cú pháp lệnh lặp với số lần chưa biết trước

Câu hỏi:

10/05/2020 42,326

A. While < ĐK > to lớn < câu mệnh lệnh >;

Bạn đang xem: cú pháp lệnh lặp với số lần chưa biết trước

B. While < ĐK > to lớn < câu mệnh lệnh 1 > tự < câu mệnh lệnh 2 >;

C. While < ĐK > tự ;< câu mệnh lệnh >;

D. While < ĐK > tự < câu mệnh lệnh >;

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vì thế Vietjack

Cú pháp mệnh lệnh lặp với số lượt chưa chắc chắn trước:

   while <điều kiện> tự <câu lệnh>; trong đó:

   + Điều kiện: thông thường là một trong luật lệ so sánh sánh

   + Câu lệnh: rất có thể là câu mệnh lệnh giản dị hoặc câu mệnh lệnh ghép.

   Đáp án: D

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu mệnh lệnh sau giải Việc nào:

   While M <> N do

   If M > N then M:=M-N else N:=N-M;

A. Tìm UCLN của M và N

B. Tìm BCNN của M và N

C. Tìm hiệu nhỏ nhất của M và N

D. Tìm hiệu lớn số 1 của M và N

Câu 2:

Hãy cho biết thêm thành phẩm của đoạn lịch trình bên dưới đây:

a:=10; While a < 11 tự write (a);

A. Trên màn hình hiển thị xuất hiện nay một vài 10

B. Trên màn hình hiển thị xuất hiện nay 10 chữ a

C. Trên màn hình hiển thị xuất hiện nay một vài 11

Xem thêm: tính oxi hóa là gì

D. Chương trình bị lặp vô tận

Câu 3:

Vòng lặp While – tự kết giục Lúc nào

A. Khi một ĐK mang đến trước được thỏa mãn

B. Khi đầy đủ số vòng lặp

C. Khi tìm ra Output

D. Tất cả những phương án

Câu 4:

Tính tống S = 1 + 2 + 3 + … + n + … cho tới Lúc S>108. Điều khiếu nại này tại đây mang đến vòng lặp while – tự là đúng:

A. While S>=108 do

B. While S < 108 do

C. While S < 1.0E8 do

D. While S >= E8 do

Câu 5:

Việc thứ nhất tuy nhiên câu mệnh lệnh While ... tự cần thiết triển khai là gì?

A. Thực hiện nay < câu mệnh lệnh > sau kể từ khóa Do

B. Kiểm tra độ quý hiếm của < ĐK >

C. Thực hiện nay câu mệnh lệnh sau kể từ khóa Then

D. Kiểm tra < câu mệnh lệnh >

Câu 6:

Hoạt động này tại đây lặp với số lượt lặp chưa chắc chắn trước?

A. Ngày tắm nhì lần

B. Học bài bác cho đến Lúc nằm trong bài

C. Mỗi tuần cút cửa hàng sách một lần

D. Ngày tiến công răng 2 lần

Xem thêm: văn mẫu chiếc thuyền ngoài xa