đạo hàm e^2x

Câu hỏi:

27/07/2020 916

Bạn đang xem: đạo hàm e^2x

A.y2018=22017.e2x.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án A

Ta có y'=2e2x;y''=22e2x;...;y2018=22018e2x

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hình lăng trụ đứng ABC A'B'C' Cạnh mặt mày AA'=a, ABC là tam giác vuông bên trên A BC=2a,AB=a3. Tính khoảng cách kể từ đỉnh A đến mặt mày phẳng A'BC.

A.a217.

B.a2121.

C.a3212.

D.a721.

Câu 2:

Cho a , b , c là những số dương a,b1.Mệnh đề này tiếp sau đây đúng?

A.logaαb=αlogabα0

B.logaba3=13logab.

C.alogba=b.

D.logac=logbc.logab.

Câu 3:

Cho hàm số fx=ln2017lnx+1x. 

Tính tổng S=f'1+f'2+f'3+...+f'2018.

A.S=40372019.

B.S=20182019.

C.S=20172018.

D.S=2018.

Xem thêm: hoán dụ và ẩn dụ

Câu 4:

Cho alog63+blog62+clog65=a, với a , b c là những số hữu tỷ. Trong những xác định sau, xác định này đúng?

A. c=a

B.a=b

C.a=b=c0.

D. b=c

Câu 5:

Tính đạo hàm của hàm số y=log32x1.

A.y'=12x1

B.y'=22x1ln3

C.y'=22x1

D.y'=12x1ln3

Câu 6:

Cho a là số dương không giống 1. Phát biểu này sau đấy là sai?

A. Hai hàm số y=axy=logaxđồng vươn lên là khi a>1, nghịch tặc vươn lên là khi 0<a<1.

B. Hai đồ dùng thị hàm số y=ax y=logaxđối xứng nhau qua quýt đường thẳng liền mạch y=x

C. Hai hàm số y=axy=logaxcó nằm trong luyện độ quý hiếm.

D. Hai đồ dùng thị hàm số y=ax và y=logax đều sở hữu đàng tiệm cận.

Câu 7:

Cho hàm số y=x3+3x29x+5 sở hữu đồ dùng thị (C) . Gọi A, B là kí thác điểm của (C) và trục hoành. Số điểm MC không trùng với A B sao cho tới AMB=90° là:

A.2

B.0

C.3

D.1

Xem thêm: câu mở rộng thành phần