dẫn nhiệt là hình thức truyền nhiệt chủ yếu của

Câu hỏi:

19/04/2020 21,772

Chọn A

Bạn đang xem: dẫn nhiệt là hình thức truyền nhiệt chủ yếu của

Dẫn nhiệt độ là mẫu mã truyền nhiệt độ đa phần của hóa học rắn còn hóa học lỏng và hóa học khí dẫn nhiệt độ tầm thường.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tại sao về mùa giá buốt Lúc sờ vô miếng đồng tao cảm nhận thấy giá buốt rộng lớn Lúc sờ vô miếng mộc ? Có cần nhiệt độ phỏng của đồng thấp rộng lớn của mộc ko ?

Câu 2:

Tại sao vô ngày hè, không gian vô mái ấm cái tôn rét rộng lớn vô mái ấm cái giành ; còn ngày đông, không gian vô mái ấm cái tôn lại giá buốt rộng lớn vô mái ấm cái giành.

Câu 3:

Trong những cơ hội bố trí vật tư dẫn nhiệt độ kể từ đảm bảo chất lượng rộng lớn cho tới tầm thường rộng lớn tại đây, cơ hội nào là là đúng?

A. Đồng, nước, thủy tinh ranh, không gian.

B. Đồng, thủy tinh ranh, nước, không gian.

C. Thủy tinh ranh, đồng, nước, không gian.

D. Không khí, nước, thủy tinh ranh, đồng.

Câu 4:

Trong sự dẫn nhiệt độ, nhiệt độ tự động truyền

A. Từ vật sở hữu nhiệt độ năng to hơn lịch sự vật sở hữu nhiệt độ năng nhỏ rộng lớn.

Xem thêm: cho dạng đúng của từ trong ngoặc

B. Từ vật sở hữu lượng to hơn lịch sự vật sở hữu lượng nhỏ rộng lớn.

C. Từ vật sở hữu nhiệt độ phỏng cao hơn nữa lịch sự vật sở hữu nhiệt độ phỏng thấp rộng lớn.

D. Cả tía câu bên trên đều đích.

Câu 5:

Sự dẫn nhiệt độ chỉ hoàn toàn có thể xẩy ra thân thiện nhị vật rắn khi

A. nhị vật sở hữu nhiệt độ năng không giống nhau

B. nhị vật sở hữu nhiệt độ năng không giống nhau, xúc tiếp nhau.

C. nhị vật sở hữu nhiệt độ phỏng không giống nhau.

D. nhị vật sở hữu nhiệt độ phỏng không giống nhau, xúc tiếp nhau.

Câu 6:

Bản hóa học của việc dẫn nhiệt độ là

A. sự truyền nhiệt độ phỏng kể từ vật này cho tới vật không giống.

B. sự truyền nhiệt độ năng kể từ vật này cho tới vật không giống.

Xem thêm: hóa trị của các nguyên tố

C. sự tiến hành công kể từ vật này lên vật không giống.

D. sự truyền động năng của những vẹn toàn tử, phân tử này lịch sự vẹn toàn tử, phân tử không giống.