công thức toán lớp 4

Tổng thích hợp kỹ năng và kiến thức toán lớp 4 là ôn tập dượt lại những dạng toán cơ bạn dạng và cần thiết ở công tác toán lớp 4. Đây là bước đệm nhằm những em học tập đảm bảo chất lượng toán lớp 5.

Bài học tập này anhnguucchau.edu.vn tiếp tục tổng thích hợp kỹ năng và kiến thức toán lớp 4 các vấn đề, nội dung kỹ năng và kiến thức trọng tâm nhằm những con cái ôn tập dượt và gia tăng kỹ năng và kiến thức.

Bạn đang xem: công thức toán lớp 4

1. Ôn tập dượt về số bất ngờ.

1.1. Số và chữ số

- Dùng 10 chữ số nhằm viết lách số là: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

 • Có 10 số có một chữ số (từ 0 cho tới 9)

 • Có 90 số đem 2 chữ số (từ 10 cho tới 99)

 • Có 900 số đem 3 chữ số (từ 100 cho tới 999)

 • Có 9000 số đem 4 chữ số (từ 1000 cho tới 9999)

- Số bất ngờ nhỏ nhất là số 0. Số bất ngờ lớn số 1 ko có

- Hai số bất ngờ thường xuyên rộng lớn (kém) nhau một đơn vị chức năng.

- Các số đem chữ số tận nằm trong là 0, 2, 4, 6, 8 gọi là số chẵn. Hai số chẵn thường xuyên rộng lớn tầm thường nhau 2 đơn vị chức năng.

- Các số đem chữ số tận nằm trong là một trong những, 3, 5, 7, 9 gọi là số lẻ. Hai số lẻ thường xuyên rộng lớn tầm thường nhau 2 đơn vị chức năng.

1.2. Hàng và lớp

hàng và lớp

Hàng đơn trăm, hàng trăm, sản phẩm đơn vị chức năng thích hợp trở thành lớp đơn vị

Hàng trăm ngàn, hàng trăm ngàn, sản phẩm ngàn thích hợp trở thành lớp nghìn

1.2.1. Cách hiểu số bất ngờ.

Để hiểu những số bất ngờ tớ hiểu kể từ trái khoáy lịch sự cần, hoặc kể từ sản phẩm cao cho tới sản phẩm thấp.

 • Các chữ số kể từ cần lịch sự trái khoáy theo thứ tự nằm trong sản phẩm đơn vị chức năng, hàng trăm, hàng nghìn, sản phẩm ngàn, hàng trăm ngàn, hàng nghìn ngàn, ...

 • Hàng đơn vị chức năng, hàng trăm, hàng nghìn thích hợp trở thành lớp đơn vị chức năng.

 • Hàng ngàn, hàng trăm ngàn, hàng nghìn ngàn thích hợp trở thành lớp ngàn.

1.3. Phép cộng

 • a + b = b + a

 • (a + b) + c = a + (b + c)

 • 0 + a = a + 0 = a

 • (a - n) + (b + n) = a + b

 • (a - n) + (b - n) = a + b - n x 2

 • (a + n) + (b + n) = a + b + n x 2

 • Nếu một hạng được vội vàng lên n chuyến mặt khác những số hạng còn sót lại được không thay đổi thì tổng này được tăng thêm một vài trúng vày (n - 1) chuyến số hạng được vội vàng lên

 • Nếu số hạng bị sụt giảm n chuyến, mặt khác những số hạng còn sót lại được không thay đổi thì tổng bại liệt bị sụt giảm một vài trúng vày (1 -) số hạng bị sụt giảm.

 • Tổng của những số chẵn là một vài chẵn

 • Tổng của một vài lẻ và một vài chăn là một vài lẻ

 • Tổng của nhị số bất ngờ thường xuyên là một vài lẻ

1.4. Phép trừ

 • a - (b + c) = (a - c) - b = (a - b) - c

 • Nếu số bị trừ và số trừ nằm trong tăng hoặc tách n đơn vị chức năng thì hiệu của bọn chúng ko đổi

 • Nếu số bị trừ được vội vàng lên n chuyến và không thay đổi số trừ thì hiệu được gia tăng một vài trúng vày (n - 1) chuyến số bị trừ

 • Nếu số bị trừ không thay đổi, số trừ được vội vàng lên n chuyến thì hiệu bị sụt giảm (n - 1) chuyến số trừ

 • Nếu số bị trừ được gia tăng n đơn vị chức năng, số trừ không thay đổi thì hiệu sụt giảm n đơn vị

1.5. Phép nhân

 • a x b = b x a

 • a x (b x c) = (a x b) x c

 • a x 0 = 0 x a = 0

 • a x 1 = 1 x a = a

 • a x (b + c) = a x b + a x c

 • a x (b - c) = a x b - a x c

 • Trong một tích nếu như quá số được vội vàng lên n chuyến mặt khác mang trong mình 1 quá số không giống bị sụt giảm n chuyến thì tích ko thay đổi.

 • Trong một tích nếu như quá số được vội vàng lên n chuyến mặt khác, những quá số còn sót lại không thay đổi thì tích được vội vàng lên n chuyến và ngược lại nhập một tích mang trong mình 1 quá số bị sụt giảm n chuyến, những quá số còn sót lại không thay đổi thì tích cũng trở nên sụt giảm n chuyến (n > 0)

 • Trong một tích, nếu như đem tối thiểu một quá số chẵn thì tích bại liệt chẵn

 • Trong một tích, nếu như một quá số được gia tăng a đơn vị chức năng những quá số còn sót lại không thay đổi thì tích được tăng a chuyến tích những quá số còn sót lại.

 • Trong một tích những quá số đều lẻ và đem tối thiểu 1 quá số đem tận nằm trong là 5 thì tích đem tận nằm trong là 5.

1.6. Phép chia

 • a : (b x c) = a : b : c = a : c : b (a,b > 0)

 • 0 : a = 0

 • a : c - b : c = (a - b) : c (c > 0)

 • a : c + b : c = (a + b) : c (c > 0)

 • Trong phép tắc phân chia, nếu như số bị phân chia tăng hoặc sụt giảm n chuyến (n > 0) mặt khác số phân chia không thay đổi thì thương cũng tăng thêm (giảm đi) n chuyến.

 • Trong một phép tắc phân chia, nếu như tăng số phân chia lên n chuyến (n > 0) mặt khác số bị phân chia không thay đổi thì thương sụt giảm n chuyến và ngược lại. 

 • Trong một phép tắc phân chia, số phân chia và số bị phân chia nằm trong tăng hoặc tách n chuyến thì thương ko thay đổi.

 • Trong một phép tắc phân chia đem dư, nếu như số bị phân chia và số phân chia nằm trong được vội vàng (giảm) n chuyến (n > 0) thì số dư cũng rất được vội vàng (giảm) n chuyến.

1.7. Dãy số 

dãy số cơ hội đều

1.8. Dấu hiệu phân chia không còn cho: 2, 3, 5, 9

dấu hiệu phân chia không còn mang lại 2,3,5,9

 • Dấu hiệu phân chia không còn mang lại 2: Các số đem tận nằm trong là 0, 2, 4, 6, 8 thì phân chia không còn mang lại 2

 • Dấu hiệu phân chia không còn mang lại 5: Các số đem tận nằm trong là 0, 5 thì phân chia không còn mang lại 5

 • Dấu hiệu phân chia không còn mang lại 3: Các số đem tổng những chữ số phân chia không còn mang lại 3 thì phân chia không còn mang lại 3.

 • Dấu hiệu phân chia không còn mang lại 9: Các số đem tổng những chữ số phân chia không còn mang lại 9 thì phân chia không còn mang lại 9.

2. Ôn tập dượt về phân số và những phép tắc tính phân số

2.1. Khái niệm phân số

Khái niệm phân số

Khái niệm phân số 1

2.2. Tính hóa học cơ bạn dạng của phân số

 • Nếu nhân cả tử số và kiểu số của một phân số với nằm trong một vài bất ngờ không giống 0 thì được một phân số vày phân số tiếp tục mang lại.

 • Nếu phân chia cả tử số và kiểu số của một phân số với nằm trong một vài bất ngờ không giống 0 thì được một phân số vày phân số tiếp tục mang lại.

2.3. So sánh những phân số

a) So sánh những phân số nằm trong kiểu số

Trong nhị phân số đem nằm trong kiểu số:

 •  Phân số này đem tử số nhỏ hơn thì phân số bại liệt nhỏ hơn.
 • Phân số này đem tử số to hơn thì phân số bại liệt to hơn.
 •  Nếu tử số đều bằng nhau thì nhị phân số bại liệt đều bằng nhau.

b) So sánh những phân số nằm trong tử số

 Trong nhị phân số đem nằm trong tử số:

 •  Phân số này đem kiểu số nhỏ hơn thì phân số bại liệt to hơn.
 •  Phân số này đem kiểu số to hơn thì phân số bại liệt nhỏ hơn.
 •  Nếu kiểu số đều bằng nhau thì nhị phân số bại liệt đều bằng nhau.

c) So sánh những phân số không giống mẫu

 Muốn đối chiếu nhị phân số không giống kiểu số, tớ rất có thể quy đồng kiểu số nhị phân số bại liệt rồi đối chiếu những tử số của nhị phân số mới mẻ.

2.4. Các phép tắc tính phân số

a) Phép nằm trong phân số

 •  Muốn nằm trong nhị phân số đem nằm trong kiểu số, tớ nằm trong nhị tử số cùng nhau và không thay đổi kiểu số.

 • Muốn nằm trong nhị phân số không giống kiểu số, tớ quy đồng kiểu số nhị phân số, rồi nằm trong nhị phân số bại liệt.

  Xem thêm: điều kiện để phương trình có nghiệm

b) Phép trừ phân số

 •  Muốn trừ nhị phân số đem nằm trong kiểu số, tớ trừ tử số của phân số loại nhất mang lại kiểu số của phân số loại nhị và không thay đổi kiểu số.

 • Muốn trừ nhị phân số không giống kiểu số, tớ quy đồng kiểu số nhị phân số, rồi trừ nhị phân số bại liệt.

c) Phép nhân phân số

 Muốn nhân nhị phân số tớ lấy tử số nhân với tử số, kiểu số nhân với kiểu số.

d) Phép phân chia phân số

Muốn phân chia một phân số cho 1 phân số, tớ lấy phân số loại nhất nhân với phân số loại nhị hòn đảo ngược.

Lưu ý: Phân số hòn đảo ngược của một phân số là phân số hòn đảo ngược tử số trở thành kiểu số, kiểu số trở thành tử số.

3. Ôn tập dượt đại lượng 

3.1. Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng

bảng đơn vị chức năng đo khối lượng

 • Để đo lượng những vật nặng trĩu hàng trăm, hàng nghìn, sản phẩm ngàn ki-lô-gam, người tớ sử dụng những đơn vị: yến, tạ, tấn.

 • Để đo lượng những vật nặng trĩu hàng trăm, hàng nghìn, sản phẩm ngàn gam, người tớ sử dụng những đơn vị: đề-ca-gam, héc-tô-gam.

 • Mỗi đơn vị chức năng đo lượng đều vội vàng 10 chuyến đơn vị chức năng nhỏ hơn ngay tắp lự sau nó.

 • Mỗi đơn vị chức năng đo lượng đều tầm thường 1/10 chuyến đơn vị chức năng to hơn ngay tắp lự trước nó

3.2. Bảng đơn vị chức năng đo phỏng dài

Bảng đơn vị chức năng đo phỏng dài

Mỗi đơn vị chức năng đo phỏng nhiều năm đều vội vàng 10 chuyến đơn vị chức năng nhỏ hơn ngay tắp lự sau nó.

Mỗi đơn vị chức năng đo phỏng nhiều năm đều tầm thường 1/10 chuyến đơn vị chức năng to hơn ngay tắp lự trước nó.

Một số đơn vị chức năng đo diện tích S: mét vuông, km2, dm2, cm2

 • 1km2 = 1 000 000m2

 • 1m2 = 100dm2

 • 1m2 = 10 000cm2

 • 1dm2 = 100cm2

3.3. Giây - thế kỷ

Chú ý:

1 năm = 365 ngày

1 năm nhuận = 366 ngày

Tháng một, mon phụ thân, mon năm, mon bảy, mon 8, mon mươi, mon mươi nhị có: 31 ngày.

Tháng tư, mon sáu, mon chín, mon mươi một có: 30 ngày.

Tháng nhị đem 28 ngày (vào năm nhuận đem 29 ngày).

1 phút = 60 giây

1 giờ = 60 phút = 3600 giây

4. Ôn tập dượt về số tầm cộng

4.1. Bài toán dò thám số tầm cộng

Một vài ba kỹ năng và kiến thức cần thiết nhớ

 • Muốn dò thám số tầm nằm trong của tương đối nhiều số, tớ tính tổng của những số bại liệt, rồi lấy tổng bại liệt phân chia mang lại số những số hạng.

Ví dụ: Tìm tầm nằm trong của 18, 19, 23 là

(18 + 19 + 23) : 3 = 20

 • Số tầm nằm trong của sản phẩm cơ hội đều : (số đầu + số cuối) : 2

4.2. Bài toán: Tìm số hạng lúc biết tầm nằm trong và số hạng không giống.

Dạng tính tầm cộngDùng sơ đồ dùng nhằm giải toán tầm cộng

5. Ôn tập dượt dạng dò thám nhị số lúc biết tổng và hiệu

tìm nhị số lúc biết tổng và hiệu

6. Ôn tập dượt dò thám nhị số lúc biết tổng hoặc hiệu và tỉ của nhị số bại liệt.

6.1. Tìm nhị số lúc biết tổng và tỉ

tìm nhị số lúc biết tổng và tỉ

6.2. Tìm nhị số lúc biết hiệu và tỉ

tìm nhị số lúc biết hiệu và tỉ

7. Ôn tập dượt dạng toán bịa tính của phép tắc nhân, phân chia, nằm trong, trừ.

7.1 Phép nhân

 • Khi tiến hành phép tắc tính tớ tiến hành kể từ cần qua quýt trái

 • Ta theo thứ tự đem những tích riêng rẽ loại 1, 2, 3… lúc đặt tính lưu giữ phải để trực tiếp sản phẩm những chữ số

7.2 Phép chia

 • Thực hiện nay phép tắc tính theo đuổi trật tự kể từ trái khoáy qua quýt cần.

 • Có đầy đủ 3 phép tắc tính nhập phép tắc phân chia gồm: Chia tiếp sau đó nhân rồi sau cuối trừ.

 • Trong phép tắc phân chia đem dư thì số dư khi nào cũng nhỏ rộng lớn số phân chia.

7.3 Phép cộng

Quy tắc: Muốn nằm trong nhị số bất ngờ tớ rất có thể thực hiện như sau:

 • Viết số hạng này bên dưới số hạng bại liệt sao cho những chữ số ở và một sản phẩm bịa trực tiếp cột cùng nhau.

 • Cộng những chữ số ở từng sản phẩm theo đuổi trật tự kể từ cần lịch sự trái khoáy, tức là kể từ sản phẩm đơn vị chức năng cho tới hàng trăm, hàng nghìn, sản phẩm ngàn, … .

7.4. Phép trừ

Quy tắc: Muốn trừ nhị số bất ngờ tớ rất có thể thực hiện như sau:

 • Viết số hạng này bên dưới số hạng bại liệt sao cho những chữ số ở và một sản phẩm bịa trực tiếp cột cùng nhau.

 • Trừ những chữ số ở từng sản phẩm theo đuổi trật tự kể từ cần lịch sự trái khoáy, tức là kể từ sản phẩm đơn vị chức năng cho tới hàng trăm, hàng nghìn, sản phẩm ngàn, … 

8. Ôn tập dượt hình học

 • Nếu tăng chiều nhiều năm của hình chữ nhật lên a đơn vị chức năng thì chu vi tiếp tục tăng thêm a x 2

 • Nếu tăng chiều rộng lớn của hình chữ nhật lên a đơn vị chức năng thì chu vi tiếp tục tăng thêm a x 2

 • Nếu tách chiều nhiều năm của hình chữ nhật lên a đơn vị chức năng thì chu vi tiếp tục tách lên a x 2 đơn vị

 • Nếu tách chiều rộng lớn của hình chữ nhật lên a đơn vị chức năng thì chu vi tiếp tục tách lên a x 2 đơn vị

 • Nếu vội vàng một chiều này bại liệt của hình chữ nhật lên từng nào chuyến thì diện tích S tiếp tục tăng thêm từng ấy chuyến.

 • Nếu tách một chiều này bại liệt của hình chữ nhật lên từng nào chuyến thì diện tích S tiếp tục sụt giảm số lần

 • Trong hình vuông vắn, nếu như tăng 1 cạnh lên a đơn vị chức năng thì chu vi tiếp tục tăng thêm 4 x a đơn vị

 • Trong hình vuông vắn nếu như cạnh tăng thêm a chuyến thì diện tích S tăng thêm a x a lần

8.1. Hình bình hành và diện tích S hình bình hành

8.1.1. Hình bình hành

hình bình hành

8.1.2.  Diện tích hình bình hành

diện tích hình bình hành

8.2. Hình thoi và diện tích S hình thoi.

8.2.1.  Hình thoi

hình thoi

8.2.2. Diện tích hình thoi

Cho hình thoi ABCD đem AC = m, BD = n

Cắt hình tam giác AOD và hình tam giác COD rồi ghép với hình tam giác ABC và để được hình chữ nhật MNCA như hình vẽ.

cách tính diện tích S hình thoi

Dựa nhập hình vẽ tớ có:

Diện tích hình thoi ABCD vày diện tích S hình chữ nhật MNCA

Diện tích hình chữ nhật MNCA là:

Vậy diện tích S hình thoi ABCD là: (m x n) : 2

Diện tích hình thoi vày tích của phỏng nhiều năm hai tuyến đường chéo cánh phân chia mang lại 2 (cùng đơn vị chức năng đo)

Xem thêm: thành phần chính của khí thiên nhiên

(Trong đó: S là diện tích S hình thoi; m, n là phỏng nhiều năm của hai tuyến đường chéo)

Trên đó là bài tổng thích hợp kỹ năng và kiến thức toán lớp 4 nhằm canh ty những em ôn tập dượt, gia tăng kỹ năng và kiến thức đáp ứng mang lại học tập toán lớp 5. Các em nhập cuộc tăng khóa đào tạo toán online của anhnguucchau.edu.vn để hiểu nhiều kỹ năng và kiến thức hoặc nhé.