đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng

Câu hỏi:

20/05/2020 57,059

Bạn đang xem: đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng

Đặt năng lượng điện áp xoay chiều có mức giá trị hiệu dụng ko thay đổi nhập nhị đầu đoạn mạch bao gồm thay đổi trở R giắt tiếp nối đuôi nhau với tụ năng lượng điện. Dung kháng của tụ năng lượng điện là 100 Ω. Khi kiểm soát và điều chỉnh R thì bên trên nhị độ quý hiếm R1R2 hiệu suất dung nạp của đoạn mạch như nhau. hiểu năng lượng điện áp hiệu dụng đằm thắm nhị đầu tụ năng lượng điện khi R=R1 bởi nhị chuyến năng lượng điện áp hiệu dụng đằm thắm nhị đầu tụ năng lượng điện khi R=R2. Các giá chỉ trị R1 và R2

C. R1=50Ω,R2=200Ω

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đoạn mạch năng lượng điện xoay chiều bao gồm thay đổi trở R, cuộn thừng thuần cảm có tính tự động cảm L và tụ năng lượng điện đem năng lượng điện dung C giắt tiếp nối đuôi nhau. hiểu năng lượng điện áp hiệu dụng nhị đầu đoạn mạch là U, cảm kháng ZL , dung kháng ZC (với ZCZL ) và tần số loại năng lượng điện nhập mạch ko thay đổi. Thay thay đổi R cho tới độ quý hiếm R0 thì hiệu suất dung nạp của đoạn mạch đạt độ quý hiếm cực lớn Pm , khi đó

A. R0=ZL+ZC

B. Pm=U2/R0

C. Pm=ZL2/ZC

D. R0=|ZLZC|

Câu 2:

Mạch năng lượng điện xoay chiều RLC giắt tiếp nối đuôi nhau, đem ZL=100Ω,ZC=200Ω,R là thay đổi trở (0R) Biết năng lượng điện áp nhị đầu đoạn mạch đem biểu thức u=1002cos100πt(V) Điều chỉnh R nhằm ULmax khi đó

A. R=0 và ULmax=200V

B. R=100Ω và ULmax=200V

C. R=0 và ULmax=100V

D. R=100Ω và ULmax=100V

Câu 3:

Cho mạch năng lượng điện xoay chiều tiếp nối đuôi nhau bao gồm thay đổi trở R, cuộn thừng thuần cảm đem cảm kháng 200Ω và tụ năng lượng điện đem dung kháng 100Ω . Điện áp bịa nhập nhị đầu đoạn mạch u=1002cos100πt(V) Xác định vị trị của thay đổi trở nhằm hiệu suất dung nạp bên trên đoạn mạch 40 W.

A. 100Ω hoặc 150Ω

B. 100Ω hoặc 50Ω

Xem thêm: tờ tự kiểm học sinh

C. 200Ω hoặc 150Ω

D. 200Ω hoặc 50Ω

Câu 4:

Một đoạn mạch xoay chiều giắt tiếp nối đuôi nhau bao gồm tụ C=50/π(μF) ; cuộn cảm thuần có tính tự động cảm 0,8/π(H) và thay đổi trở R. Đặt nhập nhị đầu đoạn mạch năng lượng điện áp u=200cos100πt(V) (t đo bởi giây). Để hiệu suất dung nạp của mạch cực lớn thì độ quý hiếm của thay đổi trở và hiệu suất cực lớn là

A. 120Ω và 250W

B. 120Ω và 2503W

C. 280Ω và 2503W

D. 280Ω và 250W

Câu 5:

Đặt năng lượng điện áp xoay chiều nhập nhị đầu một quãng mạch AB tiếp nối đuôi nhau bao gồm thay đổi trở R, cuộn cảm thuần và tụ năng lượng điện. Thay thay đổi R thì mạch dung nạp và một hiệu suất ứng với nhị độ quý hiếm của thay đổi trở là R1=90ΩR2=160Ω . Hệ số hiệu suất của mạch AB ứng với R1R2 lần lượt là

A. 0,6 và 0,75

B. 0,6 và 0,8

C. 0,8 và 0,6

D. 0,75 và 0,6

Câu 6:

Đặt năng lượng điện áp u=100cos(ωt+π12)(V) nhập nhị đầu đoạn mạch AB bao gồm nhị đoạn AM và MB giắt tiếp nối đuôi nhau. Đoạn AM bao gồm tụ năng lượng điện đem năng lượng điện dung C tiếp nối đuôi nhau với năng lượng điện trở R và đoạn MB chỉ mất cuộn cảm đem năng lượng điện trở thuần r và có tính tự động cảm L. hiểu L=rRC . Vào thời gian t0 , năng lượng điện áp bên trên MB bởi 64 V thì năng lượng điện áp bên trên AM là 36 V. Điện áp hiệu dụng bên trên đoạn AM rất có thể là

A. 50V

B. 503

C. 402V

Xem thêm: công thức tính tỉ lệ gia tăng tự nhiên

D. 302V