đề kiểm tra giữa kì 2 toán 6Bộ Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 năm 2023 của tất cả tía cuốn sách Kết nối học thức, Chân trời tạo ra, Cánh diều sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện nhằm đạt điểm trên cao trong những bài xích đua Toán 6 Giữa học tập kì 2.

Top 30 Đề đua Toán 6 Giữa kì hai năm 2023 (có đáp án)

Xem test Đề Toán 6 KNTT Xem test Đề Toán 6 CTST Xem test Đề Toán 6 Cánh diều

Bạn đang xem: đề kiểm tra giữa kì 2 toán 6

Chỉ kể từ 150k mua sắm trọn vẹn cỗ Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 (mỗi cỗ sách) phiên bản word đem điều giải chi tiết:

 • B1: gửi phí vô tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân sản phẩm Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin yêu cho tới Zalo VietJack Official - nhấn vô đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

Bộ đề đua Toán 6 - Kết nối tri thức

 • Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (10 đề) - Kết nối tri thức

  Xem đề thi

 • Bộ 4 Đề đua Toán 6 Giữa kì hai năm 2023 vận tải tối đa - Kết nối tri thức

  Xem đề thi

 • Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 năm 2023 đem ma mãnh trận (10 đề) - Kết nối tri thức

  Xem đề thi

Bộ đề đua Toán 6 - Cánh diều

 • Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 Cánh diều năm 2023 đem đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Đề đua Toán 6 Giữa kì 2 Cánh diều năm 2023 vận tải tối đa (10 đề)

  Xem đề thi

 • Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 Cánh diều năm 2023 đem ma mãnh trận (10 đề)

  Xem đề thi

Quảng cáo

Bộ đề đua Toán 6 - Chân trời sáng sủa tạo

 • Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 Chân trời tạo ra năm 2023 đem đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Đề đua Toán 6 Giữa kì 2 Chân trời tạo ra năm 2023 vận tải tối đa (10 đề)

  Xem đề thi

 • Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 Chân trời tạo ra năm 2023 đem ma mãnh trận (10 đề)

  Xem đề thi

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề đua Giữa kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Toán 6

Thời gian ngoan thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

I. Trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh vô vần âm đứng trước câu vấn đáp đích.

Câu 1:Tìm cặp phân số đều bằng nhau trong những phân số sau:

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (10 đề) 

Quảng cáo

Câu 2:Phân số biểu thị số phần tô màu sắc vô hình vẽ tiếp sau đây là:

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (10 đề)

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (10 đề) 

Câu 3: Làm tròn trặn số 312,163 đến hàng phần mười là:

A. 312,1.

B. 312,2.

C. 312,16.

D. 312,17.

Câu 4: Cho hình vẽ tiếp sau đây. Khẳng tấp tểnh này sau đó là đúng?

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (10 đề) 

A. Ba điểm A, B, C trực tiếp sản phẩm.
B. Ba điểm A, B, D trực tiếp sản phẩm.
C. Ba điểm B, C, D trực tiếp sản phẩm.
D. Ba điểm A, C, D trực tiếp sản phẩm.

Câu 5: Hãy lựa chọn câu đích trong những câu sau đây:

A. Hai tia công cộng gốc là nhì tia đối nhau

B. Hai tia đối nhau thì không tồn tại điểm chung

C. Hai tia nằm trong phía trên một đường thẳng liền mạch và đem công cộng gốc thì đối nhau

D. Hai tia Ox và Oy tạo ra trở nên đường thẳng liền mạch xy thì đối nhau

Quảng cáo

Câu 6: Với câu hỏi: “Khi này tớ Tóm lại được I là trung điểm của đoạn trực tiếp MN?”, đem 4 chúng ta vấn đáp như sau. Em hãy cho thấy thêm chúng ta này vấn đáp đích.

A. Khi IM = IN

B. Khi XiaoMi MI + IN = MN

C. Khi XiaoMi MI + IN = MN và IM = IN

D. Khi I nằm trong lòng M và N.

II. Tự luận:

Bài 1 (2 điểm): Thực hiện nay luật lệ tính (tính nhanh chóng nếu như đem thể):

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (10 đề) 

d) (33,2 + 21,5) . 2

Bài 2 (1,5 điểm): Tìm x:

a) x – 22, 6 = 15,28

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (10 đề)

Bài 3 (2 điểm): Trong một tấm 60% số học viên xuất sắc là 9 em.

a) Tính số học viên xuất sắc của lớp.

b) Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (10 đề) số học viên khá vày 80% số học viên xuất sắc. Tìm số học viên khá của lớp.

c) hiểu lớp chỉ mất học viên xuất sắc và khá. Tìm tổng số học viên của lớp.

Bài 4 (2 điểm): Cho đoạn trực tiếp AB = 8 centimet. Trên tia AB lấy điểm C sao mang lại AC = 4 centimet.

a) Điểm C đem nằm trong lòng nhì điểm A và B không? Vì sao?

b) Tính chừng lâu năm đoạn BC.

c) Điểm C đem là trung điểm của đoạn trực tiếp AB không? Vì sao?

Bài 5 (0,5 điểm): Cho a,b ∈ N*. Hãy đối chiếu Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (10 đề) 

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề đua Giữa kì 2 - Cánh diều

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Toán 6

Thời gian ngoan thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Tổng Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (10 đề) | Cánh diều bằng:

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (10 đề) | Cánh diều

Câu 2: Cho biểu đồ dùng giành thể hiện nay số lượng km hoa trồng vô vườn của phòng tư chúng ta Mai; Lan; Huy; An

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (10 đề) | Cánh diều

Tìm xác minh sai trong những xác minh sau: 

A) Nhà An trồng nhiều hoa nhất.

B) Nhà Huy trồng không nhiều hoa nhất.

C) Nhà Lan và căn nhà Mai trồng số hoa đều bằng nhau.

D) Tổng số hoa căn nhà Lan và Mai trồng được vày tổng số hoa căn nhà Huy và An trồng được.

Câu 3: Cho đoạn trực tiếp AB = 12cm. Gọi O là trung điểm của AB. Độ lâu năm OB là: 

A) 12cm

B) 6cm 

C) 10cm

D) 18cm

Câu 4: Số đối của phân số Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (10 đề) | Cánh diều  là:

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (10 đề) | Cánh diều 

Câu 5: Nếu gieo một con cái xúc sắc 10 chuyến tiếp tục, đem 4 chuyến xuất hiện nay mặt mũi 5 chấm thì phần trăm thực nghiệm xuất hiện nay mặt mũi 5 chấm là: 

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (10 đề) | Cánh diều

Xem thêm: chiến tranh thế giới thứ nhất mang tính chất

Câu 6: Tính hóa học của luật lệ nhân là: 

A) Tính phân phối

B) Tính phú hoán

C) Tính kết hợp

D) Cả tía đáp án trên

Câu 7: Khẳng tấp tểnh này tại đây đúng: 

A) Hai tia công cộng gốc thì đối nhau.

B) Hai tia công cộng gốc thì trùng nhau.

C) Tia là hình bao gồm điểm O và 1 phần đường thẳng liền mạch bị phân tách vày điểm O.

D) Tia không biến thành số lượng giới hạn về nhì đầu.

Câu 8: Quy đồng kiểu mẫu số nhì phân số Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (10 đề) | Cánh diều ta được thành quả thứu tự là:

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (10 đề) | Cánh diều 

II. Tự luận

Bài 1 (2 điểm):  Thực hiện nay luật lệ tính: 

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (10 đề) | Cánh diều

Bài 3 (1,5 điểm): Xếp loại đua đua tía tổ làm việc của một đội nhóm phát hành được tổng hợp như sau (đơn vị: người): 

Tổ

Giỏi

Khá

Đạt

Tổ 1

8

3

1

Tổ 2

9

2

1

Tổ 3

7

4

1

a) Mỗi tổ làm việc đem từng nào người.

b) Đội trưởng thông tin rằng số làm việc xuất sắc của tất cả group nhiều hơn thế số làm việc khá và đạt của tất cả group là 12 người. Đội trưởng thông tin đích hoặc sai.

Bài 4 (2 điểm): Cho đoạn trực tiếp AB có tính lâu năm 20cm. Trên đoạn trực tiếp AB lấy nhì điểm C và D sao mang lại AC = 6cm; AD = 12cm.

a) Tính chừng lâu năm BC; CD.

b) C liệu có phải là trung điểm của AD không? Vì sao?

Bài 5 (0,5 điểm): Chứng minh rằng phân số Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (10 đề) | Cánh diều tối giản với từng số đương nhiên n.

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề đua Giữa kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Toán 6

Thời gian ngoan thực hiện bài: 60 phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân số này trong những phân số sau là phân số tối giản

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Câu 2: Hình không tồn tại tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đều.

Câu 3: Kết ngược của luật lệ tính Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo là:

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Câu 4: Trong hình bên dưới đem từng nào cặp đường thẳng liền mạch tuy vậy song

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

Câu 5: Kết ngược sánh sinh nhì phân số Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo là:

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Câu 6: Hỗn số Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo bằng

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

II. Phần tự động luận

Bài 1 (1,5 điểm): Thực hiện nay luật lệ tính

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Bài 2 (1 điểm): Tìm x

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Bài 3 (1,5 điểm): Cường đem 3h nhằm đùa vô khu dã ngoại công viên. Cường dành riêng Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo thời hạn nhằm đùa ở khu vực vườn thú; Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo thời hạn nhằm đùa những trò chơi; Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo thời gian ngoan nhằm ăn kem, giải khát; số thời hạn sót lại nhằm đùa ở khu vực cây trồng và những loại hoa. Hỏi Cường vẫn đùa từng nào giờ ở khi cây trồng và những loại hoa.

Bài 4 (2 điểm): Vẽ đường thẳng liền mạch b

a) Vẽ điểm M ko phía trên đường thẳng liền mạch b

b) Vẽ điểm N phía trên đường thẳng liền mạch b

c) Sử dụng kí hiệu và nhằm viết lách tế bào miêu tả sau:

“Điểm N nằm trong đường thẳng liền mạch b; điểm M ko nằm trong đường thẳng liền mạch b”

d) Cho đoạn trực tiếp AB và điểm O nằm trong lòng nhì điểm A và B. hiểu AB = 7cm; AO = 3cm. Tính OB

Bài 5 (0,5 điểm): ): Chứng minh phân số sau là phân số tối giãn với từng số vẹn toàn n

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

................................

................................

................................

Trên phía trên tóm lược một trong những nội dung đem vô cỗ Đề đua Toán 6 năm 2023 tiên tiến nhất, để mua sắm tư liệu rất đầy đủ, Thầy/Cô mừng rỡ lòng coi thử:

Xem test Đề Toán 6 KNTT Xem test Đề Toán 6 CTST Xem test Đề Toán 6 Cánh diều

Xem thêm thắt đề đua Toán 6 đem đáp án, tinh lọc hoặc khác:

 • Đề đua tham khảo quality đầu năm mới Toán 6 (5 đề)

 • Top 10 Đề đua Toán 6 Giữa kì 1 đem đáp án

 • Top 30 Đề đua Toán 6 Học kì 1 đem đáp án

 • Bộ Đề đua Cuối kì 1 Toán 6 đem đáp án (30 đề)

 • Top 30 Đề đua Toán 6 Học kì 2 đem đáp án

Mục lục Đề đua Toán 6 theo gót chương và học tập kì:

 • Chương 1: Ôn tập dượt và té túc về số tự động nhiên
 • Chương 2: Số nguyên
 • Chương 1: Đoạn thẳng
 • Đề đua Toán 6 Học kì 1
 • Chương 3: Phân số
 • Chương 2: Góc
 • Đề đua Toán 6 Học kì 2
 • Đề đua học viên xuất sắc toán 6

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề đua dành riêng cho nhà giáo và khóa huấn luyện và đào tạo dành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Xem thêm: bản chất quy luật phân li của menđen là

Loạt bài xích Đề đua Toán 6 | Đề đua 15 phút, 45 phút, 1 tiết, học tập kì 1, học tập kì 2 Toán 6 đem đáp án của Shop chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 6 Tập 1 và Tập 2 bao gồm rất đầy đủ 2 phần: Số học tập và Hình học tập giúp cho bạn giành điểm trên cao trong những bài xích đánh giá Toán lớp 6 rộng lớn.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.
Giải bài xích tập dượt lớp 6 sách mới mẻ những môn học