đề thi tiếng anh lớp 2 học kì 1Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh lớp 2, phần sau đây liệt kê Top trăng tròn Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 Học kì một năm 2023 sách mới nhất Kết nối học thức, Cánh diều (Explore our world), Chân trời tạo ra (Family and Friends), iLearn Smart Start đem đáp án, cực sát đề thi đua đầu tiên. Hi vọng cỗ đề thi đua này sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện và đạt thành quả cao trong những bài xích thi đua môn Tiếng Anh lớp 2.

Top trăng tròn Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 Học kì một năm 2023 (có đáp án)

Xem test Đề thi đua CK1 Anh 2 KNTT Xem test Đề thi đua CK1 Anh 2 Discovery Xem test Đề thi đua CK1 Anh 2 Family Xem test Đề thi đua CK1 Anh 2 Phonic Xem test Đề thi đua CK1 Anh 2 iLearn

Bạn đang xem: đề thi tiếng anh lớp 2 học kì 1

Chỉ kể từ 150k mua sắm hoàn toàn cỗ Đề thi đua Học kì 1, Học kì 2 Tiếng Anh lớp 2 (mỗi cỗ sách) phiên bản word đem tiếng giải cụ thể, trình diễn thích mắt, đơn giản và dễ dàng chỉnh sửa:

 • B1: gửi phí vô tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân sản phẩm Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin tưởng cho tới Zalo VietJack Official - nhấn vô đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

Bộ đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 Kết nối tri thức

 • Đề thi đua Học kì 1 Tiếng Anh lớp 2 Kết nối tri thức

  Xem đề thi

Bộ đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 Family and Friends (Chân trời sáng sủa tạo)

 • Đề thi đua Học kì 1 Tiếng Anh lớp 2 Family and Friends (Chân trời sáng sủa tạo)

  Xem đề thi

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 iLearn Smart Start

 • Đề thi đua Cuối kì 1 Tiếng Anh lớp 2 Smart Start

  Xem đề thi

Bộ đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 Explore our world (Cánh diều)

 • Đề thi đua Học kì 1 Tiếng Anh lớp 2 Explore our world (Cánh diều)

  Xem đề thi

Xem test Đề thi đua CK1 Anh 2 KNTT Xem test Đề thi đua CK1 Anh 2 Discovery Xem test Đề thi đua CK1 Anh 2 Family Xem test Đề thi đua CK1 Anh 2 Phonic Xem test Đề thi đua CK1 Anh 2 iLearn

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Trường Tiểu học tập .....

Đề thi đua Học kì 1 Tiếng Anh lớp 2

(Bộ sách: Kết nối học thức với cuộc sống)

Thời lừa lọc thực hiện bài: .... phút

Quảng cáo

I. Look at the picture and complete the sentences

Đề thi đua Học kì 1 Tiếng Anh lớp 2 Kết nối học thức năm 2023

II. Count and write

Đề thi đua Học kì 1 Tiếng Anh lớp 2 Kết nối học thức năm 2023

III. Look at the picture and answer these following questions

Quảng cáo

Đề thi đua Học kì 1 Tiếng Anh lớp 2 Kết nối học thức năm 2023

1. How many students are there?

__________________________________

2. What are the students doing?

__________________________________

3. Is the teacher singing?

__________________________________

IV. Reorder these words to tát have correct sentences

1. see/ What/ he/ can/ ?/

__________________________________

2. jam,/ Pass/ the/ please/ me/ ./

__________________________________

3. can/ He/ see/ rainbow/ a/ ./

__________________________________

-The end-

Đáp án

I. Look at the picture and complete the sentences

1. village: thôn quê

2. juice: nước ép

3. rainbow: cầu vồng

4. pizza

5. bike: xe pháo đạp

6. sail: cánh buồm

Quảng cáo

II. Count and write

1. nine (chín)

2. five (năm)

3. ten (mười)

III. Look at the picture and answer these following questions

1. How many students are there? (Có từng nào học tập sinh)

=> There are six students. (Có sáu học tập sinh)

2. What are the students doing? (Những học viên này đang khiến gì?

=> They are studying. (Họ đang được học)

3. Is the teacher singing? (Có nên giáo viên đang được hát không?)

=> No, she isn’t. (Không phải)

V. Reorder these words to tát have correct sentences

1. What can he see? (Anh ấy rất có thể phát hiện ra cái gì?)

2. Pass bu the jam, please. (Làm ơn trả mang lại tôi mứt)

3. He can see a rainbow. (Anh ấy rất có thể phát hiện ra cầu vồng)

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Trường Tiểu học tập .....

Đề thi đua Học kì 1 Tiếng Anh lớp 2

(Bộ sách: Chân trời sáng sủa tạo)

Thời lừa lọc thực hiện bài: .... phút

I. Choose the odd one out

1.

A. hot 

B. hungry       

C. shorts

D. cold

2.

A. umbrella    

B. vase

C. towel

D. grandma

3.

A. orange

B. color

C. pink

D. brown

II. Look can complete the words.

Xem thêm: lời bài hát em gái mưa

Đề thi đua Học kì 1 Tiếng Anh lớp 2 Chân trời tạo ra năm 2023 | Family And Friends

III. Read and complete the sentences with available words.

Are            It’s           this          He’s

1. _____ a big cát.

2. Is ______ your brother?

3. ______ hungry.

4. ______ these your socks?

IV. Reorder these words to tát have correct sentences

1. pen/ She/ a/ has

______________________________________.

2. pants/ his/ They/ aren’t

______________________________________.

3. purple/ I/ like

______________________________________.

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề thi đua Học kì 1 iLearn Smart Start

Môn: Tiếng Anh lớp 2

Năm 2023

Thời lừa lọc thực hiện bài: ... phút

(không kể thời hạn vạc đề)

I. Odd one out.

1.

A. sixteen       

B. twenty       

C. nine

2.

A. listen

B. stand          

C. robot

3.

A. queen         

B. sad

C. bored

4.

A. Who          

B. What          

C. is

5.

A. cow

B. happy         

C. duck

II. Look and match.  

Đề thi đua Cuối kì 1 Tiếng Anh lớp 2 iLearn Smart Start năm 2023 (có đáp án)

III. Reorder the words to tát make correct sentences.

1. your/ book,/ Open/ please

______________________________!

2. my/ She/ sister/ is

______________________________.

3. a/ It/ pink/ is/ ruler

______________________________.

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Trường Tiểu học tập .....

Đề thi đua Học kì 1 Tiếng Anh lớp 2 Explore Our World

(Bộ sách: Cánh diều)

Thời lừa lọc thực hiện bài: .... phút

I. Count and write

Đề thi đua Học kì 1 Tiếng Anh lớp 2 Cánh diều năm 2023 | Explore Our World

Quảng cáo

II. Look and complete the words

Đề thi đua Học kì 1 Tiếng Anh lớp 2 Cánh diều năm 2023 | Explore Our World

III. Look at the picture and answer the following questions

Đề thi đua Học kì 1 Tiếng Anh lớp 2 Cánh diều năm 2023 | Explore Our World

1. How many children are there?

__________________________________

2. How many girls are there?

__________________________________

3. How many boys are there?

__________________________________

IV. Reorder these words to tát have correct sentences

1. like/ milk/ Do/ you/ ?/

__________________________________

2. No,/ noodles/ don’t/ like/ I/ ./

__________________________________

3. have/ nose/ one/ I/ ./

__________________________________

Xem tăng những đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 tinh lọc, đem đáp án hoặc khác:

 • Top trăng tròn Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 Giữa kì 1 đem đáp án (sách mới)

 • Top trăng tròn Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 Giữa kì 2 đem đáp án (sách mới)

 • Top trăng tròn Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2 đem đáp án (sách mới)

Đã đem phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: công thức tính tỉ lệ gia tăng tự nhiên

Loạt bài xích Đề thi đua Toán, Tiếng Việt lớp 2 đem đáp án được biên soạn bám sát nội dung lịch trình sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 2 của những cuốn sách mới nhất.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.
Giải bài xích luyện lớp 2 sách mới nhất những môn học