đặc điểm nào sau đây có ở giảm phân mà không có ở nguyên phân

Câu hỏi:

01/08/2019 155,334

A. Xảy rời khỏi sự tiếp phù hợp và rất có thể với hiện tượng kỳ lạ trao thay đổi chéo

Bạn đang xem: đặc điểm nào sau đây có ở giảm phân mà không có ở nguyên phân

Đáp án chủ yếu xác

B. Có sự phân loại của tế bào chất

D. NST tự động nhân song ở kì trung gian ngoan trở nên những NST kép

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Giảm phân chỉ xẩy ra ở loại tế bào nào là sau đây?

A. Tế bào sinh dưỡng

B. Tế bào giao phó tử

C. Tế bào sinh dục chín

D. Hợp tử

Câu 2:

Sự tiếp phù hợp và trao thay đổi chéo cánh NST ra mắt ở chu kì nào là nhập hạn chế phân?

A. Kì đầu I

B. Kì thân thuộc I

C. Kì đầu II

D. Kì thân thuộc II

Câu 3:

Trong hạn chế phân, những NST xếp bên trên mặt mũi bằng xích đạo của thoi phân bào ở?

A. Kì thân thuộc I và kì sau I

B. Kì thân thuộc II và kì sau II

C. Kì thân thuộc I và kì thân thuộc II

Xem thêm: em hãy đề xuất một số quy tắc để giúp các bạn sử dụng phòng máy tính an toàn

D. Cả A và C

Câu 4:

Ý nghĩa về mặt mũi DT của sự việc trao thay đổi chéo cánh NST là

A. Làm tăng con số NST nhập tế bào

B. Tạo rời khỏi sự ổn định tấp tểnh về vấn đề di truyền

C. Tạo rời khỏi nhiều loại giao phó tử, góp thêm phần tạo nên sự nhiều mẫu mã sinh học

D. Duy trì tính đặc thù về cấu hình NST

Câu 5:

Phát biểu nào là tại đây đích thị với việc phân li của những NST ở kì sau I của hạn chế phân?

A. Phân li những NST đơn

B. Phân li những NST kép, ko tách tâm động

C. NST chỉ dịch rời về 1 đặc biệt của tế bào

D. Tách tâm động rồi mới mẻ phân li

Câu 6:

Những tuyên bố nào là sau đấy là đúng lúc nói đến hạn chế phân?

(1) Giai đoạn thực tế thực hiện giảm xuống 50% con số NST ở những tế bào con cái là hạn chế phân I

(2) Trong hạn chế phân với gấp đôi nhân song NST ở nhị kì trung gian

(3) Giảm phân sinh rời khỏi những tế bào con cái với con số NST giảm xuống 50% đối với tế bào mẹ

(4) Bốn tế bào con cái được sinh rời khỏi đều sở hữu n NST giống như nhau về cấu trúc

Những phương án vấn đáp đích thị là

A. (1), (2)

B. (1), (3)

Xem thêm: khi âm thanh truyền từ không khí vào nước thì

C. (1), (2), (3)