đề thi vào lớp 10

(Chinhphu.vn) - Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên TP Hà Nội công thân phụ đề thi đua và đáp án những môn thi đua tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024.

Đề thi đua Toán tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 của Hà Nội

Đề và đáp án những môn thi đua tuyển chọn sinh lớp 10 TP Hà Nội năm 2023 - Hình ảnh 1.

Bạn đang xem: đề thi vào lớp 10

 Đáp án môn thi đua Toán tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 của Hà Nội 

Đề và đáp án những môn thi đua tuyển chọn sinh lớp 10 TP Hà Nội năm 2023 - Hình ảnh 2.

Đề và đáp án những môn thi đua tuyển chọn sinh lớp 10 TP Hà Nội năm 2023 - Hình ảnh 3.

Đề và đáp án môn thi đua Toán tuyển chọn sinh lớp 10 TP Hà Nội 2023 - Hình ảnh 4.

Đáng xem xét, bên trên đáp án môn Toán với bổ sung cập nhật tăng đáp án nhập tình huống sỹ tử hiểu sai đề bài bác là lốt âm tự đề thi đua bị in lờ mờ.

Trước cơ, vào trong ngày 12/6, một vài bố mẹ vẫn đề xuất với Sở GD&ĐT TP Hà Nội về sự việc đề thi đua Toán lớp 10 bị in lờ mờ khiến cho con trẻ của mình chúng ta lầm lẫn và sai đáp án.

Sau cơ, Sở GD&ĐT TP Hà Nội vẫn thao tác làm việc với Hội đồng rời khỏi đề thi đua và những thành phần tương quan và thể hiện phương phía xử lý.

Từ thành quả xác minh, bên trên ý thức đảm bảo an toàn nghĩa vụ và quyền lợi và sự công bình tối nhiều mang đến sỹ tử, Sở GD&ĐT TP Hà Nội vẫn lãnh đạo Hội đồng rời khỏi đề thi đua bổ sung cập nhật đáp án nhập tình huống học viên hiểu sai là với lốt (-) tự mực in ko rõ rệt. Việc chấm bài bác tiếp tục theo gót đáp án được bổ sung cập nhật so với những bài bác với sự hiểu sai.

Đề và đáp án những môn thi đua tuyển chọn sinh lớp 10 TP Hà Nội năm 2023 - Hình ảnh 4.

Xem thêm: học phí đại học thủy lợi

 Đề thi đua Ngữ văn tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 của Hà Nội 

Đề và đáp án những môn thi đua tuyển chọn sinh lớp 10 TP Hà Nội 2023 - Hình ảnh 6.

 Đáp án môn thi đua Ngữ văn tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 của Hà Nội 

Đề và đáp án những môn thi đua tuyển chọn sinh lớp 10 TP Hà Nội 2023 - Hình ảnh 7.

Đề thi đua giờ đồng hồ Anh tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 của Hà Nội 

Đề và đáp án những môn thi đua tuyển chọn sinh lớp 10 TP Hà Nội 2023 - Hình ảnh 8.

Đề và đáp án những môn thi đua tuyển chọn sinh lớp 10 TP Hà Nội 2023 - Hình ảnh 9.

Đề và đáp án những môn thi đua tuyển chọn sinh lớp 10 TP Hà Nội 2023 - Hình ảnh 10.

Đề và đáp án những môn thi đua tuyển chọn sinh lớp 10 TP Hà Nội 2023 - Hình ảnh 11.

Xem thêm: học phí đại học kinh tế đà nẵng

Đáp án môn thi đua giờ đồng hồ Anh tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 của Hà Nội 

Đề và đáp án những môn thi đua tuyển chọn sinh lớp 10 TP Hà Nội 2023 - Hình ảnh 12.

Bạn gọi tải: 

  • tuyển chọn sinh lớp 10
  • Hà Nội