đặc điểm hoạt động của khí khổng ở thực vật cam là

Câu hỏi:

12/02/2020 58,352

Bạn đang xem: đặc điểm hoạt động của khí khổng ở thực vật cam là

A. Đóng nhập buổi ngày và hé đi ra ban đêm

Đáp án chủ yếu xác

B. Chỉ hé đi ra Lúc hoàng hôn

C. Chỉ đóng góp nhập thân mật trưa

D. Đóng nhập đêm hôm và hé nhập ban ngày

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án A

Thực vật CAM bởi sinh sống ở ĐK nắng cháy thô hạn nên khí khổng tiếp tục đóng góp nhập buổi ngày (hạn chế thoát nước ) và hé nhập đêm hôm (trao thay đổi khí)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhóm thực vật C3 được phân bổ như vậy nào?

A. Sống ở vùng nhiệt đới gió mùa.

B. Chỉ sinh sống ở vùng ôn đới và á nhiệt đới gió mùa.

C. Phân phụ vương thoáng rộng bên trên thế giới

D. Sống ở vùng tụt xuống mạc.

Câu 2:

Các thành phần đại lượng gồm:

A. C, H, O, N, Phường, K, S, Ca, Fe.

B. C, H, O, N, Phường, K, S, Ca, Mg.

C. C, H, O, N, Phường, K, S, Ca, Mn

D. C, H, O, N, Phường, K, S, Ca, Cu

Câu 3:

Trong quang quẻ hợp ý, những tia sáng sủa xanh rì tím kích ứng sự tổng hợp

A. cacbohidrat

Xem thêm: phân tích nhân vật quản ngục

B. lipit

C. AND

D. protein

Câu 4:

Pha tối nhập quang quẻ hợp ý của group hoặc những group thực vật nào là chỉ xẩy ra nhập quy trình canvin?

A. Nhóm thực vật CAM

B. Nhóm thực vật C4 và CAM

C. Nhóm thực vật C4

D. Nhóm thực vật C3

Câu 5:

Ở những tế bào với nhân chuẩn chỉnh, hoạt động và sinh hoạt thở xẩy ra đa phần ở loại bào quan liêu nào là sau đây?

A. ti thể

B. Sở máy Goongi

C. Không bào

D. Riboxom

Câu 6:

Kết ngược cần thiết nhất của trộn sáng sủa quang quẻ hợp ý là:

A. Các năng lượng điện tử được giải tỏa kể từ phân li nước.

B. Sắc tố quang quẻ hợp ý hít vào tích điện.

C. Sự giải tỏa oxi.

Xem thêm: trong việc hình thành đất thực vật không có vai trò nào sau đây

D. Sự tạo ra trở thành ATP và NADPH.