đề thi toán lớp 6 giữa học kì 1Bộ 50 Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán 6 năm 2023 của tất cả tía cuốn sách Kết nối trí thức, Chân trời tạo ra, Cánh diều sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện nhằm đạt điểm trên cao trong số bài xích ganh đua Toán 6 Giữa học tập kì 1.

Top 50 Đề ganh đua Toán 6 Giữa kì một năm 2023 (có đáp án)

Xem thử Xem thử Xem thử

Bạn đang xem: đề thi toán lớp 6 giữa học kì 1

Chỉ kể từ 150k mua sắm hoàn toàn cỗ Đề ganh đua Toán 6 Giữa kì 1 (mỗi cỗ sách) phiên bản word với điều giải chi tiết:

 • B1: gửi phí vô tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân sản phẩm Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin yêu cho tới Zalo VietJack Official - nhấn vô đây nhằm thông tin và nhận giáo án

Quảng cáo

 • Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối trí thức năm 2023 với đáp án (15 đề)

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán 6 Cánh diều năm 2023 với đáp án (15 đề)

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán 6 Chân trời tạo ra năm 2023 với đáp án (15 đề)

  Xem đề thi

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề ganh đua Giữa kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Toán 6

Thời gian dối thực hiện bài: 90 phút

(không kể thời hạn vạc đề)

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1. Không thực hiện luật lệ tính hãy cho thấy tổng này tại đây phân chia không còn mang lại 5?

A. 80 + 1 945 + 15.

B. 1 930 + 100 + 21.

C. 34 + 105 + đôi mươi.

D. 1 025 + 2 125 + 46.

Câu 2. Tính 14 + 2.82.

A. 142;                 B. 143;                 C. 144;                 D. 145

Câu 3. Phát biểu bên dưới đó là sai?

A. 6 là ước của 12.

B. 35 + 14 phân chia không còn mang lại 7.

C. 121 là bội của 12.

D. 219. 26 + 13 phân chia không còn mang lại 13.

Câu 4: Số La Mã màn biểu diễn số 29 là?

A. XIX;

B. XXIX;

C. XXXI;

D. XXVIV.

II. Tự luận (8 điểm)

Bài 1. (2 điểm) Thực hiện tại luật lệ tính:

a) 120 + [55 – (11 – 3.2)2] + 23;

b) 23.3 - (110 + 15) : 42;

c) 21.[(1 245 + 987):23 – 15.12] + 21;

d) 321 – 21.[(2.33 + 44:32) – 52].

Bài 2. (2 điểm) Tìm độ quý hiếm của x thỏa mãn: 

a) 3(5x – 15) – 52 = 68;

b) {23 + [1 + (3 – 1)2]}:x = 13;

c) 32 < 2x ≤ 512;

d) Thay x vô số Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối trí thức năm 2023 với đáp án (15 đề)  bằng văn bản số phù hợp nhằm số ê phân chia không còn mang lại 9.

Bài 3. (2 điểm) Trong 1 trong các buổi luyện đồng biểu diễn thể dục thể thao có tầm khoảng 400 cho tới 500 người nhập cuộc. Thầy tổng phụ trách móc mang lại xếp trở nên sản phẩm 5, sản phẩm 6 và sản phẩm 8 thì đều quá một người. Hỏi với đúng chuẩn từng nào người dự buổi luyện đồng biểu diễn thể dục thể thao.

Bài 4. (1 điểm) Trong một luật lệ phân chia, số bị phân chia là 89, số dư là 12. Tìm số phân chia và thương.

Bài 5. (1 điểm) Gọi A = n2 + n + 1 (với n ∈ N). Chứng tỏ rằng A ko phân chia không còn mang lại 4.

Đáp án & Hướng dẫn giải

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1.

Ta có:

+) Vì 80Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối trí thức năm 2023 với đáp án (15 đề) 5; 1 945Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối trí thức năm 2023 với đáp án (15 đề) 5; 15Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối trí thức năm 2023 với đáp án (15 đề) 5 nên 80 + 1 945 + 15Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối trí thức năm 2023 với đáp án (15 đề) 5. Do ê A đích thị.

+) Vì 1 930Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối trí thức năm 2023 với đáp án (15 đề) 5; 100Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối trí thức năm 2023 với đáp án (15 đề) 5 và 21Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối trí thức năm 2023 với đáp án (15 đề) 5 nên 1 930 + 100 + 21 ko phân chia không còn mang lại 5. Do ê B sai.

+) Vì 105Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối trí thức năm 2023 với đáp án (15 đề) 5; 20Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối trí thức năm 2023 với đáp án (15 đề) 5 và 34Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối trí thức năm 2023 với đáp án (15 đề) 5 nên 34 + 105 + đôi mươi ko phân chia không còn mang lại 5. Do ê C sai.

+) Vì 1 025Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối trí thức năm 2023 với đáp án (15 đề)5; 2 125Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối trí thức năm 2023 với đáp án (15 đề) 5 và 46Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối trí thức năm 2023 với đáp án (15 đề) 5 nên 1 025 + 2 125 + 46 ko phân chia không còn mang lại 5. Do ê D sai.

Chọn A.

Câu 2.

14 + 2.82 = 14 + 2.64 = 14 + 128 = 142.

Chọn A. 

Câu 3.

Ta với 12 phân chia không còn mang lại 6 nên 6 là ước của 12. Do ê A đích thị.

Vì 35 phân chia không còn mang lại 7 và 14 phân chia không còn mang lại 7 nên 35 + 14 phân chia không còn mang lại 7. Do ê B đích thị.

121 ko phân chia không còn mang lại 12 nên 121 ko là bội của 12. Do ê C sai.

Ta với 219.26 = 219.13.2 phân chia không còn mang lại 13, 13 cũng phân chia không còn mang lại 13 nên 219.26 + 13 phân chia không còn mang lại 13. Do ê D đích thị.

Chọn C.

Câu 4.

Số La Mã màn biểu diễn mang lại số 29 là: XXIX.

Chọn B.

II. Tự luận (8 điểm)

Bài 1.

a) 120 + [55 – (11 – 3.2)2] + 23

= 120 + [55 – (11 – 6)2] + 8

= 120 + [55 – 52] + 8

= 120 + [55 – 25] + 8

= 120 + 30 + 8 

= 150 + 8 

= 158.

b) 23.3 - (110 + 15) : 42

= 8.3 - (1 + 15) : 16

= 24 - 16 : 16

= 24 - 1 

= 23.

c) 21.[(1 245 + 987):23 – 15.12] + 21

= 21.[2 232:8 – 180] + 21

= 21.[279 – 180] + 21

= 21.99 + 21

= 21(99 + 1)

= 21.100

= 2 100.

d) 321 – 21.[(2.33 + 44:32) – 52].

= 321 – 21[2.27 + 64:32) – 52]

= 321 – 21[54 + 2 – 52]

= 321 – 21.4

= 321 – 84 

= 237.

Bài 2.

a) 3(5x – 15) – 52 = 68

3(5x – 15) = 68 + 52

3(5x – 15) = 120

5x – 15 = 120:3

5x – 15 = 40

5x = 40 + 15

5x = 55

x = 55:5

x = 11.

Vậy x = 11.

b) {23 + [1 + (3 – 1)2]}:x = 13

{8 + [1 + 22]}:x = 13

{8 + [1 + 4]}:x = 13

{8 + 5}:x = 13

13:x = 13

x = 13:13

x = 1.

Vậy x = 1. 

c) Ta có: 32 < 2x ≤ 512

Mà 32 = 2.2.2.2.2 = 25; 512 = 2.2.2.2.2.2.2.2.2 = 29.

Nghĩa là 25 < 2x ≤ 29.

Khi đó: 5 < x ≤ 9, nhưng mà x là số bất ngờ nên x ∈ {6; 7; 8; 9}.

Vậy x ∈ {6; 7; 8; 9}.

d) Ta với 2 + 3 + x + 5 = 10 + x.

Để số vẫn mang lại phân chia không còn mang lại 9 thì 10 + x nên phân chia không còn mang lại 9.

Nên x nằm trong {8; 17; 26; …}.

Mà x là chữ số nên x = 8.

Vậy x = 8.

Bài 3.

Gọi số người nhập cuộc buổi luyện đồng biểu diễn thể dục thể thao là x (x ∈ N, 400 < x < 500).

Do số người nhập cuộc xếp thàng sản phẩm 5, sản phẩm 6 và sản phẩm 8 đều quá một người nên tớ có:

x – 1Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối trí thức năm 2023 với đáp án (15 đề) 5

x – 1Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối trí thức năm 2023 với đáp án (15 đề)6

x – 1Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối trí thức năm 2023 với đáp án (15 đề)8

nên x – 1 ∈ BC(5, 6, 8).

Ta với 5 = 5, 6 = 2.3, 8 = 23.

Khi đó: BCNN(5, 6, 8) = 23.3.5 = 8.3.5 = 120.

Suy đi ra BC(5, 6, 8) = B(120) = {0; 120; 240; 360; 480; 600; …}.

Do ê x – 1 ∈ {0; 120; 240; 360; 480; 600; …}.

Hay x ∈ {1; 121; 241; 361; 481; 601; …}.

Mà 400 < x < 500 nên x = 481. 

Bài 4.

Gọi số phân chia và thương theo lần lượt là b và q (b; q ∈ N, b ≠0).

Như vậy 89 : b = q (dư 12) và b > 12 (số phân chia to hơn số dư).

Từ ê 89 = bq + 12. Suy đi ra bq = 89 – 12 = 77 = 7 . 11 = 77 . 1

Mà b > 12 nên b = 77 và q = 1.

Do ê 89 : 77 = 1 (dư 12).

Vậy số phân chia vày 77, thương vày 1.

Bài 5.

Ta có: A = n2 + n + 1 = n(n+1)+1

Vì n ∈ N nên n + 1 ∈ N. 

Xem thêm: tính từ trong tiếng anh là gì

Nếu n là số chẵn thì n(n + 1) phân chia không còn mang lại 2.

Nếu n là số lẻ thì n + một là số chẵn nên n(n + 1) phân chia không còn mang lại 2.

Do ê n(n + 1) phân chia không còn mang lại 2 với từng số bất ngờ n.

Mà 1 ko phân chia không còn mang lại 2 nên n(n+1) + 1 ko phân chia không còn mang lại 2.

Suy đi ra n(n + 1) + 1 ko phân chia không còn mang lại 2 với từng số bất ngờ n.

Vậy A ko phân chia không còn mang lại 4 với từng số bất ngờ n.

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề ganh đua Giữa kì 1 - Cánh diều

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Toán 6

Thời gian dối thực hiện bài: 90 phút

(không kể thời hạn vạc đề)

A. Đề bài

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Tập hợp ý này sau đây với 5 phần tử?

A. A = {x ∈ N*| x > 3}

B. B = {x ∈ N| x < 6}

C. C = {x ∈ N | x ≤ 4}

D. D = {x ∈ N* | 4 < x ≤ 8}

Câu 2: Cho tập kết M những số bất ngờ to hơn 14, nhỏ rộng lớn 45 và với chứa chấp chữ số 3. Phần tử này sau đây ko nằm trong tập kết M?

A. 13                    B. 23                              C. 33                    D. 43 

Câu 3: Số 1 080 phân chia không còn mang lại từng nào số trong số số sau đây: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 24, 25?

A. 10 số               B. 9 số                  C. 8 số                 D. 7 số

Câu 4: Hằng cấp được 97 ngôi sao 5 cánh và xếp vô những vỏ hộp, từng vỏ hộp 8 ngôi sao 5 cánh. Số ngôi sao 5 cánh còn quá ko xếp vô vỏ hộp là:

A. 5 ngôi sao

B. 1 ngôi sao

C. 6 ngôi sao 

D. 2 ngôi sao

Câu 5: Phân tích số 154 đi ra quá số yếu tắc được:

A. 154 = 2 . 7 . 11 

B. 154 = 1 . 5 . 4 

C. 154 = 22 . 3 . 5 

D. 154 = 2 . 7 . 13

Câu 6: Hình này bên dưới đó là hình vẽ chỉ tam giác đều?

A.Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán 6 với đáp án (15 đề) | Cánh diều

B. Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán 6 với đáp án (15 đề) | Cánh diều

C. Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán 6 với đáp án (15 đề) | Cánh diều

D. Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán 6 với đáp án (15 đề) | Cánh diều

Câu 7: Hai đàng chéo cánh hình thoi có tính nhiều năm theo lần lượt vày 16 centimet và 12 centimet. Diện tích của hình thoi là:

A. 90 cm2                       B. 96 cm2                       C. 108 cm2           D. 120 cm2

Câu 8: Chọn câu sai trong số câu bên dưới đây?

Cho hình vẽ 

Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán 6 với đáp án (15 đề) | Cánh diều

Lục giác đều ABCDEG là hình có:

A. Các góc ở những đỉnh A, B, C, D, E, G, O đều bằng nhau.

B. Sáu cạnh vày nhau: AB = BC = CD = DE = EG = GA.

C. Ba đàng chéo cánh chủ yếu hạn chế nhau bên trên điểm O.

D. Ba đàng chéo cánh chủ yếu vày nhau: AD = BE = CG.

II. Phần tự động luận (6 điểm) 

Bài 1 (2 điểm):

1) Thực hiện tại những luật lệ tính:

a) 30 . 75 + 25 . 30 – 150;

b) 160 – (4 . 52 – 3 . 23);

c) [36 . 4 – 4 . (82 – 7 . 11)2] : 4 – 20220.

2) Tìm BCNN của những số 28, 54.

Bài 2 (1,5 điểm): Tính diện tích S của hình H bao gồm hình bình hành ABCD và hình chữ nhật DCNM, biết hình chữ nhật DCNM với chu vi vày 180 centimet và chiều nhiều năm MN cấp 4 lượt chiều rộng lớn công nhân.

Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán 6 với đáp án (15 đề) | Cánh diều

Bài 3 (2 điểm):Một team nó tế bao gồm 48 chưng sĩ và 108 nó tá. Hỏi rất có thể phân chia team nó tế trở nên tối đa từng nào tổ nhằm số chưng sĩ và nó tá được chia đều cho các bên vô những tổ?

Bài 4 (0,5 điểm):Chứng tỏ A phân chia không còn mang lại 6 với A = 2 + 22 + 23 + 24 + … + 2100.

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề ganh đua Giữa kì 1 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Toán 6

Thời gian dối thực hiện bài: 90 phút

(không kể thời hạn vạc đề)

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Viết tập kết sau A = {x∈ N | 8 ≤ x ≤ 12} bằng phương pháp liệt kê những phần tử:

A) A = {8; 9; 10; 11; 12}

B) A = {9; 10; 11; 12}

C) A = {9; 10; 11}

D) A = {9; 10; 11; 12}

Câu 2: Số bất ngờ phân chia mang lại 10 dư 5 với dạng

A) 5k + 10 (với k ∈ N)

B) 5k -10 (với k ∈ N)

C) 10k + 3 (với k ∈ N)

D) 10k + 5 (với k ∈ N)

Câu 3: Phân tích số 300 đi ra quá số vẹn toàn tố

A) 23.3.52

B) 22.3.52 

C) 2.32.52

D) 23.3.5

Câu 4: Kết trái ngược của luật lệ tính: 250 - 52 - (32 +12):3

A) 218

B) 268

C) 232

D) 240

Câu 5: Trong những xác định sau, xác định này sai

A) Số đối của số -6 là số 6.

B) Số đối của số 0 là số 0.

C) Số -5 nằm sát trái ngược số -4 nên tớ trình bày -5 to hơn – 4.

D) Số 0 ko nên số vẹn toàn âm cũng ko nên số vẹn toàn dương.

Câu 6: Trong những sản phẩm số sau đây, sản phẩm này chỉ toàn là số yếu tắc.

A) 1; 3; 5; 7

B) 2; 3; 5; 7

C) 1; 2; 3; 5; 7

D) 3; 5; 7; 9

Câu 7: Cho những số vẹn toàn sau: 0; -3; 2; 5; -4; 4; 6. Sắp xếp những số vẹn toàn vẫn mang lại theo đuổi trật tự tăng dần

A) -3; -4; 0; 2; 4; 5; 6

B) 0; -3; -4; 2; 4; 5; 6

C) 6; 5; 4; 2; 0; -3; -4

D) -4; -3; 0; 2; 4; 5; 6

Câu 8: Tập hợp ý A = {a ∈ Z | -5 < a < 2}

A) 5

B) 7

C) 6

D) 8

Câu 9: Tìm số x ∈ Z thỏa mãn: 2x + 35 = 17

A) 12

B) 9

C) 26

D) -9

Câu 10: Kết trái ngược của luật lệ tính: 23 - 2.(-3) + 52

A) 39

B) 25

C) 27

D) 14

II. Tự luận

Bài 1: Thực hiện tại luật lệ tính

a) (4 + 32 + 6) + (10 – 32 – 2)

b) (56.35 + 56.18):53

c) 12:{400:[500 – (125 + 25.7)]}

d) 303 – 3.{[655 – (18:2 + 1). +5]}: 100

Bài 2: Tìm x ∈ Z biết:

a) 22 + (x + 3) = 52

b) 125 – 5(4 + x) = 15

c) (15 + x):3 = 315 : 312

d)  2x+1 - 2x = 32

Bài 3: quý khách hàng Vinh với 48 viên bi đỏ loét, 30 viên bi xanh lơ, 66 viên bi vàng. Vinh ham muốn chia đều cho các bên số bi vô những túi sao cho từng túi đều phải có cả tía loại bi. Hỏi Vinh rất có thể phân chia tối đa từng nào túi. Khi ê từng túi với từng nào viên bi từng loại.

Bài 4: Tìm những số bất ngờ x; nó biết 2xy + x + 2y = 13

................................

................................

................................

Trên trên đây tóm lược một vài nội dung không lấy phí vô cỗ Đề ganh đua Toán 6 năm 2023 tiên tiến nhất, để mua sắm tư liệu trả phí tương đối đầy đủ, Thầy/Cô sướng lòng coi thử:

Xem thử Xem thử Xem thử

Xem tăng đề ganh đua Toán 6 với đáp án, tinh lọc hoặc khác:

 • Đề ganh đua tham khảo quality đầu năm mới Toán 6 (5 đề)

 • Top 30 Đề ganh đua Toán 6 Học kì 1 với đáp án

 • Bộ Đề ganh đua Cuối kì 1 Toán 6 với đáp án (30 đề)

 • Top 30 Đề ganh đua Toán 6 Giữa kì 2 với đáp án

 • Top 30 Đề ganh đua Toán 6 Học kì 2 với đáp án

Mục lục Đề ganh đua Toán 6 theo đuổi chương và học tập kì:

 • Chương 1: Ôn luyện và té túc về số tự động nhiên
 • Chương 2: Số nguyên
 • Chương 1: Đoạn thẳng
 • Đề ganh đua Toán 6 Học kì 1
 • Chương 3: Phân số
 • Chương 2: Góc
 • Đề ganh đua Toán 6 Học kì 2
 • Đề ganh đua học viên xuất sắc toán 6

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề ganh đua dành riêng cho nghề giáo và khóa huấn luyện và đào tạo dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Xem thêm: công thức tính tỉ lệ gia tăng tự nhiên

Loạt bài xích Đề ganh đua Toán 6 | Đề ganh đua 15 phút, 45 phút, 1 tiết, học tập kì 1, học tập kì 2 Toán 6 với đáp án của công ty chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 6 Tập 1 và Tập 2 bao gồm tương đối đầy đủ 2 phần: Số học tập và Hình học tập giúp đỡ bạn giành điểm trên cao trong số bài xích đánh giá Toán lớp 6 rộng lớn.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.
Giải bài xích luyện lớp 6 sách mới mẻ những môn học