đồng bằng duyên hải miền trung nhỏ hẹp vì

2. Ai tiếp tục lấy áo long cổn (áo thêu Long mang đến ngôi nhà vua) trao mang đến Lê Hoàn và mời mọc ông lên thực hiện vua?a. Đinh Tiên Hoàng                        b. Đinh Liễnc. Đinh Toàn                                  d. Thái hậu bọn họ Dương3. Quân Tống tiến công nhập VN vày những đàng nào?a. Đường thủy                         b. Đường bộc. Đường Fe.                         d. Đường thủy và đường 4. Ai là kẻ dời đô kể từ Hoa...

Đọc tiếp

Bạn đang xem: đồng bằng duyên hải miền trung nhỏ hẹp vì

2. Ai tiếp tục lấy áo long cổn (áo thêu Long mang đến ngôi nhà vua) trao mang đến Lê Hoàn và mời mọc ông lên thực hiện vua?

a. Đinh Tiên Hoàng                        b. Đinh Liễn

c. Đinh Toàn                                  d. Thái hậu bọn họ Dương

3. Quân Tống tiến công nhập VN vày những đàng nào?

a. Đường thủy                         b. Đường bộ

c. Đường Fe.                         d. Đường thủy và đường

4. Ai là kẻ dời đô kể từ Hoa Lư( Ninh Bình) đi ra Thăng Long?

a. Lý Thường Kiệt

b. Lý Thái Tổ( Lý Công Uẩn)

c. Lý Thánh Tông c. Lý Chiêu Hoàng

5. Kinh trở nên Thăng Long thời Lý với những gì quánh biệt?

a. Có đường tàu, đàng thủy cút những nước.             

b. phần lớn thành tháp, hoàng cung, thông thường miếu, phố phường nhộn nhịp

c. Có cầu Long Biên bắc qua quýt sông Hồng

d. Có nhiều ngôi nhà cao tầng liền kề, khách hàng sạn

6. Nhà Lý dời đô đi ra Thăng Long nhập năm nào?

Xem thêm: mặt cắt được biểu diễn ngay trên hình chiếu tương ứng gọi là gì

a. Năm 1009                       b. Năm 1010                 c. Năm 1226     

d. Năm 2010 

7. Ai tiếp tục thay tên nước là Đại Việt? 

a. Lý Thánh Tông                       b. Lý Nhân Tông

c. Lý Thái Tổ                             d Lý Anh Tông

8.Cuộc kháng chiến kháng quân Tống xâm lăng chuyến thứ hai ra mắt nhập năm nào? 

a. Năm 1075- 1077

b. năm 1072 - 1075

c. Năm 1076- 1077 d. Năm 1077 

9.Ai là kẻ chỉ dẫn dân chúng tao kháng chiến kháng quân Tống xâm lăng chuyến 2?

a. Lý Thường Kiệt                 b. Lý Huệ Tông

c. Lý Thánh Tông                       d. Lý Chiêu Hoàng 10.

Cuộc kháng chiến kháng quân Tống xâm lăng chuyến thứ hai ra mắt bên trên sông nào?           

a. Sông Như Nguyệt                    b. Sông Hồng              c. Sông Cửu Long

Xem thêm: na2co3 có kết tủa không

d. Sông Đuống

11. Chủ trương " ngồi yên ổn đợi giặc ko vày lấy quân tấn công trước nhằm ngăn thế mạnh mẽ của giặc" là của ai?

a. Lê Hoàn                      b. Lý Công Uẩn               c. Lý Thánh Tông d. Lý Thường Kiệt