đặc điểm nào sau đây

Đặc điểm nào là tại đây được xem như là dẫn chứng tiến bộ hóa về sinh học tập phân tử?

Bạn đang xem: đặc điểm nào sau đây

Đặc điểm nào là tại đây được xem như là dẫn chứng tiến bộ hóa về sinh học tập phân tử?

A. hầu hết loại phân bổ ở những vùng địa lí không giống nhau tuy nhiên lại như là nhau về một trong những Điểm lưu ý.

B. Tất cả những loại loại vật lúc bấy giờ đều dùng cộng đồng một mã DT.

C. Các loại đem những Điểm lưu ý ở quá trình trưởng thành và cứng cáp vô cùng không giống nhau lại hoàn toàn có thể đem những đoạn phôi vô cùng như là nhau.

D. Các loại đem bọn họ sản phẩm càng thân thiện thì sự trở nên tân tiến phôi càng như là nhau.

Đáp án B

Combo Sách Sở đề Khối A (Toán - Lý - Hóa) 600.000đ 427.000đ
PRO S Sinh 8+ 2024 tặng sách Tự học tập bất kì 1.000.000đ 500.000đ
Tổng ôn Toán học tập lớp 12 tập dượt 2 200.000đ 149.000đ
Combo Sách Sở đề Khối A (Toán - Lý - Hóa) 600.000đ 427.000đ
PRO S Sinh 8+ 2024 tặng sách Tự học tập bất kì 1.000.000đ 500.000đ

Xem thêm: học phí đại học kinh tế đà nẵng

Tổng ôn Toán học tập lớp 12 tập dượt 1

200.000đ 149.000đ

Tổng ôn Toán học tập lớp 12 tập dượt 2 200.000đ 149.000đ