chế hóa hóa học vô chống thí nghiệm

         >> Dụng cụ đảm bảo chất lượng mang đến chống thí nghiệm