đặt câu hỏi cho bộ phận gạch chân

Bài luyện bịa đặt thắc mắc mang lại kể từ gạch men chân trong tiếng Anh là tư liệu cực kỳ hoặc giành cho chúng ta học viên xem thêm. Các dạng bài bác luyện bịa đặt thắc mắc mang lại kể từ gạch men chân bao gồm 41 trang trình diễn bên dưới dạng tệp tin word được biên soạn không thiếu lý thuyết, cả bài bác luyện với đáp và tự động luyện tất nhiên.

Bài luyện bịa đặt thắc mắc mang lại kể từ gạch men chân được trình diễn khoa học tập, cộc gọn gàng. Đây là cầu nối chung những em ôn luyện đề chất lượng rộng lớn nhằm học tập chất lượng môn Tiếng Anh đơn giản và dễ dàng rộng lớn. Đồng thời thông qua đó chung những bạn cũng có thể tự động Review lại kiến thức và kỹ năng bạn dạng thân thích tóm được, với những đáp án cụ thể ví dụ cuối tư liệu. Ngoài ra chúng ta coi thêm: bài bác luyện thì thời điểm hiện tại đơn và thì thời điểm hiện tại tiếp nối, bài bác luyện viết lách lại câu thì thời điểm hiện tại triển khai xong, bài bác luyện phân phát âm và trọng âm nhập giờ đồng hồ Anh.

Bạn đang xem: đặt câu hỏi cho bộ phận gạch chân

I. Lưu ý Lúc thực hiện bài

- Trước không còn tớ cần xác lập được kể từ nhằm chất vấn.

- Từ bị gạch men chân ko lúc nào xuất hiện nay nhập thắc mắc.

- Nếu nhập câu:

+/ Dùng động kể từ thông thường thì tớ cần mượn trợ động kể từ và hòn đảo trợ động kể từ lên trước công ty ngữ và sau kể từ nhằm chất vấn.

Eg: They play football everyday.

=> What do they play everyday?

+/ Nếu nhập câu sử dụng “động kể từ tobe”, “động kể từ khuyết thiếu” tớ chỉ việc hòn đảo “động kể từ tobe”, “động kể từ khuyết thiếu” lên trước công ty ngữ và sau kể từ nhằm hỏi:

Eg: She is planting trees now.

=> What is she playing now?

- Nếu nhập câu với kể từ bị gạch men chân sử dụng những kể từ sau thì khio gửi lịch sự thắc mắc tớ cần thay đổi ứng như sau:

1. I, We => You

2. bủ, us => you

3. mine, ours => yours

4. my, our => your

5. some => any

II. Cách thực hiện bài bác luyện bịa đặt thắc mắc mang lại kể từ gạch men chân

1. Xác ấn định kể từ gạch men chân chỉ người/ vật/ số đếm/ số tiền/ hành động/ tính kể từ,...

2. Chọn kể từ nhằm chất vấn quí hợp

3. Xác ấn định thì qua chuyện động kể từ chủ yếu nhập câu

4. Xác ấn định công ty ngữ? Số nhiều/ít

5. Chọn trợ động kể từ quí phù hợp với công ty ngữ và thì

6. Đặt câu

III. Các kể từ nhằm chất vấn thông thường gặp gỡ nhập Tiếng Anh.

Các kể từ nhằm hỏi trong giờ đồng hồ Anh (Wh-words) là một trở thành tố cần thiết nhập câu ngờ vực vấn giờ đồng hồ Anh. Việc nắm rõ ý nghĩa sâu sắc và cơ hội dùng kể từ ngờ vực vấn là một trong trong mỗi khóa xe chung bạn cũng có thể vững vàng vàng về ngữ pháp và kể từ bại liệt đơn giản và dễ dàng xây dựng câu.

1. Cách bịa đặt thắc mắc với kể từ What

What là kể từ dùng để làm chất vấn về vật gì bại liệt như là một trong đối tượng người dùng,đồ ăn hoặc hoạt động và sinh hoạt. Mé cạnh kể từ What, chúng ta cũng hoàn toàn có thể sử dụng kể từ which đề thay cho thế Lúc mong muốn chất vấn về vật gì, loại này.

Cấu trúc: What + (Cấu trúc thắc mắc Yes/No)

Để giúp đỡ bạn nắm rõ rộng lớn về cách bịa đặt thắc mắc với kể từ what, nằm trong mò mẫm hiểu ví dụ:

What is your favorite flavor of ice cream? (Vị kem yêu thương quí của người sử dụng là gì?)

What bởi you want đồ sộ bởi today? (Bạn mong muốn làm những gì hôm nay?)

2. Đặt thắc mắc với Why

Why là kể từ nhằm chất vấn về nguyên vẹn nhân, nguyên nhân tại vì sao lại xẩy ra việc đó.

Cấu trúc: Why + an auxiliary verb (be, bởi, have) + subject + main verb?

Ví dụ về thắc mắc với kể từ Why:

Why are you so sánh sad? (Tại sao chúng ta lại buồn như vậy?)

Why did you go đồ sộ bed last night? (Tại sao chúng ta lại lên đường ngủ trễ nhập tối hôm qua?)

3. Cách bịa đặt thắc mắc với Who

Who là nhằm chất vấn về một người này bại liệt. Nếu mình muốn xác lập người dân có tương quan cho tới việc gì bại liệt, hãy chính thức vị cách bịa đặt thắc mắc với who.

Cấu trúc: Who + (Cấu trúc thắc mắc Yes/No)

Để giúp đỡ bạn nắm rõ rộng lớn về ,cùng mò mẫm hiểu ví dụ:

Who is the manager of this coffee shop? (Ai là vận hành của quán café này?)

Who will pick bủ up đồ sộ go đồ sộ the school? (Ai tiếp tục đón tôi cho tới trường?)

4. Đặt thắc mắc với Where

Where là kể từ nhằm chất vấn về địa điểm. Khi người chất vấn dùng các kiểu thắc mắc wh nhập Tiếng Anh bắt đầu với Where tức là chúng ta đang được cần thiết mò mẫm một điểm, một địa điểm này bại liệt. Hoặc nó cũng rất được dùng để làm chất vấn một điều gì bại liệt với tương quan cho tới một vị trí hoặc địa điểm.

Cấu trúc: Where + (Cấu trúc thắc mắc Yes/No)

Ví dụ về đặt thắc mắc nhập Tiếng Anh vị kể từ Where như sau:

Where are you from? (Bạn kể từ đâu đến?)

Where bởi you want đồ sộ meet for lunch? (Bạn mong muốn gặp gỡ ở đâu nhằm ăn trưa?)

5. Cách bịa đặt câu với When

Đặt câu với when bạn cũng có thể biết về thời gian, chất vấn giờ hoặc một cụ thể việc làm vào một trong những thời gian này bại liệt.

Cấu trúc: When + (Cấu trúc thắc mắc Yes/No

Cùng mò mẫm hiểu ví dụ về phong thái bịa đặt thắc mắc với kể từ when:

When are we going đồ sộ the movie? (Khi này tất cả chúng ta lên đường coi phim?)

When should I expect you đồ sộ deliver the report? (Lúc này thì tôi nên mong đợi chúng ta gửi báo cáo?)

6. Đặt thắc mắc với How

How dùng để làm chất vấn về một quy trình hoặc một đặc điểm. Nếu mình muốn mò mẫm hiểu về sự việc bại liệt hoặc tiến độ bại liệt thực hiện thế này thì nên sử dụng How.

Cấu trúc: How + (Cấu trúc thắc mắc Yes/No

Hãy nằm trong mò mẫm hiểu một vài ba ví dụ với How:

How bởi you get đồ sộ the university? (Bạn tiếp cận ngôi trường ĐH như vậy nào?)

How bởi you cook this? (Bạn nấu nướng số này như vậy nào?)

Eg: I buy him some books.

=> Who/ Whom bởi you buy any books (for)?

=> Whose: của những người tuy nhiên (Hỏi mang lại tính kể từ chiếm hữu, chiếm hữu cơ hội, đại kể từ sở hữu)

Eg: This is her pen?

=> Whose pen is this?

6. Why: tại vì sao (Hỏi mang lại lí bởi, nguyên vẹn nhân)

7. How: thế này (Hỏi mang lại tính kể từ, trạng kể từ, mức độ khoẻ ...)

8. How old: chất vấn mang lại tuổi

9. How tall: chất vấn mang lại độ cao của người

10. How high: chất vấn mang lại độ cao của vật

11. How thick: chất vấn mang lại phỏng dày

12. How thin: chất vấn mang lại phỏng mỏng

13. How big: chất vấn mang lại phỏng lớn

14. How wide: chất vấn mang lại phỏng rộng

15. How broad: chất vấn mang lại bề rộng

16. How deep: chất vấn mang lại phỏng sâu

17. How fast: chất vấn mang lại tốc độ

18. How far ... from ... đồ sộ ...: chất vấn mang lại phỏng xa

19. How long: chất vấn mang lại phỏng dài

Eg: This ruler is 20 centimeters long.

=> How long is this ruler?

=> How long: chất vấn mang lại thời hạn bao lâu

Eg: It takes me an hour đồ sộ bởi my homework.

=> How long does it take you đồ sộ bởi your homework?

(Nó lấy tổn thất của người sử dụng từng nào thời hạn nhằm thực hiện bài bác luyện về nhà?)

How often: chất vấn mang lại cường độ, gia tốc, số lần

Eg: I go đồ sộ school every day.

=> How often bởi you go đồ sộ school?

How much: chất vấn mang lại giá chỉ cả

Eg: This book is 3$.

=> How much is this book?

=> How much does this book cost?

=> What is the price of this book?

How much + N (ko điểm được): chất vấn mang lại số lượng

Eg: There is some water in the bottle.

=> How much water is there in the bottle?

How many + N(es,s): chất vấn mang lại con số với danh kể từ điểm được

Eg: There are two pens on the table.

=> How many pens are there on the table?

I have a pen here.

=> How many pens bởi you have here?

7. Bảng đối chiếu kể từ nhằm chất vấn Lúc vào vai trò tân ngữ công ty ngữ nhập câu

How many people survived the flood? Có từng nào người sinh sống sót sau trận lụt?

Ở phía trên, “ how many people ” là công ty ngữ, với động kể từ “survived” theo gót ngay lập tức tiếp sau đó, vậy nên chúng ta ko nên dùng trợ động kể từ.

How many people did you interview? Quý khách hàng đang được phỏng vấn từng nào người?

Ở phía trên , “ how many people” lại vào vai trò tân ngữ chứ không hề cần công ty ngữ, công ty ngữ nhập câu là “you”, vậy nên bạn phải sử dụng trợ động kể từ “did” nhập câu.

IV. Bài luyện tự động luyện

Câu 1: Đặt thắc mắc mang lại phần gạch men chân

1. I want đồ sộ see a cowboy movie

.........................................................................

2. My family usually watches TV in the evening.

.........................................................................

3. They bởi not have a TV because it was too expensive.

.........................................................................

4. We have 2 books.

.........................................................................

5. Jane will go đồ sộ a cửa hàng tomorrow

.........................................................................

6. She likes pop music.

.........................................................................

7. I can speak 4 languages

.........................................................................

8. Nga is going đồ sộ visit her old teachers this evening.

.........................................................................

9. I play chess with my friend.

.........................................................................

10. Next month, I will go đồ sộ Da Latto relax.

.........................................................................

11. Peter goes đồ sộ the library twice a week.

.........................................................................

12. Pete and Mike are playing football.

.........................................................................

13. This dress costs 150 dollars.

.........................................................................

14. She speaks English fluently.

.........................................................................

15. Columbus lives America.

.........................................................................

16. It is Jack’s book.

.........................................................................

17. I and my father play volleyball in the afternoon

.........................................................................

18. Mrs. Robinson buy a poster.

.........................................................................

19. I often listen đồ sộ musicin my không tính phí time.

.........................................................................

20. I often listen đồ sộ musicin my không tính phí time.

.........................................................................

21. I meet Tomat the bar

.........................................................................

22.I want a camera for my birthday.

.........................................................................

23.I go đồ sộ the shoe shop in the afternoon.

.........................................................................

24.You visit a temple and a churchin Thailand.

.........................................................................

25. You should learn harderto get good mark.

.........................................................................

26. The dictionary is 200,000 dong.

.........................................................................

27. She buy a pencil at the cửa hàng over there.

.........................................................................

28. I am happyafter the trip

.........................................................................

29. Jane likes playing chess.

.........................................................................

30. I need a phone card.

.........................................................................

31. It’s about 1,500 kmfrom Hue đồ sộ Ho Chi Minh City.

.........................................................................

32. The ngân hàng is opposite the restaurant.

.........................................................................

33. The dress looks very nice.

.........................................................................

34. Jack is in the room

.........................................................................

35. Her neighbor gives hera nice dress.

.........................................................................

36. They want đồ sộ return đồ sộ America

.........................................................................

37. Mrs. Robinsonbuys a poster.

.........................................................................

38. My fatheris in Ha Noi

.........................................................................

39. He travels đồ sộ Nha Trang by coach.

.........................................................................

40. She goes đồ sộ the doctor because she is sick.

.........................................................................

41. Nam leaves trang chính at 7 o'clock

.........................................................................

42. He teaches English at the high school.

.........................................................................

43. The lesson is very difficult.

.........................................................................

44. She often does the housework after doing exercises.

.........................................................................

45. They are planting some roses in the garden.

.........................................................................

46. Liz will send these lettersto her friends.

.........................................................................

47. My favorite subject is Math

.........................................................................

48. I often listen đồ sộ music in my không tính phí time.

.........................................................................

49. He is good at drawing

.........................................................................

50. She learns about computersin computer science class.

.........................................................................

51, My mother is cooking in the kitchenat the moment.

.........................................................................

52. Phong likes playing table tennis.

.........................................................................

53. They go đồ sộ the beach on the summer holidays.

.........................................................................

54. They are in a hotel.

.........................................................................

55. The childrenswim in the lake.

.........................................................................

56. I go đồ sộ the movies twice a week.

.........................................................................

57. She leaves her suitcase on the train.

.........................................................................

58. They see lions and tigersat the zoo.

.........................................................................

59. He leaves the các buổi tiệc nhỏ at 11.o’clock.

.........................................................................

60. John goes đồ sộ the beachlast Sunday.

.........................................................................

61. He gives his girlfriend a bunch of flowers.

.........................................................................

62. .The company sends the new worker to California.

.........................................................................

63. My sister dreams about the monsterlast night.

.........................................................................

64. My grandmother hears a loud in this morning.

.........................................................................

65. We visit the History Museum.

.........................................................................

66. Hoa is doing homework....

......................................................................

67.I will go đồ sộ the church in 2022

.........................................................................

68. Jack and I get đồ sộ school by car

.........................................................................

69. She has3 pens

.........................................................................

70. I buy half a kiloof cheese.

.........................................................................

71. He is playing soccer

.........................................................................

72. He meet Lindafor coffee.

.........................................................................

73. The teacher is angry because he doesn’t bởi his homework.

.........................................................................

74. Jackbuys a car

.........................................................................

75. I go đồ sộ the cinema with my cousins.

.........................................................................

76. She makes some coffeefor her mother

.........................................................................

77. She calls the police because she gets lost.

.........................................................................

78. I buy twokilos of oranges.

.........................................................................

79. John writes a poem about his grandparents.

.....................................................

Câu 2: Make questions for the underlined words/ phrases

1. Nam does the morning exercise every day.

………………………………………………………………………………………………

2. This river is 20 meters wide.

………………………………………………………………………………………………

3. He watches T.V when he has không tính phí time.

………………………………………………………………………………………………

4. Jack is 1.8 m tall.

………………………………………………………………………………………………

5. They have three children.

………………………………………………………………………………………………

6. Shakespeare wrote Hamlet.

………………………………………………………………………………………………

7. The Browns are planting trees in the garden.

……………………………………………………………………………………………

8. This siêu xe belongs đồ sộ my grandfather.

………………………………………………………………………………………………

9. Minh goes đồ sộ bed at 10.00.

………………………………………………………………………………………………

10. They are going đồ sộ stay in Hai Phong for two days.

………………………………………………………………………

Câu 3. Choose the best answer

1. Little John feels (tired/ bored) today because he has đồ sộ stay at trang chính looking after the house.

2. How (long/ high) is that river?

3. What is the (height/ length) of that post?

4. How (tall/ high) is your father?

5. My little daughter is two years of (old/ age).

6. Do you know how (wide/ narrow) this lake is?

7. I don’t know how (many/ much) time I need đồ sộ spend on English.

8. Our grandparents look after (them/ themselves) as they live alone.

9. A camel has thick hair đồ sộ protect (it/ itself) from the heat of the desert.

10. How (thick/ thin) is this book?

11. The kiwi has a (long/ wide) beak.

12. What is the (length/ depth) of this well?

13. Where is (your/ yours) dictionary? – I want đồ sộ borrow (it/ its).

14. Have you ever watched cats wash (each other/ themselves)?

15. How (long/ often) bởi you visit your parents? – Twice a month.

Câu 4

1. Our school year starts on September 5th

2. Summer vacation lasts for three months

The longest vacation is summer vacation

3. I usually visit my grandparentsduring my vacation

4. My mother works eighthours a day

5. Robinson is an English teacher

6. The khách sạn is opposite the museum

7. It’s about two kilometersfrom my house đồ sộ the market

8. It takes about twenty minutesto go đồ sộ school by bike

9.These envelopes are 5000 dong

10. Hoa needs some stamps and a pad of letter-papers

11. A letter đồ sộ America is 9500 dong

12. Liz will send these letters đồ sộ her friends

13. I would lượt thích some orange juice

14. I saw her last night

15. Her neighbor gave her a nice dress

16. They returned đồ sộ America two weeks ago

17. Robinson bought a poster

18. My father was in Ha Noi last month

19. He travelled đồ sộ Nha Trang by coach

20. She went đồ sộ the doctor because she was sick

21. We meet her at the City’s Theaterlast night

22. Nga brushes her teeth three times a day

23. My father was in Ha Noi three weeks ago

24. Nam played badminton with Minh

25. She went đồ sộ the doctor because she had a backache

26. The students are practicing their English at the moment

27. He had an appointment at 10.00

28. They travelled đồ sộ the USA by planelast month

29. I’d lượt thích đồ sộ see a cowboy movie

30. My family usually watches TV in the evening

31. They didn’t have a TV because it was too expensive

32.We prefer reading and playing chess

33. She likes pop music

34. Nga is going đồ sộ visit her old teachers this evening

Câu 5

1. She went đồ sộ school by busyesterday

→...................................................................................................................

2. He bought this hat at the cửa hàng over there.

→...................................................................................................................

3. It took bủ three hours to finish my hmoework.

→...................................................................................................................

4. I need a phone thẻ to phone my parents.

→...................................................................................................................

5.It’s about 500 kmfrom Lai Chau đồ sộ Ha Noi.

→...................................................................................................................

6. I saw herlast night.

→...................................................................................................................

7. Her neighbor gave her a nice dress.

→...................................................................................................................

8. They returned đồ sộ America two weeks ago.

→...................................................................................................................

9. Mrs. Robinson bought a poster.

→...................................................................................................................

10. My father was in Ha Noilast month.

→...................................................................................................................

11. He traveled đồ sộ Nha Trang by train.

→...................................................................................................................

12. She went đồ sộ the doctor because she was sick.

→...................................................................................................................

13. Nam left trang chính at 7 o’clockyesterday.

→...................................................................................................................

14. He taughtEnglishin the high school.

→...................................................................................................................

15, The homework was very difficultyesterday.

→...................................................................................................................

16. There are manyroses in the garden.

→...................................................................................................................

17. Liz will send these letters đồ sộ her friends.

→...................................................................................................................

18. My favorite subject is Math.

→...................................................................................................................

19. I go đồ sộ the movie once a week.

→...................................................................................................................

20. Yes, he is. (He is good at drawing)

→...................................................................................................................

21. Jonh went đồ sộ Viet Nam in 2000.

→...................................................................................................................

22. My mother is cookingin the kitchen at the moment.

→...................................................................................................................

23. Yes, She does (Lan likes playing table tennis.)

→...................................................................................................................

24. It is very hotin summer.

→...................................................................................................................

25. My father is 60 kilos.

→...................................................................................................................

26. They stay in a khách sạn.

→...................................................................................................................

27. This ruler is 30 centimeters

→...................................................................................................................

28. That is herpen

→...................................................................................................................

29. It takes him 20 minutesto go đồ sộ school by bike

→...................................................................................................................

30. My phone number is 0912……….

→..........................................................................

Exercise 6: Make questions for the underlined parts.

1. She needs twelve eggs đồ sộ make two cakes.

____________________________________________

2. They drank a lot ofwine at the các buổi tiệc nhỏ last night.

____________________________________________

3. I often drink coffee in the morning.

____________________________________________

4. Beef noodle soupis my favourite food.

____________________________________________

5. My lemonade tastes a bit sour.

____________________________________________

6. No, there isn’t any milk in the fridge.

____________________________________________

7. No, thanks. I love cookies, but I’m full.

____________________________________________

8. The beef broth is made by stewing cow bones.

____________________________________________

9. His telephone number is 8 259 640.

____________________________________________

10. It’s about two kilometersfrom my house đồ sộ the movie theater.

____________________________________________

11. I will go camping next Sunday.

____________________________________________

12. Her date of birth is on August 21st.

____________________________________________

13. She will be fourteenon her next birthday.

____________________________________________

14. My father isan engineer.

____________________________________________

15. My address is 2/10B Ly Thuong Kiet Street.

____________________________________________

16. He works in a hospital.

____________________________________________

Exercise 7: Make questions for the underlined words: Đặt thắc mắc mang lại phần gạch men chân.

1. Mai lives in the city.

……………………………………………………………………

2. Nam’s father works in a factory.

…………………………………………………………………

3. I have two brothers and one sister

……………………………………………………………

4. She goes to Le Loi school.

………………………………………………………………

5. My house has a yard.

………………………………………………………………

6. They have literature on Tuesday.

………………………………………………………………

7. I watch television every night.

…………………………………………………………………

8. Her brother and sister play sports after lunch.

…………………………………………………………………

9. His mother does the housework every day.

…………………………………………………………………

10. Lan takes a shower every morning

……………………………………………………………

11. My brother and I watch television every evening.

……………………………………………………………………

12. They go đồ sộ school at a quarter đồ sộ seven.

V. Bài luyện vận dụng

Bài luyện thực hành

Bài 1: Make questions for the underlined words or phrases

1. The dictionary is 200,000dong.

.................................................................

2. I made it from a piece of wood.

.............................................................

3. She bought it at the cửa hàng over there.

.............................................................

4. No, I wasn’t. (I was tired after the trip.)

.............................................................

Xem thêm: nơi nào sau đây trong năm luôn có thời gian ngày và đêm dài bằng nhau

5. It took her three hours to finish the composition.

.............................................................

6. I need a phone thẻ to phone my parents.

.............................................................

7. It’s about 1,500 kmfrom Hue đồ sộ Ho Chi Minh City.

.............................................................

8. The ngân hàng is opposite the restaurant.

.............................................................

9. The dress looked very nice.

.............................................................

10. I saw herlast night.

.............................................................

11. Her neighbor gave hera nice dress.

.............................................................

12. They returned đồ sộ Americatwo weeks ago.

.............................................................

13. Mrs. Robinsonbought a poster.

.............................................................

14. My father was in Ha Noilast month.

.............................................................

15. He traveled đồ sộ Nha Trang by coach.

.............................................................

16. She went đồ sộ the doctor because she was sick.

.............................................................

17. Nam left trang chính at 7 o’clockyesterday.

.............................................................

18. He taught Englishin the high school.

.............................................................

19. The homework was very difficultyesterday.

.............................................................

20. She often does the housework after doing exercises.

.............................................................

21. They are planting someroses in the garden.

.............................................................

22. Liz will send these letters đồ sộ her friends.

.............................................................

23. My favorite subject is Math.

.............................................................

24. Yes, we do. (We have magazines and newspapers)

.............................................................

25. I often listen đồ sộ musicin my không tính phí time.

.............................................................

26. Yes, he is. (He is good at drawing)

.............................................................

27. She learns about computersin computer science class.

.............................................................

28. My mother is cooking in the kitchenat the moment.

..........................................................................

29. Lan likes playing table tennis.

.............................................................

30. I go đồ sộ the movies twice a week.

.............................................................

31. They go đồ sộ the beach on the summer holidays.

...................................................................

32. They stay in a khách sạn.

............................................................................

Bài 2: Write questions for the underlined words.

1.- The children swam in the lake.

......................................................

2.- The glass fell of the table.

......................................................

3.- They saw lions and tigers at the zoo.

......................................................

4.- He left the các buổi tiệc nhỏ at 11.o’clock.

......................................................

5.- John went to the beach last Sunday.

......................................................

6.- He gave her a bunch of flowers for her birthday.

......................................................

7.- The company sent the new worker to California.

......................................................

8.- My sister dreamt about the monster last night.

......................................................

9.- My grandmother heard a loud scream last night.

......................................................

10.- We went to the History Museum.

......................................................

11.- He fell because he slipped on a banana peel.

......................................................

12- The teacher was angry because he didn’t bởi his homework.

......................................................

13.- It took us about half an hour đồ sộ get đồ sộ school.

......................................................

14.- She last rode a xe đạp two weeks ago.

......................................................

15.- I bought half a kilo of cheese.

......................................................

16.- He took his driving test two days ago.

......................................................

17.- He met Linda for coffee.

......................................................

18.- I was born in 1964.

......................................................

19.- My cousin started sailing six months ago.

......................................................

20.- I went đồ sộ the cinema with my cousins.

......................................................

21.- I stayed in New Zealand for six months.

......................................................

22.- She called the firemen because her mèo stuck in a tree.

......................................................

23.- I bought two kilos of oranges.

......................................................

24.- John wrote about his grandparents.

......................................................

25.- I watched a very good film on TV last night.

......................................................

26.- She made some coffee for her mother.

......................................................

27.- Susan gave the money đồ sộ her brother.

......................................................

28.- We went đồ sộ school by bus.

......................................................

29.- I was tired yesterday evening because I worked very hard.

......................................................

30.- Mary invited a lot of people đồ sộ the các buổi tiệc nhỏ.

......................................................

31.- No, we didn’t go đồ sộ the cinema last night.

......................................................

32.- Shakira grew up in Colombia.

......................................................

33.- He went on holiday with his friends.

......................................................

34.- She didn’t bởi anything.

......................................................

35.- I borrowed my teacher’s dictionary.

......................................................

36.- Someone gave some money đồ sộ Mike.

......................................................

37.- Someone helped John with his homework yesterday.

......................................................

38.- Shakespeare died in 1616.

39.- He didn’t dance at the disco because he was tired.

......................................................

40.- She left her suitcase on the train.

……………………………………………………

Exercise III: Fill in the gaps with the correct question word đồ sộ complete the exchanges

1. A: _____ have you lived in London?

B: For three years

2. A: ______ schoolbag is that?

B: Oh, I think it’s Tom’s schoolbag

3. A: ______ bởi you go shopping?

B: Three times a month

4. A: _______ are you from?

B: I’m from Toronto, Canada

5. A: _____ is your birthday?

B: On January 12th .

Exercise 4: Write questions for the underlined parts

1. I went đồ sộ a các buổi tiệc nhỏ last night

...............................................................

2. He goes đồ sộ the cinema every Saturday

...............................................................

3. I’ve got a red car

................................................................

4. I go đồ sộ bed at midnight.

...............................................................

5. I met an old friend yesterday.

.........................................................

Exercise 5: Complete the interview

Reporter: (1) ...............................................................

Celebrity: My real name is Eric Stanely Smith

Reporter: (2) ...............................................................

Celebrity: I am twenty-five years old.

Reporter: (3) ...............................................................

Celebrity: I made my first record in 2007

Reporter: (4) ...............................................................

Celebrity: I live in the centre of London

Reporter: (5) ...............................................................

Celebrity: Paris is my favorite city

Reporter: (6) ................................................................

Celebrity: I go there three times a year

Reporter: (7) ...............................................................

Celebrity: My next live performance will be in New York

Reporter: (8) ...............................................................

Celebrity: No, I have never been đồ sộ Thủ đô New York before

Reporter: Well, good luck then.

Exercise 6: Choose the correct answer

1. “ .........................................................................jacket is this?” “Tonny’s”

A. Who

B. What

C. Whose

2. _____ does your best friend live?

A. When

B. Where

C. What

3. ______ CDs have you got?

A. How

B. How much

C. How many

4. ______ were you sad yesterday?

A. Why

B. What

C. Who

5. _____ old is your brother?

A. What

B. How

C. Who

6. ______ kind of books bởi you read?

A. When

B. What

C. Where

7. _____ tall are you?

A. When

B. Where

C. How

8. ______ will the các buổi tiệc nhỏ start?

A. Where

B. How often

C. What time

Bài 7: Write these questions for the underlined parts

1. My family usually go đồ sộ pagodason the first day of Tet.

____________________________________________________

2. Tet lasts ten days.

____________________________________________________

3. Before Tet, people should clean and decorate their houses.

____________________________________________________

4. People shouldn’t eat duck meat at Tet because it brings unluckiness.

____________________________________________________

5. We will visit our relatives on the second day of Tet.

____________________________________________________

6. Everest is over 60 million years old.

____________________________________________________

7. The Grand Canyon is in Arizona, USA.

____________________________________________________

8. Mount Everestis the highest mountain in the world.

____________________________________________________

9. Visitors can get đồ sộ Angel Fails by boat.

____________________________________________________

10. Victoria Falls. Victoria Falls are twice as tall as Niagara Falls.

____________________________________________________

11. We have lived in Thủ đô New York for ten years.

____________________________________________________

12. The weather in Stockholm has been perfect.

____________________________________________________

13. He travelled đồ sộ Mexico by train.

____________________________________________________

14. I play basketball every weekend.

____________________________________________________

15. Last night I watched a basketball match on TV.

____________________________________________________

Bài 8: Write questions for the underlined parts

1. Jim usually plays volleyballin his không tính phí time.

__________________________________________

2. He plays volleyball three times a week.

__________________________________________

3. I started my hobby five years ago.

__________________________________________

4. Tomorrowland is an electronic dance music festival

__________________________________________

5. The Songkran Festival is usually celebrated between 13 and 16 April

__________________________________________

6. The Vietnamese celebrate Tet with family gatherings, traditional foods, and lion dances

__________________________________________

7. Many people went đồ sộ Han Riverto witness the Danang International Fireworks Festival.

__________________________________________

8. We should use biogasfor cooking instead of gas.

__________________________________________

9. People use solar power for heating or cooling the house.

__________________________________________

10. Yaly Hydropower Plant was constructed in 1993.

__________________________________________

11. The US spent 55 billionon energy research in năm ngoái.

__________________________________________

12. There are seven typesof renewable energy.

__________________________________________

13. Solar panels will be placed on the roofs of houses and buildings.

__________________________________________

14. Children living in slums have more diseases because of poor living conditions.

__________________________________________

15. Overcrowding causes problems such as housing, congestion, unemployment, etc.

__________________________________________

16. Many people from the countryside are moving đồ sộ big citiesto find work.

Bài 9: Make a new sentence from the question in brackets

1. (Where has Tom gone?) Do you know where Tom has gone?

2. (Where is the post office) Could you tell bủ where .........

3. (What's the time) I wonder .................................

4. (What does this word mean) I want đồ sộ know ..................

5. (What time did they leave) Do you know .....................

6. (Is Sue going out tonight) I don't know ....................

7. (Where does Caroline live?) Do you have any idea ...........

8. (Where did I park the car?) I can't remember ...............

9. (Is there a ngân hàng near here?) Can you tell bủ ...............

10. (What bởi you want?) Tell bủ ...............................

11. (Why didn't Kate come đồ sộ the party?) I don't know .........

12. (How much does it cost đồ sộ park here?) Do you know .........

13. (Who is that woman) I have no idea ........................

14. (Did Liz get my letter?) Do you know ......................

15. (How far is it đồ sộ the airport?) Can you tell bủ ...........

Bài 10: You are making a phone Điện thoại tư vấn. You want đồ sộ speak đồ sộ Sue but she isn't there. Somebody else answers the phone. You want đồ sộ know three things:

(1) Where has she gone?

(2) When will she be back?

And (3) Did she go out alone?

Complete the conversation:

A: Do you know where ............................. (1)

B: Sorry, I've got no idea.

A: Never mind. I don't suppose you know........... (2)

B: No, I'm afraid not.

A: One more thing. Do you happen đồ sộ know.......... (3)

B: I'm afraid I didn't see her go out.

A: OK. Well thank you anyway. Goodbye.

Đáp án

Bài 1: Make questions for the underlined words or phrases

1 - How much is the dictionary?

2 - How did you make it?

3 - Where did she buy it?

4 - Were you fine after the trip?

5 - How long did it take her đồ sộ finish the composition?

6 - What bởi you need a phone siêu xe for?

7 - How far is it from Hue đồ sộ Ho Chi Minh city?

8 - Where is the bank?

9 - How did the dress look?

10 - Who did you see last night?

When did you see her?

11 - What did her neighbourhood give her?

12 - What did they bởi two weeks ago?

When did they return đồ sộ America?

13 - Who bought a poster?

What did Mrs. Robinson buy?

14 - Where was your father last month

15 - How did he travel đồ sộ Nha Trang?

16 - Why did she go đồ sộ the doctor?

17 - What time did Nam leave trang chính yesterday?

18 - What did he teach in the high school?

19 - How was the homework yesterday?

20 - When does she usually bởi the housework?

21 - How many roses are they planting in the garden?

22 - Who will Liz send these letters?

23 - What is your favorite subject?

24 - Do you have magazines and newspapers?

25 - What bởi you often bởi in your không tính phí time?

26 - Is he good at drawing?

27 - What does she learn about in computer science class?

28 - What is your mother doing in the kitchen at the moment?

Where is your mother cooking at the moment?

29 - What does Lan lượt thích playing?

30 - How often bởi you go đồ sộ the movies?

31 - When bởi they go đồ sộ the beach?

32 - Where bởi they stay?

Bài 2: Write questions for the underlined words.

1 - Who swam in the lake?

2 - What fell of the table?

3 - What did they see at the zoo?

4 - What time did he leave the party?

5 - Where did John go last Sunday?

6 - What did he give her for her birthday?

7 - Where did the company send the new worker to?

8 - What did your sister dream about last night?

9 - When did your grandmother hear a loud scream?

10 - Where did they go?

11 - Why did he fall?

12 - Why was the teacher sad?

13 - How long did it take you đồ sộ get đồ sộ school?

14 - When did she last ride a bike?

15 - How much cheese did you buy?

16 - What did he bởi two days ago?

17 - Who did he meet for coffee?

18 - When were you born?

19 - When did your cousin start sailing?

20 - Who did you go the cinema with?

21 - How long did you stay in New Zealand?

22 - Why did she Điện thoại tư vấn the firemen?

23 - How many kilos of oranges did you buy?

24 - Who did John write about

25 - What did you bởi last night?

26 - What did she make for her mother?

27 - Who did Susan give the money to?

28 - How did we go đồ sộ school?

29 - Why was you tired yesterday morning?

30 - How many people did Mary invite đồ sộ the party?

31 - Did you go đồ sộ the cinema last night?

32 - Where did Shakira grow up?

33 - Who did he go on holiday with?

34 - What did she do?

35 - Whose dictionary did you borrow?

36 - Who gave money đồ sộ Mike?

37 - Who did anyone help with homework yesterday?

38 - When did Shakespeare die?

39 - Why did he not dance at the disco?

40 - Where did she leave the suitcase?

Exercise 3: Fill in the gaps with the correct question word đồ sộ complete the exchanges

1. A: __How long___ have you lived in London?

B: For three years

2. A: __Whose____ schoolbag is that?

B: Oh, I think it’s Tom’s schoolbag

3. A: __How often__ bởi you go shopping?

B: Three times a month

4. A: ___Where____ are you from?

B: I’m from Toronto, Canada

5. A: __When___ is your birthday?

B: On January 12th

Exercise 4: Write questions for the underlined parts

1. Where did you go last night?

2. How often does he go đồ sộ the cinema?

3. What have you got?

4. What time bởi you go đồ sộ bed?

5. Who did you meet yesterday?

Exercise 5: Complete the interview

1. What is your real name?

2. How old are you?

3. When did you make your first record?

4. Where bởi you live?

5. What’s your favorite city?

6. How often bởi you go there?

7. Where will your next live performance be?

8. Have you ever been đồ sộ New York?

Exercise 6: Choose the correct answer

1. C

2. B

3. C

4. A

5. B

6. B

7. C

8. C

Exercise 7: Write these questions for the underlined parts

1. Where bởi your family usually go on the first day of Tet?

2. How long does Tet last?

3. What should people bởi before Tet?

4. Why shouldn’t people eat duck meat at Tet?

5. When will you visit your relatives?

6. How old is Mt. Everest?

7. Where is the Grand Canyon?

8. What is the highest mountain in the world?

9. How can visitors get đồ sộ Angel Falls?

10. Which is taller, Victoria Falls or Niagara Falls?

11. How long have you lived in New York?

12. How has the weather been lượt thích in Stockholm?

13. How did he travel đồ sộ Mexico?

14. How often bởi you play basketball?

15. What did you bởi last night?

Exercise 8 

1. What does Jim bởi in his không tính phí time?

2. How often does he play volleyball?

3. When did you start your hobby?

4. What is Tomorrowland?

5. When is the Songkran Festival usually celebrated?

6. How bởi Vietnamese celebrate Tet?

7. Where did many people go đồ sộ witness the Danang International Fireworks Festival?

8. What should we use for cooking instead of gas?

9. What bởi people use for solar power for?

10. When was Yaly Hydropower Plant constructed?

11. How much did the US spend on energy research in 2015?

12. How many types of renewable energy are there?

13. Where will solar panels be placed?

14. Why bởi children living in slums have more diseases?

15. What does overcrowding cause?

16. Where many people from the countryside moving đồ sộ find work?

Exercise 9 

2. Could you tell bủ where the post office is?

3. I wonder what the time is

4. I want đồ sộ know what this word means.

5. Do you know what time they left?

6. I don't know if Sue is going out tonight.

7. Do you have any idea where Caroline lives?

8. I can't remember where I parked the car?

9. Can you tell bủ if there is a ngân hàng near here?

10. Tell bủ what you want?

11. I don't know why Kate didn't come đồ sộ the các buổi tiệc nhỏ.

12. Do you know how much it costs đồ sộ park here?

13. I have no idea who that woman is?

13. Do you know if Liz got my letter?

15. Can you tell bủ how far it is đồ sộ the airport.

Exercise 10

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 116

1. Do you know where she has game?

2. I don't suppose you know when she'll be back.

3. Do you happen đồ sộ know if she went out alone.