đặt một điện tích dương khối lượng nhỏ vào một điện trường đều rồi thả nhẹ điện tích sẽ chuyển động

Câu hỏi:

28/05/2020 201,417

A. dọc từ chiều của lối mức độ năng lượng điện trường

Bạn đang xem: đặt một điện tích dương khối lượng nhỏ vào một điện trường đều rồi thả nhẹ điện tích sẽ chuyển động

Đáp án chủ yếu xác

B. trái hướng lối mức độ năng lượng điện trường

C. vuông góc với lối mức độ năng lượng điện trường

D. bám theo một hành trình bất kỳ

Chọn: A

Hướng dẫn:

            Đặt một năng lượng điện dương, lượng nhỏ vào trong 1 năng lượng điện ngôi trường đều rồi thả nhẹ nhàng. Dưới thuộc tính của lực năng lượng điện thực hiện năng lượng điện dương tiếp tục hoạt động dọc từ chiều của lối mức độ năng lượng điện ngôi trường. Điện tích âm hoạt động trái hướng lối mức độ năng lượng điện ngôi trường.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mối tương tác thân thích hiệu năng lượng điện thế UMNvà hiệu năng lượng điện thế UNM là:

A. UMN=UNM

B. UMN=-UNM

C. UMN=1UNM

D. UMN=-1UNM

Câu 2:

Khoảng cơ hội thân thích một prôton và một êlectron là r = 5.10-9(cm), coi rằng prôton và êlectron là những năng lượng điện điểm. Lực tương tác thân thích bọn chúng là:

A. lực mút hút với F = 9,216.10-12 (N).

B. lực đẩy với F = 9,216.10-12 (N).

C. lực mút hút với F = 9,216.10-8 (N).

D. lực đẩy với F = 9,216.10-8 (N).

Câu 3:

Phát biểu nào là sau đó là không đúng?

A. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm năng lượng điện dương là vật thiếu hụt êlectron.

Xem thêm: toán lớp 5 trang 58 59

B. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm năng lượng điện âm là vật quá êlectron

C. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm năng lượng điện dương là vật đã nhận được tăng những ion dương

D. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm năng lượng điện âm là vật đã nhận được tăng êlectron

Câu 4:

Hai năng lượng điện điểm đều nhau bịa đặt nhập chân ko xa nhau một khoảng r1 = 2 (cm). Lực đẩy thân thích bọn chúng là F1=1,6.10-4 (N). Để lực tương tác thân thích nhị năng lượng điện ê bằng F2=2,5.10-4 (N) thì khoảng cách thân thích bọn chúng là:

A. r2 = 1,6 (m)

B. r2 = 1,6 (cm)

C. r2 = 1,28 (m). 

D. r2 = 1,28 (cm).

Câu 5:

Hai năng lượng điện tích q1=5.10-16 (C),  q2=-5.10-16 (C), bịa đặt bên trên nhị đỉnh B và C của một tam giác đều ABC cạnh vì chưng 8 (cm) nhập không gian. Cường chừng năng lượng điện ngôi trường bên trên đỉnh A của tam giác ABC có tính rộng lớn là:

A. E = 1,2178.10-3 (V/m).

B. E = 0,6089.10-3 (V/m).

C. E = 0,3515.10-3 (V/m).

D. E = 0,7031.10-3 (V/m).

Câu 6:

Một năng lượng điện q = 1 (μC) dịch rời kể từ điểm A tới điểm B nhập năng lượng điện ngôi trường, nó nhận được một tích điện W = 0,2 (mJ). Hiệu năng lượng điện thế thân thích nhị điểm A, B là:

A. U = 0,đôi mươi (V).

B. U = 0,đôi mươi (mV).

C. U = 200 (kV).

Xem thêm: thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông

D. U = 200 (V).