đề thi công nghệ 8 giữa học kì 1

Trọn cỗ 10 đề đua Công nghệ 8 Giữa kì 1 sách mới nhất Kết nối học thức, Chân trời tạo ra, Cánh diều với đáp án và quỷ trận sẽ giúp cho bạn ôn tập luyện và đạt điểm trên cao nhập bài xích đua Công nghệ 8.

Đề đua Công nghệ 8 Giữa kì một năm 2023 với đáp án (10 đề)

Xem test Đề đua GK1 Công nghệ 8 KNTT Xem test Đề đua GK1 Công nghệ 8 CTST Xem test Đề đua GK1 Công nghệ 8 CD

Bạn đang xem: đề thi công nghệ 8 giữa học kì 1

Chỉ kể từ 50k mua sắm hoàn toàn cỗ đề đua Công nghệ 8 Giữa kì 1 bạn dạng word với lời nói giải cụ thể, dễ dàng và đơn giản chỉnh sửa:

 • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân sản phẩm Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin yêu cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận giáo án

Quảng cáo

 • Đề đua Giữa kì 1 Công nghệ 8 Kết nối học thức (có đáp án)

  Xem đề thi

 • Đề đua Giữa kì 1 Công nghệ 8 Chân trời tạo ra (có đáp án)

  Xem đề thi

 • Đề đua Giữa kì 1 Công nghệ 8 Cánh diều (có đáp án)

  Xem đề thi

Xem test Đề đua GK1 Công nghệ 8 KNTT Xem test Đề đua GK1 Công nghệ 8 CTST Xem test Đề đua GK1 Công nghệ 8 CD

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề đua Giữa kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Công nghệ 8

Thời gian trá thực hiện bài: phút

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (28 câu - 7,0 điểm)

Chọn phương án vấn đáp đích trong những câu bên dưới đây:

Câu 1. Khổ giấy má với độ cao thấp lớn số 1 là:

A. A1

B. A3

C. A2

D. A4

Câu 2. Khổ giấy má với độ cao thấp nhỏ nhất là:

A. A4

B. A1

C. A2

D. A3

Câu 3. Khổ giấy má với độ cao thấp 594 × 420 là:

A. A1

B. A2

C. A3

D. A4

Câu 4. Nét ngay tắp lự miếng dùng để làm vẽ:

A. Cạnh thấy

B. Đường kích thước

C. Cạnh khuất

D. Đường trục

Câu 5. Nét gạch ốp nhiều năm chấm miếng dùng để làm vẽ:

A. Cạnh thấy

B. Đường gióng

C. Cạnh khuất

D. Đường tâm

Câu 6. Đường độ cao thấp được vẽ bởi vì đường nét nào?

A. Nét ngay tắp lự đậm

B. Nét ngay tắp lự mảnh

C. Nét đứt mảnh

D. Nét gạch ốp chấm mảnh

Câu 7. Canh thấy được vẽ bởi vì đường nét nào?

A. Nét ngay tắp lự đậm

B. Nét ngay tắp lự mảnh

C. Nét đứt mảnh

D. Nét gạch ốp chấm mảnh

Câu 8. Kích thước nhiều năm bên trên bạn dạng vẽ với đơn vị chức năng là?

A. m

B. mm

C. cm

D. km

Câu 9. Đơn vị độ cao thấp nhiều năm bên trên bạn dạng vẽ kinh nghiệm được ghi ở địa điểm nào là của chữ số?

A, Phía trước

B. Phía sau

C. Cạnh phải

D. Không ghi đơn vị

Câu 10. Để nhận được hình chiếu bởi vì, tao coi vật thể theo phía nào?

A. Từ trước vào

B. Từ bên trên xuống

C. Từ trái khoáy sang

D. Từ cần sang

Câu 11. Hình chiếu cạnh nằm tại ra làm sao đối với hình chiếu đứng:

A. Phía trên

B. Phía dưới

C. Cạnh phải

D. Cạnh trái

Câu 12. Hình chiếu đứng nằm tại ra làm sao đối với hình chiếu bằng:

A. Phía trên

B. Phía dưới

C. Cạnh phải

D. Cạnh trái

Câu 13. Khối nhiều diện là:

A. Hình vỏ hộp chữ nhật                                                         

B. Hình lăng trụ đều

C. Hình chóp đều

D. Hình vỏ hộp chữ nhật, hình lăng trụ đều, hình chóp đều

Câu 14. Hình nào là tại đây ko nằm trong khối tròn xoe xoay?

A. Hình trụ

B. Hình nón

C. Hình lăng trụ đều

D. Hình cầu

Câu 15. Quy trình vẽ hình chiếu vuông góc của vật thể bao gồm bao nhiêu bước?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 16. Cách 1 của tiến độ vẽ hình chiếu vuông góc của vật thể là:

A. Phân tích vật thể trở nên những khối giản dị và đơn giản.

B.  Chọn những phía chiếu

C. Vẽ những hình chiếu những phần tử của vật thể bởi vì đường nét ngay tắp lự miếng.

D. Hoàn thiện những đường nét vẽ và ghi kích thước

Câu 17. Cách 3 của tiến độ vẽ hình chiếu vuông góc của vật thể là:

A. Phân tích vật thể trở nên những khối giản dị và đơn giản.

B.  Chọn những phía chiếu

C. Vẽ những hình chiếu những phần tử của vật thể bởi vì đường nét ngay tắp lự miếng.

D. Hoàn thiện những đường nét vẽ và ghi kích thước

Câu 18. Công dụng của bạn dạng vẽ cụ thể là:

A. Dùng nhằm sản xuất chi tiết

B. Dùng nhằm đánh giá chi tiết

C. Dùng nhằm sản xuất và đánh giá chi tiết

D. Đáp án khác

Câu 19. Đặc điểm của đàng gióng là:

A. Vẽ bởi vì đường nét ngay tắp lự đậm

B. Hai đầu mút vẽ mũi tên

C. Song tuy nhiên với đoạn cần thiết ghi kích thước

D. Vẽ bởi vì đường nét ngay tắp lự mảnh

Câu 20. Kích thước ở bạn dạng vẽ cụ thể là:

A. Kích thước chung

B. Kích thước thi công ráp

C. Kích thước những bộ phận của cụ thể.

D. Kích thước công cộng, độ cao thấp những bộ phận của cụ thể.

Câu 21. Quy trình phát âm bạn dạng vẽ thi công bao gồm bao nhiêu bước?

A. 3

B. 5

C. 6

D. 8

Câu 22. Cách 1 của tiến độ phát âm bạn dạng vẽ cụ thể là:

A. Khung tên

B. Hình biểu diễn

C. Kích thước

D. Yêu cầu kĩ thuật

Câu 23. Cách 2 của tiến độ phát âm bạn dạng vẽ cụ thể là:

A. Khung tên

B. Hình biểu diễn

C. Kích thước

D. Yêu cầu kĩ thuật

Câu 24. Nội dung sườn thương hiệu của bạn dạng vẽ cụ thể có:

A. Tên gọi chi tiết

B. Tên gọi hình chiếu

C. Kích thước chung

D. Xử lí bề mặt

Câu 25. Nội dung hình trình diễn của bạn dạng vẽ cụ thể có:

A. Vật liệu

B. Các hình biểu diễn

C. Kích thước chung

D. Kích thước riêng

Câu 26. Bản vẽ thi công không giống bạn dạng vẽ cụ thể ở trong phần có:

A. Khung thương hiệu

B. Hình biểu diễn

C. Bảng kê

D. Kích thước

Câu 27. Đặc điểm đàng kích thước:

A. Vẽ bởi vì đường nét ngay tắp lự đậm

B. Vẽ bởi vì đường nét đứt mảnh

C. Vẽ bởi vì đường nét ngay tắp lự mảnh

D. Vuông góc với cạnh cần thiết ghi kích thước

Câu 28. Tỉ lệ vẹn toàn hình kí hiệu là:

A. 1 : 1

B. 1 : 2

C. 3 : 1

D. 4 : 1

II. PHẦN TỰ LUẬN (2 câu - 3,0 điểm)

Câu 1 (2 điểm)

Vẽ hình chiếu đứng và hình chiếu bằng:

Đề đua Giữa kì 1 Công nghệ 8 Kết nối học thức với đáp án (3 đề + quỷ trận)

Câu 2 (1 điểm)

Đọc nội dung của bạn dạng vẽ thi công như vậy nào?

…………………HẾT…………………

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề đua Giữa kì 1 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Công nghệ 8

Thời gian trá thực hiện bài: phút

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (28 câu - 7,0 điểm)

Chọn phương án vấn đáp đích trong những câu bên dưới đây:

Câu 1. Bản vẽ kinh nghiệm trình diễn vấn đề bên dưới dạng?

A. Hình vẽ

B. Văn bản

C. Kí hiệu

D. Hình vẽ và kí hiệu

Câu 2. Công dụng của bạn dạng vẽ kinh nghiệm là:

A. Hướng dẫn thi công ráp

B. Hướng dẫn vận hành

C. Hướng dẫn dùng

D. Hướng dẫn thi công ráp, vận hành, dùng sản phẩm

Câu 3. Tiêu chuẩn chỉnh trước tiên về bạn dạng vẽ kinh nghiệm là gì?

A. Khổ giấy

B. Tỉ lệ

C. Nét vẽ

D. Ghi kích thước

Câu 4. Khổ giấy má A2 với độ cao thấp là:

A. 1 189 × 841

B. 841 × 594

C. 594 × 420

D. 420 × 297

Câu 5. Khổ giấy má A3 với độ cao thấp là:

A. 1 189 × 841

B. 841 × 594

C. 594 × 420

D. 420 × 297

Câu 6. Trong những mẫu giấy sau, mẫu giấy nào là với độ cao thấp rộng lớn nhất?

A. A2

B. A0

C. A1

D. A4

Câu 7. Trong những mẫu giấy sau, mẫu giấy nào là với độ cao thấp nhỏ nhất?

A. A0

B. A2

C. A1

D. A4

Câu 8. Có loại tỉ lệ thành phần nào là sau đây?

A. Tỉ lệ phóng to

B. Tỉ lệ thu nhỏ

C. Tỉ lệ vẹn toàn hình

D. Tỉ lệ phóng đồ sộ, thu nhỏ, vẹn toàn hình

Câu 9. Tỉ lệ 2 : một là tỉ lệ thành phần nào là sau đây?

A. Thu nhỏ

B. Phóng to

C. Nguyên hình

D. Thu nhỏ hoặc phóng to

Câu 10. Kí hiệu nào là tại đây thể hiện tại tỉ lệ thành phần vẹn toàn hình?

A. 7 : 1

B. 1 : 9

C. 1 : 1

D. 4 : 1

Câu 11. Nét vẽ nào là tại đây được lựa chọn thực hiện hạ tầng nhằm xác lập chiều rộng lớn những loại đường nét còn lại?

A. Nét ngay tắp lự đậm

B. Nét ngay tắp lự mảnh

C. Nét đứt mảnh

D. Nét gạch ốp chấm mảnh

Câu 12. Chiều rộng lớn đường nét đứt miếng ra làm sao đối với chiều rộng lớn đường nét ngay tắp lự đậm?

A. bằng phẳng nhau

B. Gấp đôi

C. bằng phẳng một nửa

D. Lớn hơn

Câu 13. Chiều rộng lớn đường nét đứt miếng ra làm sao đối với chiều rộng lớn đường nét ngay tắp lự mảnh?

A. bằng phẳng nhau

B. Gấp đôi

C. bằng phẳng một nửa

D. Lớn hơn

Câu 14. Chiều rộng lớn đường nét gạch ốp chấm miếng ra làm sao đối với chiều rộng lớn đường nét ngay tắp lự đậm?

A. bằng phẳng nhau

B. Gấp đôi

C. bằng phẳng một nửa

Xem thêm: hoán dụ và ẩn dụ

D. Lớn hơn

Câu 15. Nét ngay tắp lự đậm dùng để làm vẽ:

A. Đường bao thấy

B. Đường gióng

C. Cạnh khuất

D. Đường trục đối xứng

Câu 16. Đường tâm được vẽ bởi vì đường nét vẽ nào?

A. Nét ngay tắp lự đậm

B. Nét ngay tắp lự mảnh

C. Nét đứt mảnh

D. Nét gạch ốp chấm mảnh

Câu 17. Đường độ cao thấp được vẽ bởi vì đường nét vẽ nào?

A. Nét ngay tắp lự đậm

B. Nét ngay tắp lự mảnh

C. Nét đứt miếng

D. Nét gạch ốp chấm mảnh

Câu 18. Kí hiệu Ø bịa trước số lượng chỉ độ cao thấp của?

A. Đường kính

B. Bán kính

C. Độ dài

D. Góc

Câu 19. Kí hiệu R bịa trước số lượng chỉ độ cao thấp của?

A. Đường kính

B. Bán kính

C. Độ dài

D. Góc

Câu 20. Có phép tắc chiếu nào là sau đây?

A. Phép chiếu vuông góc

B. Phép chiếu tuy nhiên song

C. Phép chiếu xuyên tâm

D. Phép chiếu vuông góc, tuy nhiên tuy nhiên, xuyên tâm

Câu 21. Phép chiếu vuông góc nhằm vẽ:

A. Hình chiếu vuông góc

B. Hình trình diễn phụ thân chiều

C. Hình chiếu vuông góc và hình trình diễn phụ thân chiều

D. Đáp án khác

Câu 22. Phép chiếu tuy nhiên song nhằm vẽ:

A. Hình chiếu vuông góc

B. Hình trình diễn phụ thân chiều

C. Hình chiếu vuông góc và hình trình diễn phụ thân chiều

D. Đáp án khác

Câu 23. Phép chiếu xuyên tâm nhằm vẽ:

A. Hình chiếu vuông góc

B. Hình trình diễn phụ thân chiều

C. Hình chiếu vuông góc và hình trình diễn phụ thân chiều

D. Đáp án khác

Câu 24. Để nhận được hình chiếu bởi vì, tao coi vật thể theo phía nào?

A. Từ trước vào

B. Từ bên trên xuống

C. Từ trái khoáy sang

D. Từ cần sang

Câu 25. Để nhận được hình chiếu cạnh, tao coi vật thể theo phía nào?

A. Từ trước vào

B. Từ bên trên xuống

C. Từ trái khoáy sang

D. Từ cần sang

Câu 26. Vị trí của hình chiếu cạnh ra làm sao đối với hình chiếu đứng:

A. Phía trên

B. Phía dưới

C. Cạnh cần

D. Cạnh trái

Câu 27. Trình tự động phát âm bạn dạng vẽ cụ thể bao gồm bao nhiêu bước?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 28. Cách 3 của trình tự động phát âm bạn dạng vẽ cụ thể là?

A. Khung tên

B. Hình biểu diễn

C. Kích thước

D. Yêu cầu kĩ thuật

II. PHẦN TỰ LUẬN (2 câu - 3,0 điểm)

Câu 1.

Vẽ hình chiếu vuông góc và ghi kích thước:

Đề đua Giữa kì 1 Công nghệ 8 Chân trời tạo ra với đáp án (3 đề + quỷ trận)

Câu 2. Nội dung cần thiết phát âm của bạn dạng vẽ cụ thể là gì?

…………………HẾT…………………

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề đua Giữa kì 1 - Cánh diều

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Công nghệ 8

Thời gian trá thực hiện bài: phút

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (28 câu - 7,0 điểm)

Chọn phương án vấn đáp đích trong những câu bên dưới đây:

Câu 1. Khổ giấy má với độ cao thấp 1189 × 841 là?

A. A0

B. A1

C. A2

D. A3

Câu 2. Khổ giấy má với độ cao thấp 594 × 420 là?

A. A0

B. A4

C. A2

D. A3

Câu 3. Chiều rộng lớn mẫu giấy A1 với độ cao thấp bởi vì chiều nhiều năm mẫu giấy nào là sau đây?

A. A0

B. A4

C. A2

D. A3

Câu 4. Chiều nhiều năm mẫu giấy A2 bởi vì chiều rộng lớn mẫu giấy nào là sau đây?

A. A1

B. A4

C. A2

D. A3

Câu 5. Nét đứt miếng dùng để làm vẽ:

A. Cạnh thấy

B. Đường kích thước

C. Cạnh khuất

D. Đường tâm

Câu 6. Nét gạch ốp nhiều năm chấm miếng dùng để làm vẽ:

A. Cạnh thấy

B. Đường kích thước

C. Cạnh khuất

D. Đường tâm

Câu 7. Cạnh khuất được vẽ bởi vì đường nét vẽ nào?

A. Nét ngay tắp lự đậm

B. Nét ngay tắp lự mảnh

C. Nét đứt mảnh

D. Nét gạch ốp nhiều năm chấm mảnh

Câu 8. Đường trục đối xứng được vẽ bởi vì đường nét vẽ nào?

A. Nét ngay tắp lự đậm

B. Nét ngay tắp lự mảnh

C. Nét đứt mảnh

D. Nét gạch ốp nhiều năm chấm mảnh

Câu 9. Tỉ lệ phóng đồ sộ kí hiệu là:

A. 1 : 5 

B. 5 : 1

C. 1 : 1

D. 7 : 7

Câu 10. Tỉ lệ thu nhỏ kí hiệu là:

A. 1 : 5

B. 5 : 1

C. 1 : 1

D. 7 : 7

Câu 11. Đặc điểm đàng gióng là:

A. Song tuy nhiên với đoạn cần thiết ghi kích thước

B. Hai đầu mút vẽ mũi tên

C. Vuông góc bên trên nhị đầu mút đoạn cần thiết ghi kích thước

D. Song tuy nhiên với đoạn  cần thiết ghi độ cao thấp và nhị đầu mút vẽ mũi tên

Câu 12. Đặc điểm đàng độ cao thấp là:

A. Song tuy nhiên với đoạn cần thiết ghi kích thước

B. Hai đầu mút vẽ mũi tên

C. Vuông góc bên trên nhị đầu mút đoạn cần thiết ghi kích thước

D. Song tuy nhiên với đoạn  cần thiết ghi độ cao thấp và nhị đầu mút vẽ mũi tên

Câu 13. Đơn vị đo độ cao thấp nhiều năm là:

A. mm

B. cm

C. dm

D. km

Câu 14. Vị trí đơn vị chức năng đo lích thước nhiều năm bên trên bạn dạng vẽ là?

A. Đứng trước chữ số kích thước

B. Đứng sau chữ số kích thước

C. Không được ghi đơn vị chức năng cùng theo với chữ số đo độ cao thấp nhiều năm.

D. Đứng trước hoặc sau chữ số kích thước

Câu 15. Kí hiệu Ø đứng trước số lượng chỉ kích thước:

A. Đường kính

B. Bán kính

C. Đường kính hoặc phân phối kính

D. chừng dài

Câu 16. Kí hiệu R đứng trước số lượng chỉ kích thước:

A. Đường kính

B. Bán kính

C. Đường kính hoặc phân phối kính

D. chừng dài

Câu 17. Để thu hình chiếu bởi vì, tao chiếu vật thể theo phía nào?

A. Từ trước vào

B. Từ bên trên xuống

C. Từ trái khoáy sang

D. Từ cần sang

Câu 18. Vị trí hình chiếu bởi vì đối với hình chiếu đứng:

A. Cạnh phải

B. Cạnh trái

C. Phía trên

D. Phía dưới

Câu 19. Cách 3 của tiến độ vẽ hình chiếu vuông góc của khối nhiều diện là:

A. Vẽ hình chiếu đứng

B. Vẽ hình chiếu bằng

C. Vẽ hình chiếu cạnh

D. Hoàn thiện bạn dạng vẽ

Câu đôi mươi. Bản vẽ cụ thể bao gồm bao nhiêu nội dung?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 21. Đọc sườn thương hiệu của bạn dạng vẽ cụ thể có:

A. Tên gọi chi tiết

B. Tên gọi hình chiếu

C. Kích thước chung

D. Yêu cầu về gia công

Câu 22. Đọc độ cao thấp của bạn dạng vẽ cụ thể có:

A. Vật liệu chế tạo

B. Tên gọi chi tiết

C. Kích thước chung

D. Yêu cầu về gia công

Câu 23. Đọc đòi hỏi kinh nghiệm của bạn dạng vẽ cụ thể có:

A. Vật liệu chế tạo

B. Tên gọi chi tiết

C. Kích thước chung

D. Yêu cầu về gia công

Câu 24. Nội dung ở bạn dạng vẽ thi công không giống ở bạn dạng vẽ cụ thể là:

A. Khung tên

B. Bảng kê

C. Hình biểu diễn

D. Kích thước

Câu 25. Cách 1 của tiến độ phát âm bạn dạng vẽ thi công là:

A. Đọc sườn tên

B. Đọc bảng kê

C. Đọc hình biểu diễn

D. Đọc kích thước

Câu 26. Cách 2 của tiến độ phát âm bạn dạng vẽ thi công là:

A. Đọc sườn tên

B. Đọc bảng kê

C. Đọc hình biểu diễn

D. Đọc kích thước

Câu 27. Cách 4 của tiến độ phát âm bạn dạng vẽ thi công là:

A. Đọc sườn thương hiệu

B. Đọc bảng kê

C. Đọc hình biểu diễn

D. Đọc kích thước

Câu 28. Khổ giấy má với độ cao thấp nhỏ nhất là:

A. A0

B. A1

C. A2

D. A3

II. PHẦN TỰ LUẬN (2 câu - 3,0 điểm)

Câu 1 (2 điểm)

Vẽ hình chiếu vuông góc và ghi kích thước:

Đề đua Giữa kì 1 Công nghệ 8 Cánh diều với đáp án (3 đề + quỷ trận)

Câu 2 (1 điểm)

Nội dung của bạn dạng vẽ cụ thể bao gồm những gì?

…………………HẾT…………………
Lưu trữ: Đề đua Giữa kì 1 Công nghệ 8 (sách cũ)

Săn SALE shopee mon 12:

 • Đồ sử dụng học hành giá cực mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề đua giành riêng cho nhà giáo và gia sư giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: đặt câu theo mẫu ai là gì

Bộ đề đua những môn học tập lớp 8 năm học tập 2022 - 2023 Học kì 1, Học kì 2 của Shop chúng tôi được biên soạn và thuế tầm kể từ đề đua khối lớp 8 của những ngôi trường trung học cơ sở bên trên toàn nước.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.


Giải bài xích tập luyện lớp 8 sách mới nhất những môn học