dựa vào atlat địa lí việt nam trang 9 cho biết vùng khí hậu nào sau đây thuộc miền khí hậu phía nam

Câu hỏi:

05/06/2020 82,869

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang 9, cho biết thêm tuyên bố này tại đây đích với cơ chế nhiệt độ ở nước ta?

A. Nhiệt chừng tầm mon 1 miền Bắc cao hơn nữa miền Nam.

B. Biên chừng nhiệt độ chừng tầm ở miền Nam cao hơn nữa miền Bắc.

C. Miền Bắc vô năm với nhị đợt nhiệt độ chừng cực to, miền Nam với 1.

D. Về mùa hè, nhiệu chừng toàn quốc tương tự nhau (trừ vùng núi cao).

Câu 2:

Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang 9, gió máy ngày đông hoạt động và sinh hoạt ở VN đa số theo đuổi hướng

A. Đông bắc.

B. Đông phái mạnh.

C. Tây bắc.

D. Tây phái mạnh.

Câu 3:

Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang 9, gió rét hạ hoạt nhộn nhịp ở VN phổ cập theo đuổi hướng

A. Đông phái mạnh.

B. Tây bắc.

C. Tây phái mạnh.

Xem thêm: the heavy rain has caused

D. Đông bắc.

Câu 4:

Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang 9, cho biết thêm tuyên bố này tại đây không đích về cơ chế nhiệt độ và mưa của quần hòn đảo Hoàng Sa và quần hòn đảo Trường Sa?

A. Mưa lớn số 1 ở Hoàng Sa vô mon X, Trường Sa vô mon XI.

B. Trong năm, Trường Sa với nhị cực to về nhiệt độ, Hoàng Sa với 1.

C. Biên chừng nhiệt độ chừng tầm năm ở Trường Sa to hơn Hoàng Sa.

D. Tổng lượng mưa năm ở Hoàng Sa nhỏ rộng lớn đối với Trường Sa.

Câu 5:

Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang 9, cho biết thêm nên biểu này tại đây không đích với thời hạn mùa mưa ở nước ta?

A. Miền Bắc mưa nhiều vô mùa hè.   

B. Miền Nam mưa nhiều vô mùa hè.

C. Miền Trung mưa nhiều vô thu nhộn nhịp.

D. Tây Nguyên mưa nhiều này thu nhộn nhịp.

Câu 6:

Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang 9, cho biết thêm tuyên bố này tại đây không đích về cơ chế nhiệt độ chừng và mưa của Đà Lạt và Nha Trang?

A. Nhiệt chừng tầm năm ở Đà Lạt cao hơn nữa Nha Trang.

B. Trong năm, Đà Lạt với nhị cực to về nhiệt độ, Nha Trang với 1.

C. Tổng lượng mưa năm của Đà Lạt to hơn Nha Trang.

Xem thêm: cách viết thư cho bạn

D. Mưa lớn số 1 ở Đà Lạt vô mon IX, Nha Trang vô mon XI.