điểm giống nhau trong chính sách đối ngoại của các đời tổng thống mỹ là

Điểm như là nhau vô quyết sách đối nước ngoài của những đời Tổng thống Mĩ (từ H. Truman cho tới R. Níchxơn) là

Bạn đang xem: điểm giống nhau trong chính sách đối ngoại của các đời tổng thống mỹ là

Điểm như là nhau vô quyết sách đối nước ngoài của những đời Tổng thống Mĩ (từ H. Truman cho tới R. Níchxơn) là

A. theo dõi xua kế hoạch “Cam kết và ngỏ rộng”.

B. cỗ vũ “Chiến lược toàn cầu”.

C. xác lập một trật tự động toàn cầu đảm bảo chất lượng cho tới Mĩ.

D. sẵn sàng tổ chức “Chiến tranh giành tổng lực”.

Đáp án B

Chính sách đối nước ngoài của những đời Tổng thống Mĩ (từ H. Truman cho tới R. Níchxơn) là cỗ vũ “Chiến lược toàn cầu” nhằm mục đích fake nước Mĩ trở nên cai quản toàn cầu.

25 đề Đánh giá chỉ năng lượng ĐHQG TP.Hồ Chí Minh Tặng sách Tự học tập bất kì 250.000đ 189.000đ
Combo Sách Sở đề Khối C (Văn - Sử - Địa) 600.000đ 387.000đ
Tổng ôn Ngữ Văn 200.000đ 119.000đ
25 đề Đánh giá chỉ năng lượng ĐHQG TP.Hồ Chí Minh Tặng sách Tự học tập bất kì 250.000đ 189.000đ
Combo Sách Sở đề Khối C (Văn - Sử - Địa) 600.000đ 387.000đ

Xem thêm: chức năng của thị trường

Tổng ôn - Luyện đua môn Lịch sử 2024

250.000đ 189.000đ

Tổng ôn Ngữ Văn 200.000đ 119.000đ