đề thi tiếng việt lớp 1

Bộ 200 Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 & Học kì hai năm 2023 tinh lọc, đem đáp án bám sát sách Kết nối học thức, Cánh diều, Chân trời tạo ra chung Giáo viên và bố mẹ nhận thêm tư liệu Đề đua Tiếng Việt lớp 1 kể từ cơ chung học viên ôn luyện và đạt điểm trên cao trong số bài bác đua môn Tiếng Việt lớp 1.

Bạn đang xem: đề thi tiếng việt lớp 1

Top 200 Đề đua Tiếng Việt lớp một năm 2023 (có đáp án)

Xem demo Đề TV1 KNTT Xem demo Đề TV1 CTST Xem demo Đề TV1 CD

Chỉ kể từ 150k mua sắm hoàn toàn cỗ đề đua Tiếng Việt lớp 1 cả năm (mỗi cỗ sách) phiên bản word đem câu nói. giải chi tiết:

 • B1: gửi phí vô tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân mặt hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin tưởng cho tới Zalo VietJack Official - nhấn vô đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

 • Top 30 Đề đua Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp một năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì một năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 30 Sở Đề đua Cuối học tập kì 1 Tiếng Việt lớp một năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp một năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 60 Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì hai năm 2023

  Xem đề thi

Bộ đề đua Tiếng Việt lớp 1 - Kết nối tri thức

- Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1

 • Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 Kết nối học thức năm 2023 đem đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 10 Đề đua Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối học thức năm 2023 chuyên chở nhiều nhất

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1

 • Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối học thức năm 2023 đem đáp án (20 đề)

  Xem đề thi

 • Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối học thức năm 2023 đem đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ đôi mươi Đề đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối học thức năm 2023 chuyên chở nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối học thức năm 2023 Thông tư 27 (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 2

 • Đề đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối học thức đem đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 5 Đề đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối học thức năm 2023 chuyên chở nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 2 Kết nối học thức năm 2023 chuyên chở nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối học thức năm 2023 đem yêu tinh trận (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2

 • Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2 Kết nối học thức năm 2023 đem đáp án (15 đề)

  Xem đề thi

 • Đề đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối học thức đem đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 15 Đề đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối học thức năm 2023 chuyên chở nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2 Kết nối học thức năm 2023 chuyên chở nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối học thức năm 2023 đem yêu tinh trận (10 đề)

  Xem đề thi


Bộ đề đua Tiếng Việt lớp 1 - Cánh diều

- Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1

 • Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 Cánh diều năm 2023 đem đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 10 Đề đua Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều năm 2023 chuyên chở nhiều nhất

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1

 • Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 đem đáp án (20 đề)

  Xem đề thi

 • Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 đem đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ đôi mươi Đề đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều năm 2023 chuyên chở nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều năm 2023 Thông tư 27 (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 2

 • Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 2 Cánh diều năm 2023 đem đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Đề đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều đem đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 5 Đề đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều năm 2023 chuyên chở nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 2 Cánh diều năm 2023 chuyên chở nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều năm 2023 đem yêu tinh trận (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2

 • Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2 Cánh diều năm 2023 đem đáp án (15 đề)

  Xem đề thi

 • Đề đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều đem đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 15 Đề đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều năm 2023 chuyên chở nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2 Cánh diều năm 2023 chuyên chở nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều năm 2023 đem yêu tinh trận (10 đề)

  Xem đề thi


Bộ đề đua Tiếng Việt lớp 1 - Chân trời sáng sủa tạo

- Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1

 • Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 Chân trời sáng sủa tạo

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1

 • Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Chân trời tạo ra năm 2023 đem đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Đề đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 Chân trời tạo ra năm 2023 Thông tư 27 (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 2

 • Đề đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Chân trời tạo ra đem đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 2 Chân trời tạo ra năm 2023 chuyên chở nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Chân trời tạo ra năm 2023 đem yêu tinh trận (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2

 • Đề đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Chân trời tạo ra đem đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2 Chân trời tạo ra năm 2023 chuyên chở nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Chân trời tạo ra năm 2023 đem yêu tinh trận (10 đề)

  Xem đề thi

Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 1

 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức

  Xem chi tiết

 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Chân trời sáng sủa tạo

  Xem chi tiết

 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều

  Xem chi tiết

Bài luyện từng ngày lớp 1

 • Bài luyện Tiếng Việt lớp 1

 • Bài luyện Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức

 • Bài luyện Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều

 • Bài luyện Toán lớp 1

 • Bài luyện Toán lớp 1 Kết nối tri thức

 • Bài luyện Toán lớp 1 Cánh diều

Ôn hè lớp 1 lên lớp 2

 • Ôn hè Toán lớp 1 lên lớp 2

 • Bài luyện Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2

 • Bộ đề Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Tiếng việt (cực hay)

Xem demo Đề TV1 KNTT Xem demo Đề TV1 CTST Xem demo Đề TV1 CD

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề đua Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023

Bài đua môn: Tiếng Việt lớp 1

Thời gian giảo thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn trị đề)

Xem thêm: tờ tự kiểm học sinh

PHẦN I. ĐỌC

Gói bánh chưng

 Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối học thức năm 2023 đem đáp án (10 đề)

Ngày thời điểm cuối năm, bé bỏng nằm trong chúng ta gói bánh chưng. Ba thì dọn bàn và ghế lấy địa điểm trống rỗng ngồi gói bánh. Còn u sẵn sàng nếp, thịt, đỗ, lá quả chuối còn xanh. Sau một hồi dành hết thời gian thì cũng sẵn sàng xong xuôi. Và ông chính thức gói bánh.

Đầu tiên nhằm một tấm lá quả chuối còn xanh ở bên dưới, rồi mang đến nếp, mang đến đỗ, để thịt heo vô thân mật thực hiện nhân. Tiếp theo đòi, ông khôn khéo gói lớp lá lại kín mít, tạo ra trở nên hình vuông vắn. Xong xuôi, bà và u thời gian nhanh nhẹn xếp từng cái bánh vô khuôn mẫu nồi rộng lớn nhằm lấy chuồn nấu chín.

Tuy vất vả, tuy nhiên chúng ta ai ai cũng sung sướng và niềm hạnh phúc.

PHẦN II. VIẾT

Câu 1. Dựa vô nội dung ở bài bác hiểu tại đoạn I, em hãy nối đúng:

Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối học thức năm 2023 đem đáp án (10 đề)

Câu 2. Điền vô địa điểm trống rỗng iu hoặc ưu 

Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối học thức năm 2023 đem đáp án (10 đề)

Câu 3. Tập chép

Bố thì dọn bàn và ghế lấy địa điểm trống rỗng ngồi gói bánh. Còn u sẵn sàng nếp, thịt, đỗ, lá quả chuối còn xanh.

ĐÁP ÁN

PHẦN I. ĐỌC

HS tiến công vần (đọc thầm) một lượt những giờ đem vô đề trước lúc hiểu trở nên giờ.

Chú ý trị âm rõ nét từng giờ một.

Đọc ngay tắp lự mạch những giờ cạnh nhau, ko tự động ý giới hạn hoặc ngắt vượt lên lâu thân mật câu.

PHẦN II. VIẾT

Câu 1.

Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối học thức năm 2023 đem đáp án (10 đề)

Câu 2.

Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối học thức năm 2023 đem đáp án (10 đề)

Câu 3.

- HS chép đích thị những chữ

- Khoảng cơ hội Một trong những chữ đều nhau, đích thị quy định

- Chữ viết lách rất đẹp, đều, ngay tắp lự nét

- Trình bày thật sạch, gọn gàng gàng

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề đua Học kì 1 - Cánh diều

Năm học tập 2023

Bài đua môn: Tiếng Việt lớp 1

Thời gian giảo thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn trị đề)

PHẦN I. ĐỌC

Nghỉ hè, bé bỏng về quê. Bà trả bé bỏng chuồn chợ. Chợ họp ở bờ đê. Chợ đem cá rô phi, cá mè, con cá chép. Chợ đem trái khoáy u, trái khoáy dưa, trái khoáy lê. Bà mua sắm cam làm quà tặng mang đến bé bỏng. Về căn nhà, bé bỏng nhằm trái khoáy to tướng mang đến bà, trái khoáy nhỏ mang đến bé bỏng. 

PHẦN II. VIẾT

Câu 1. Dựa vô nội dung ở bài bác hiểu tại đoạn I, em hãy nối đúng:

Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 đem đáp án (10 đề)

Câu 2. Em hãy nối những hình tiếp sau đây với kể từ ngữ tương ứng

Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 đem đáp án (10 đề)

Câu 3. Điền vô địa điểm trống rỗng s hoặc x 

                                                   Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 đem đáp án (10 đề)

Câu 4. Tập chép

Khi ếch ồm ộp ở bờ hồ nước, là sẽ sở hữu được mưa to tướng.

ĐÁP ÁN

PHẦN I. ĐỌC

- HS tiến công vần (đọc thầm) một lượt những giờ đem vô đề trước lúc hiểu trở nên giờ.

- Chú ý trị âm rõ nét từng giờ một.

- Đọc ngay tắp lự mạch những giờ cạnh nhau, ko tự động ý giới hạn hoặc ngắt vượt lên lâu thân mật câu.

PHẦN II. VIẾT

Câu 1.

Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 đem đáp án (10 đề)

Câu 2.

Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 đem đáp án (10 đề)

Câu 3.

                                                    Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 đem đáp án (10 đề)

Câu 4: 

- HS chép đích thị những chữ

- Khoảng cơ hội Một trong những chữ đều nhau, đích thị quy định

- Chữ viết lách rất đẹp, đều, ngay tắp lự nét

- Trình bày thật sạch, gọn gàng gàng

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề đua Học kì 1 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2023

Bài đua môn: Tiếng Việt lớp 1

Thời gian giảo thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn trị đề)

PHẦN I. ĐỌC

Đôi bàn tay bé

Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Chân trời tạo ra năm 2023 đem đáp án (10 đề)

Đôi bàn tay bé bỏng xíu

Lại chăm chỉ nhất nhà

Hết xâu kim mang đến bà

Lại nhặt rau củ chung u.

Đôi bàn tay be bé

Nhanh nhẹn ai biết không?

Chăm tưới cây mang đến ông

Là quần áo mang đến thân phụ.

PHẦN II. VIẾT

Câu 1. Dựa vô nội dung ở bài bác hiểu tại đoạn I, em hãy tiến hành những đòi hỏi sau đây: 

    1. Đánh dấu  vào đứng trước câu vấn đáp em chọn:

a. Bài hiểu ĐÔI BÀN TAY BÉ nói đến đôi tay của ai?

☐ Đôi bàn tay của u                ☐ Đôi bàn tay của bé bỏng                 ☐ Đôi bàn tay của bố 

b. Mỗi câu thơ vô bài bác thơ bên trên đem từng nào từ?

☐ 4 kể từ            ☐ 5 kể từ        ☐ 6 từ

2. Chọn kể từ ngữ phù hợp vô ngoặc đơn nhằm điền vô địa điểm trống: 

(lười nhác / siêng năng)

- Quý Khách nhỏ  …………….. nhất căn nhà. 

Câu 2. Điền vô địa điểm trống rỗng ua hoặc ưa

Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Chân trời tạo ra năm 2023 đem đáp án (10 đề)

Câu 3. Tập chép

Dù còn nhỏ tuy nhiên em vẫn biết chung phụ huynh thao tác căn nhà.

ĐÁP ÁN

PHẦN I. ĐỌC

- HS tiến công vần (đọc thầm) một lượt những giờ đem vô đề trước lúc hiểu trở nên giờ.

- Chú ý trị âm rõ nét từng giờ một.

- Đọc ngay tắp lự mạch những giờ cạnh nhau, ko tự động ý giới hạn hoặc ngắt vượt lên lâu thân mật câu.

PHẦN II. VIẾT

Câu 1.

  1. Đánh dấu  vào đứng trước câu vấn đáp em chọn:

a. Bài hiểu ĐÔI BÀN TAY BÉ nói đến đôi tay của ai?

☐ Đôi bàn tay của u                ☑ Đôi bàn tay của bé bỏng                 ☐ Đôi bàn tay của bố 

b. Mỗi câu thơ vô bài bác thơ bên trên đem từng nào từ?

☐ 4 kể từ            ☑ 5 kể từ        ☐ 6 từ

2. Chọn kể từ ngữ phù hợp vô ngoặc đơn nhằm điền vô địa điểm trống: 

(lười nhác / siêng năng)

- Quý Khách nhỏ siêng năng nhất căn nhà. 

Câu 2.

Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Chân trời tạo ra năm 2023 đem đáp án (10 đề)

Câu 3.

- HS chép đích thị những chữ

- Khoảng cơ hội Một trong những chữ đều nhau, đích thị quy định

- Chữ viết lách rất đẹp, đều, ngay tắp lự nét

- Trình bày thật sạch, gọn gàng gàng

Xem demo Đề TV1 KNTT Xem demo Đề TV1 CTST Xem demo Đề TV1 CD

Bài luyện, Đề đua, Giáo án lớp 1

- Đề đua lớp 1:

 • Bộ đề đua Toán lớp 1 (cả thân phụ sách)
 • Bộ đề đua Toán lớp 1 Kết nối tri thức
 • Bộ đề đua Toán lớp 1 Chân trời sáng sủa tạo
 • Bộ đề đua Toán lớp 1 Cánh diều
 • Bộ đề đua Tiếng Việt lớp 1 (cả thân phụ sách)
 • Bộ đề đua Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức
 • Bộ đề đua Tiếng Việt lớp 1 Chân trời sáng sủa tạo
 • Bộ đề đua Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều
 • Bộ đề đua Tiếng Anh lớp 1 (cả thân phụ sách)

- Bài luyện lớp 1:

 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 1 (cả thân phụ sách)
 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 1 Kết nối tri thức
 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 1 Chân trời sáng sủa tạo
 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 1 Cánh diều
 • Bài luyện Toán lớp 1 (hàng ngày)

 • Bài luyện Toán lớp 1 Kết nối tri thức

 • Bài luyện Toán lớp 1 Cánh diều

 • Ôn hè Toán lớp 1 lên lớp 2

- Giáo án lớp 1:

 • Giáo án Toán lớp 1
 • Giáo án Đạo đức lớp 1
 • Giáo án Âm nhạc lớp 1
 • Giáo án Giáo dục đào tạo thể hóa học lớp 1
 • Giáo án Hoạt động hưởng thụ lớp 1
 • Giáo án Mĩ thuật lớp 1
 • Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 1Lưu trữ: Đề đua Tiếng Việt lớp 1 sách cũ

Đã đem tiện ích VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Đề đua Toán, Tiếng Việt lớp 1 đem đáp án được biên soạn bám sát nội dung công tác sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 1 công tác sách mới mẻ.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.