điểm chuẩn phạm ngọc thạch 2022

  • Giáo dục
  • Tuyển sinh
  • Đại học

Thứ sáu, 16/9/2022, 15:09 (GMT+7)

Trường Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TYS) lấy điểm chuẩn chỉnh năm 2022 kể từ 18,01 - 26,65, phần đông thấp rộng lớn năm ngoái, vô bại liệt ngành Dinh chăm sóc tách ngay gần 6 điểm.

Bạn đang xem: điểm chuẩn phạm ngọc thạch 2022

Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch sở hữu ngành tách ngay gần 6 điểm chuẩn

Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch sở hữu ngành tách ngay gần 6 điểm chuẩn chỉnh - 1

Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch sở hữu ngành tách ngay gần 6 điểm chuẩn chỉnh - 2

Hai ngành Y khoa, Răng Hàm Mặt mang đến sỹ tử sở hữu hộ khẩu ngoài TP Hồ Chí Minh vẫn lấy điểm chuẩn chỉnh tối đa - 26,65. Tuy nhiên, nút này thấp rộng lớn năm ngoái 0,7 điểm.

Trong những ngành còn sót lại, điểm chuẩn chỉnh ngành Dinh chăm sóc, Điều chăm sóc tách vượt trội nhất. Cụ thể, với sỹ tử sở hữu hộ khẩu TP Hồ Chí Minh, điểm chuẩn chỉnh ngành Dinh chăm sóc trong năm này là 18,1, trong những lúc năm ngoái 23,8 (chênh chéo 5,7 điểm). Với sỹ tử ngoài TP Hồ Chí Minh, điểm chuẩn chỉnh ngành này là 19,1 (giảm 4,35 điểm). Ngưỡng 18,1 cũng là vấn đề chuẩn chỉnh thấp nhất trong năm này.

Xem thêm: trường đại học văn hoá tp hcm

Ngành Điều chăm sóc cũng tách khoảng tầm 5 điểm bên trên cả nhì group sỹ tử. Những ngành không giống tách nhẹ nhõm rộng lớn, khoảng tầm 1-2 điểm.

*Xem điểm chuẩn chỉnh những ngôi trường khác

Năm ni, Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch tuyển chọn 1.310 tiêu chí, 50% mang đến sỹ tử TP Hồ Chí Minh, còn sót lại là những tỉnh, trở nên không giống.

Xem thêm: đại học hàng hải điểm chuẩn

Học phí dự con kiến tối đa là 44,3 triệu đồng/năm học tập với ngành Y khoa, Dược học tập, Răng Hàm Mặt. Tất cả ngành còn sót lại, tiền học phí tối đa không thật 41 triệu đồng/năm học tập.

Năm ngoái, Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch lấy điểm chuẩn chỉnh xấp xỉ 21,35-27,35, tối đa là ngành Y khoa và Răng Hàm Mặt.

Thanh Hằng