đề thi vào 10 môn tiếng anh

Bộ đề ôn thi đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2023 sở hữu đáp án cụ thể của những tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh thủ đô hà nội, Tp. TP HCM, TP Đà Nẵng giúp cho bạn nắm vững cấu hình đề thi đua môn Tiếng Anh vô lớp 10 kể từ tê liệt đạt điểm trên cao vô kì thi đua vô lớp 10.

 • Đề thi đua đầu tiên vô 10 Tiếng Anh năm 2023
 • Đề ôn thi đua vô 10 Tiếng Anh Hà Nội
 • Đề ôn thi đua vô 10 Tiếng Anh Tp.HCM
 • Đề ôn thi đua vô 10 Tiếng Anh Đà Nẵng
 • Đề ôn thi đua vô 10 Tiếng Anh (Chuyên)

Đề ôn thi đua vô 10 môn Tiếng Anh năm 2023 (mới nhất)

- (Chỉ 250k) Sở 140 đề ôn thi đua vô 10 Tiếng Anh size Hà Nội; Tp.TP HCM tinh lọc, bạn dạng word sở hữu điều giải chi tiết:

Bạn đang xem: đề thi vào 10 môn tiếng anh

Xem test Sở 140 đề size Hà Nội Xem test Sở đề size Tp.HCM

- (Chỉ 100k) Giải đề thi đua đầu tiên Tiếng Anh vô 10 thủ đô hà nội, Tp.HCM, TP Đà Nẵng từ thời điểm năm năm ngoái → 2023 bạn dạng word sở hữu điều giải chi tiết:

Xem test Giải Đề đầu tiên vô 10 Hà Nội Xem test Giải Đề đầu tiên vô 10 Tp.HCM Xem test Giải Đề đầu tiên vô 10 Đà Nẵng

 • B1: gửi phí vô tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân mặt hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin cậy cho tới Zalo VietJack Official - nhấn vô đây nhằm thông tin và nhận giáo án

Đề thi đua đầu tiên vô 10 Tiếng Anh năm 2023

- Đề vô 10 Tiếng Anh những tỉnh năm 2023:

 • Đề thi đua vô 10 môn Tiếng Anh TP Bắc Ninh năm 2023
 • Đề thi đua vô 10 môn Tiếng Anh Ga Tre năm 2023
 • Đề thi đua vô 10 môn Tiếng Anh Bình Thuận năm 2023
 • Đề thi đua vô 10 môn Tiếng Anh tỉnh Hà Tĩnh năm 2023
 • Đề thi đua vô 10 môn Tiếng Anh TP Hải Phòng năm 2023
 • Đề thi đua vô 10 môn Tiếng Anh Nghệ An năm 2023
 • Đề thi đua vô 10 môn Tiếng Anh Phú Thọ năm 2023
 • Đề thi đua vô 10 môn Tiếng Anh TP Sài Gòn năm 2023

- Đề vô 10 Tiếng Anh Chuyên năm 2023:

 • Đề thi đua vô 10 môn Tiếng Anh Chuyên Cà Mau năm 2023
 • Đề thi đua vô 10 môn Tiếng Anh Chuyên ĐH Sư Phạm thủ đô hà nội năm 2023
 • Đề thi đua vô 10 môn Tiếng Anh Chuyên Đồng Tháp năm 2023
 • Đề thi đua vô 10 môn Tiếng Anh Chuyên TP Hải Phòng năm 2023
 • Đề thi đua vô 10 môn Tiếng Anh Chuyên Hưng Yên năm 2023
 • Đề thi đua vô 10 môn Tiếng Anh Chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) năm 2023
 • Đề thi đua vô 10 môn Tiếng Anh Chuyên TP Sài Gòn năm 2023
 • Bộ Đề thi đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2023 (mới nhất)

  Xem chi tiết

 • Cấu trúc Đề thi đua vô 10 Tiếng Anh 2023
 • Tổng ăn ý kỹ năng Tiếng Anh thi đua vô 10 năm 2023
 • Ngữ pháp Tiếng Anh trọng tâm thi đua vô lớp 10 năm 2023
 • Cấu trúc Đề thi đua vô 10 Tiếng Anh thủ đô hà nội 2023
 • Cấu trúc Đề thi đua vô 10 Tiếng Anh Tp.TP HCM 2023

Đề thi đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh thủ đô hà nội sở hữu đáp án

 • Đề thi đua vô 10 môn Tiếng Anh thủ đô hà nội năm 2023
 • Đề thi đua vô lớp 10 Tiếng Anh thủ đô hà nội 2022
 • Đề thi đua vô lớp 10 Tiếng Anh thủ đô hà nội 2021
 • Đề thi đua vô lớp 10 Tiếng Anh thủ đô hà nội 2020
 • Đề thi đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh thủ đô hà nội 2019 sở hữu đáp án
 • Đề thi đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh thủ đô hà nội 2017 sở hữu đáp án
 • Đề thi đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh thủ đô hà nội năm ngoái sở hữu đáp án

Đề thi đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh TP.HCM

 • Đề thi đua vô 10 môn Tiếng Anh TP.TP HCM năm 2023
 • Đề thi đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh TP.TP HCM 2022
 • Đề thi đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh TP.TP HCM 2021
 • Đề thi đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh TP.TP HCM 2020
 • Đề thi đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh TP.TP HCM 2019 sở hữu đáp án
 • Đề thi đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh TP.TP HCM 2018 sở hữu đáp án
 • Đề thi đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh TP.TP HCM 2017 sở hữu đáp án
 • Đề thi đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh TP.TP HCM năm nhâm thìn sở hữu đáp án
 • Đề thi đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh TP.TP HCM năm ngoái sở hữu đáp án
 • Đề thi đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh TP.TP HCM năm trước sở hữu đáp án

Đề thi đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh Đà Nẵng

 • Đề thi đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh TP Đà Nẵng 2017 sở hữu đáp án
 • Đề thi đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh TP Đà Nẵng năm nhâm thìn sở hữu đáp án
 • Đề thi đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh TP Đà Nẵng năm ngoái sở hữu đáp án
 • Đề thi đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh TP Đà Nẵng năm trước sở hữu đáp án

Top trăng tròn Đề thi đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh 2023 (cực hay)

 • Đề thi đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2023 sở hữu đáp án (Đề 1)
 • Đề thi đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2023 sở hữu đáp án (Đề 2)
 • Đề thi đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2023 sở hữu đáp án (Đề 3)
 • Đề thi đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2023 sở hữu đáp án (Đề 4)
 • Đề thi đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2023 sở hữu đáp án (Đề 5)
 • Đề thi đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2023 sở hữu đáp án (Đề 6)
 • Đề thi đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2023 sở hữu đáp án (Đề 7)
 • Đề thi đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2023 sở hữu đáp án (Đề 8)
 • Đề thi đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2023 sở hữu đáp án (Đề 9)
 • Đề thi đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2023 sở hữu đáp án (Đề 10)
 • Đề thi đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2023 sở hữu đáp án (Đề 11)
 • Đề thi đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2023 sở hữu đáp án (Đề 12)
 • Đề thi đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2023 sở hữu đáp án (Đề 13)
 • Đề thi đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2023 sở hữu đáp án (Đề 14)
 • Đề thi đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2023 sở hữu đáp án (Đề 15)
 • Đề thi đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2023 sở hữu đáp án (Đề 16)
 • Đề thi đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2023 sở hữu đáp án (Đề 17)
 • Đề thi đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2023 sở hữu đáp án (Đề 18)
 • Đề thi đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2023 sở hữu đáp án (Đề 19)
 • Đề thi đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2023 sở hữu đáp án (Đề 20)

Bộ đề thi đua Chuyên Tiếng Anh vô lớp 10 năm 2023

 • Đề ôn thi đua vô lớp 10 Chuyên Tiếng Anh năm 2023 (Đề 1)
 • Đề ôn thi đua vô lớp 10 Chuyên Tiếng Anh năm 2023 (Đề 2)
 • Đề ôn thi đua vô lớp 10 Chuyên Tiếng Anh năm 2023 (Đề 3)
 • Đề ôn thi đua vô lớp 10 Chuyên Tiếng Anh năm 2023 (Đề 4)
 • Đề ôn thi đua vô lớp 10 Chuyên Tiếng Anh năm 2023 (Đề 5)
 • Đề ôn thi đua vô lớp 10 Chuyên Tiếng Anh năm 2023 (Đề 6)
 • Đề ôn thi đua vô lớp 10 Chuyên Tiếng Anh năm 2023 (Đề 7)
 • Đề ôn thi đua vô lớp 10 Chuyên Tiếng Anh năm 2023 (Đề 8)
 • Đề ôn thi đua vô lớp 10 Chuyên Tiếng Anh năm 2023 (Đề 9)
 • Đề ôn thi đua vô lớp 10 Chuyên Tiếng Anh năm 2023 (Đề 10)
 • Đề ôn thi đua vô lớp 10 Chuyên Tiếng Anh năm 2023 (Đề 11)
 • Đề ôn thi đua vô lớp 10 Chuyên Tiếng Anh năm 2023 (Đề 12)
 • Đề ôn thi đua vô lớp 10 Chuyên Tiếng Anh năm 2023 (Đề 13)

Đề đầu tiên thi đua vô 10 Tiếng Anh thủ đô hà nội năm 2022

Đề thi đua vô 10 Tiếng Anh thủ đô hà nội năm 2022 Đề thi đua vô 10 Tiếng Anh thủ đô hà nội năm 2022 Đề thi đua vô 10 Tiếng Anh thủ đô hà nội năm 2022 Đề thi đua vô 10 Tiếng Anh thủ đô hà nội năm 2022

Đề đầu tiên thi đua vô 10 Tiếng Anh TP.TP HCM năm 2022

Đề thi đua vô 10 Tiếng Anh TP.TP HCM năm 2022 Đề thi đua vô 10 Tiếng Anh TP.TP HCM năm 2022 Đề thi đua vô 10 Tiếng Anh TP.TP HCM năm 2022 Đề thi đua vô 10 Tiếng Anh TP.TP HCM năm 2022

Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên ....

Kỳ thi đua tuyển chọn sinh vô lớp 10

Đề thi đua môn: Tiếng Anh

Năm học tập 2022 - 2023

Thời gian: 120 phút

I. MULTIPLE CHOICE

Choose the word whose underlined part pronounced differently from that of the others by circling A, B, C, or D:

Đề thi đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2023 sở hữu đáp án (Đề 19)

Choose the word whose stress pattern is different from the others by circling A, B, C, or D

Đề thi đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2023 sở hữu đáp án (Đề 19)

Circle the underlined word or phrase (A, B, C or D) that needs correcting

Đề thi đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2023 sở hữu đáp án (Đề 19)

Circle the best option A, B, C or D to lớn complete the sentences:

8. You have to lớn pass the examination.......you want to lớn attend the course.

    A. if

    B. or

    C. in order to lớn

    D. so

9. She suggested.......to lớn music.

    A. listen

    B. listening

    C. to lớn listen

    D. listened

10. Your friends won't be here for long, .......?

    A. bởi they

    B. won’t they

    C. would they

    D. will they

11. If yοιι.......bởi that exercise. I'll explain it to lớn you.

    A. can

    B. could

    C. can't

    D. couldn't

12. This is the house.......Nam was born.

    A. where

    B. which

    C. that

    D. when

13. If I were you, I......stay here longer.

    A. didn't

    B. can't

    C. would

    D. will

14. I wish it......rain ví often here.

    A. doesn't

    B. don't

    C. didn't

    D. did

15. He told mạ he......leave the thành phố the following day.

    A. Will have to lớn

    B. would have to lớn

    C. has to lớn

    D. had to

16. By learning English, you can get access.....the world's development.

    A. with

    B. into

    C. to lớn

    D. for

Mark the letter to lớn indicate the most suitable response.

17"Let mạ congratulate you on winning the first prize."- "____________"

    A. It's vey good.

    B. You're welcome.

    C. Never mind.

    D. That's very kind of you to lớn say ví.

18. Mai: “ What are you going to lớn bởi this weekend, Lan?”

- Lan: “ __________ ”

    A. I don’t feel lượt thích going out.

    B. What a great idea!

    C. I haven’t planned yet.

    D. I went to lớn the beach with my dad.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning to lớn the underlined part in each of the following questions.

19. You don't need a computer. You can get by with the typewriter.

    A. understand

    B. manage with

    C. buy

    D. pass with

20. I fell into the water when I tried to lớn get out of the canoe.

    A. enter

    B. start

    C. climb

    D. exit

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to lớn the underlined part in each of the following questions.

21. Look at the illustrations of different parts of a computer system.

    A. together

    B. similar

    C. average

    D. pure

22. She was wearing a beautiful dress.

    A. unsightly

    B. dirty

    C. dusty

    D. bad

Read the passage carefully and choose the best option to lớn fit each space.

Two British policemen were sent to lớn investigate a flying saucer on March 31, 1989, the day before April Fool’s Day. When the policemen arrived at a field in Survey, they saw a small figure wearing a silver space (23)________ walking out of a spacecraft. Immediately the police ran off in the opposite direction. Reports revealed that the alien was in fact a small person, and the flying saucer was a hot air balloon that had been specially built to lớn look (24)________ a UFO by Richard Branson, the 36-year-old chairman of Virgin Records.

Branson had planned to lớn (25) _______ the balloon in London’s Hyde Park on April 1. However, a wind change had brought him down in a Survey field. The police received a lot of phone calls from terrified motorists as the balloon drifted over the motorway. One lady was ví (26)_____ by the incident that she was crying as she was (27)______ the UFO to lớn a radio station.

Đề thi đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2023 sở hữu đáp án (Đề 19)

Read the text carefully, then choose the most suitable answers.

Smog is a combination of smoke and fog It occurs when gases from burnt fuel mix with fog on the ground. When heat and sunlight get together with these gases, they size fine , dangerous particles in the air.

Smog occurs in big cities with a lot of traffic. Particularly, in the summertime, when it is very hot, smog stays near the ground. It is dangerous to lớn our breathing, and in smoggy areas, we cannot see very well.

Smog was first discovered in Great Britain in the 19th century, during the beginning of the Industrial Revolution. At that time, people used coal for heating and cooking. Factories also used coal to lớn produce iron and steel. Smoke mixed with wet, foggy air and turned yellow. The smog often hung over cities for many days. It caused lung diseases and breathing problem. Thousands of people died in London every year.

Today, cities that have a large population and are located in hot, subtropical areas have the biggest smog problems - for example, Los Angeles, Mexico City and Cairo.

28. Where can smog possibly be found?

    A. At a place where it is rainy

    B. At a place where the traffic is heavy and the weather is foggy

    C. In a thành phố where many people smoke

    D. Underground

29. In the first paragraph, the word fine is closest in meaning to

    A. tiny

    B. good

    C. harmful

    D. shiny

30. What will happen if smog stays close to lớn the ground ?

    A. It will disappear in a shot time

    B. It will make the sky cleaner.

    C. It will harm our health and block our sight.

    D. It will cause many storms.

31. What probably caused the smog in Britain at the beginning of the Industrial Revolution?

    A. There were too many cars in the country.

    B. The weather there was too foggy.

    C. People smoke a lot at that time.

    D. Factories and people used coal as energy.

32. In the third paragraph, the word it refers to lớn ______.

    A. iron

    B. smog

    C. steel

    D. smoke

II. WRITING

Rewrite the following sentences beginning as shown, ví that the meaning remains the same.

33. Apples are usually cheaper kêu ca oranges.

Apples are not.....................................

34. That restaurant is ví dirty that no one wants to lớn eat there.

It is such..............................................

35. Tim will be eighteen next week.

It's Tim's..............................................

36. John and Ann didn't tell the truth.

Neither.................................................

Combine these two sentences into a new one using the given words in brackets.

37. It was raining heavily outside. We postponed the picnic. (as)

............................................................

38. The girl is very beautiful. Her dress is red. (whose)

............................................................

39. She learns English well. She plays sports well, too. (not only )

............................................................

40. She is intelligent. She can bởi this exercise by herself. (enough

............................................................

Đáp án

MULTIPLE CHOICE

Đề thi đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2023 sở hữu đáp án (Đề 19)

WRITING

33. Apples are not as / ví expensive as oranges.

34. It is such a dirty restaurant that no one wants to lớn eat there.

35. It's Tim’s eighteenth birthday next week.

36. Neither John nor Ann told the truth.

37. As it was raining heavily outside, We postponed the picnic.

38. The girl whose dress is red is very beautiful.

39. She not only learns English well but also plays sports well.

40. She is intelligent enough to lớn bởi this exercise by herself.

Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên ....

Kỳ thi đua tuyển chọn sinh vô lớp 10

Đề thi đua môn: Tiếng Anh

Năm học tập 2022 - 2023

Thời gian: 120 phút

I. Multiple choice :

Xem thêm: tính thể tích hình chữ nhật

Choose the word whose underlined part pronounced differently from that of the others by circling A, B, C, or D:

Đề thi đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2023 sở hữu đáp án (Đề 20)

Choose the word whose stress pattern is different from the others by circling A, B, C, or D

Đề thi đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2023 sở hữu đáp án (Đề 20)

Circle the underlined word or phrase (A, B, C or D) that needs correcting

5. My teacher of English said I should spend more time for my pronunciation.

    A. of

    B. should

    C. more time

    D. for

6. In spite of John came to the show late due to lớn the heavy rain, he could see the main part of the show.

    A. In spite of

    B. to lớn

    C. due to lớn

    D. could see

7. Happiness is a most important thing in my life.

    A. a

    B. in

    C. thing

    D. my

Circle the best option A, B, C or D to lớn complete the sentences:

8. I wish I ...... money to lớn help the homeless and poor people.

    A. have much

    B. had much

    C. had any

    D. don't have

9. Stormy weather prevented the ferry........the crossing.

    A. from making

    B. to lớn make

    C. with making

    D. by making

10. It isn't necessary for students......uniforms today.

    A. wearing

    B. worn

    C. to lớn be wearing

    D. to lớn wear

11. My sister studied hard, .......she completed her examination successfully.

    A. although

    B. ví

    C. because

    D. therefore

12. When she lived in the countryside, she.......in the river.

    A. used swim

    B. used to lớn swimming

    C. used to lớn swim

    D. use to lớn swim

13. Is that the man.............?

    A. you lent the money to lớn

    B. you lend the money

    C. whom did you lend the money

    D. whom you lent the money

14. Tet is a festival........occurs in late January or early February.

    A. who

    B. whom

    C. which

    D. what

15. My teacher suggests..... ... lessons to lớn poor children.

    A. gave

    B. giving

    C. having given

    D. given

16. I don't know how you can put up.......such bad working conditions.

    A. to lớn

    B. on

    C. with

    D. in

Mark the letter to lớn indicate the most suitable response.

17. "How was your trip?" - "_____________"

    A. Wonderful.

    B. Thanks. That's very kind of you.

    C. That would be great.

    D. It's my pleasure.

18. 23. "I think we should take a shower instead of a bath to lớn save energy."

- "_____________"

    A. Yes, I'd love to lớn.

    B. Great! Let's bởi that.

    C. Yes, thanks.

    D. I'm sorry, I can't.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning to lớn the underlined part in each of the following questions.

19. Within their home page country, National Red Cross and Red Crescent societies assumed the duties and responsibilities of a national relief society.

    A. took on

    B. got off

    C. went about

    D. put in

20. She didn’t get along with her two brothers.

    A. agree with

    B. hate

    C. please with

    D.have a good relationship with

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to lớn the underlined part in each of the following questions.

21. Fill each of the blanks below with a suitable word from the reading passage.

    A. unimportant

    B. irrelevant

    C. uninteresting

    D. impossible

22. Work with a partner and fill in the blanks with the right questions.

    A. sick

    B. liberal

    C. unhealthy

    D. improper

Read the passage carefully and choose the best option to lớn fit each space.

People who live in the industrially advanced and affluent countries of the world take telecommunication for granted. Computer data with text, graphics and even đoạn phim clips (15)......been added to lớn the telephone. Fax, e-mail and modems have become integral parts of office equipment for most businesses in the developed world. It is important to lớn remember, however, that although North America, Europe and nhật bản own about 85 percent of the world's telephones; they have under a quarter of the world’s population.

Today, telecommunications are at the center of (17).....international economy. To participate in this economy, countries need telecommunications to lớn enable them to lớn obtain information and knowledge which they can use to lớn attract industrial (19).....and find new markets. Businesses and factories need the telephone and computer because producers and customers may be thousands of kilometers apart. Regional and national borders are no (20).....barriers to lớn trade. With the trend towards a more cooperation between countries, global telecommunications increase in importance. They are the key to lớn development and progress.

Đề thi đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2023 sở hữu đáp án (Đề 20)

Read the text carefully, then choose the most suitable answers.

The Beatles

In the 1960s, the Beatles were probably the most famous pop group in the whole world. Since then, there have been a great many groups that have achieved enormous fame, ví it is difficult now to lớn imagine how sensational The Beatles were at that time. They were four boys from the north of England and none of them had any training in music. They started by performing and recording songs by Black Americans and they had some success with these songs. Then they started writing their own songs and that was when they became really popular. The Beatles changed pop music. They were the first pop group to lớn achieve great success from songs they had written themselves. After that it became common for groups and singers to lớn write their own songs. The Beatles did not have a long career. Their first hit record was in 1963 and they split up in 1970. They stopped doing live performances in 1966 because it had become too dangerous for them – their fans were ví excited that they surrounded them and tried to lớn take their clothes as souvenirs! However, today some of their songs remain as famous as they were when they first came out. Throughout the world, many people can sing part of a Beatles tuy nhiên if you ask them.

28. The passage is mainly about

    A. how the Beatles became more successful kêu ca other groups.

    B. why the Beatles split up after 7 years.

    D. The Beatles’ fame and success.

    D. many people’s ability to lớn sing a Beatles tuy nhiên.

29. The four boys of the Beatles

    A. came from the same family

    B. came from a town in the north of England

    C. were at the same age.

    D. received good training in music.

30. What is not true about the Beatles.

    A. The members had no training in music.

    B. They had long stable career.

    C. They became famous when they wrote their own songs.

    D. They changed pop music.

31. The word “sensational” is closest in meaning to lớn

    A. notorious

    B. bad

    C. shocking

    D. popular

32. The tone of the passage is that of

    A. admiration

    B. criticism

    C. neutral

    D. sarcasm

II. WRITING

Rewrite the following sentences beginning as shown, ví that the meaning remains the same.

33. The police let him leave after they had questioned him.

He was..................................................................

34. I haven’t seen that man here before.

It's .......................................................................

35. The furniture was ví expensive that I didn't buy it.

The furniture was too.............................................

36. I'm always nervous when I travel by air.

Travelling...............................................................

Combine these two sentences into a new one using the given words in brackets.

37. She can’t understand mạ. She is my old acquaintance. (Although)

............................................................

38. We are always proud of my dad. He is the best person in the world. (who)

............................................................

39. He drove very fast. He had an accident. (because of)

............................................................

40. This problem is very difficult. We can’t solve it now. (so)

............................................................

Đáp án

MULTIPLE CHOICE

Đề thi đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2023 sở hữu đáp án (Đề 20)

WRITING

33. He was released after he had been questioned by the police.

34. It's the first time I have seen that man here.

35. The furniture was too expensive for mạ to lớn buy.

(or) The furniture was too expensive, ví I didn't buy it.

36. Travelling by air always makes mạ nervous.

37. She can’t understand mạ although she is my old acquaintance.

38. We are always proud of my dad, who is the best person in the world.

39. Because of driving very fast, He had an accident.

40. This problem is very difficult, ví we can’t solve it now.

Xem test Sở 140 đề size Hà Nội Xem test Sở đề size Tp.HCM Xem test Giải Đề đầu tiên vô 10 Hà Nội Xem test Giải Đề đầu tiên vô 10 Tp.HCM Xem test Giải Đề đầu tiên vô 10 Đà Nẵng

Đã sở hữu điều giải bài xích luyện lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài xích luyện Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài xích luyện Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài xích luyện Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn trăng tròn.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 sở hữu đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua giành riêng cho nhà giáo và khóa huấn luyện và đào tạo giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Xem thêm: by the age of 25

Theo dõi công ty chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Đề thi đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh (có đáp án) được những Giáo viên số 1 biên soạn giúp cho bạn ôn luyện và giành được điểm trên cao vô kì thi đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.