đun nóng tinh bột trong dung dịch axit vô cơ loãng sẽ thu được

Câu hỏi:

27/08/2019 60,246

D. glucozo

Bạn đang xem: đun nóng tinh bột trong dung dịch axit vô cơ loãng sẽ thu được

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án D

Tinh bột bao gồm những gốc α – glucozơ link cùng nhau nên lúc thủy phân vô hỗn hợp axit loãng tiếp tục tớ chiếm được glucozơ.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào là sau đó là đúng?

A. Glucozơ bị khử tự hỗn hợp AgNO3 vô NH3

B. Amilopectin sở hữu cấu hình mạch phân nhánh

C. Saccarozơ làm mất đi thuốc nước brom

D. Xenlulozơ sở hữu cấu hình mạch phân nhánh

Câu 2:

Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, mantozơ đều phải có tài năng nhập cuộc phản ứng

A. hòa tan Cu(OH)2

B. thủy phân

C. tráng gương

D. trùng ngưng

Câu 3:

Cho những chất: saccarozơ, glucozơ, fructozơ, etyl fomat, axit fomic và anđehit axetic.Trong những hóa học bên trên, số hóa học vừa phải sở hữu tài năng nhập cuộc phản xạ tráng bạc vừa phải sở hữu tài năng với Cu(OH)2 ở ĐK thông thường là

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

Câu 4:

Phát biểu nào là tại đây đúng?

A. Saccarozơ sở hữu tài năng nhập cuộc phản xạ tráng bạc

Xem thêm: toán lớp 5 phép chia

B. Hiđro hóa trọn vẹn glucozo tự H2 (Ni, t0) chiếm được sobitol.

C. Thủy phân trọn vẹn xenlulozơ vô hỗn hợp H2SO4 đun giá buốt chiếm được fructozơ.

D. Tinh bột hòa tan chất lượng nội địa và etanol

Câu 5:

Cho những tuyên bố sau về cacbohiđrat:

(a) Glucozơ và saccarozơ đều là hóa học rắn sở hữu vị ngọt, dễ dàng tan nội địa.

(b) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit.

(c) Trong hỗn hợp, glucozơ và saccarozơ đều hòa tan Cu(OH)2, tạo ra phức greed color lam.

(d) Khi thủy phân trọn vẹn lếu láo thích hợp bao gồm tinh nghịch bột và saccarozơ vô môi trường xung quanh axit, chỉ chiếm được một loại monosaccarit.

(e) Khi đun giá buốt glucozơ (hoặc fructozơ) với hỗn hợp AgNO3 vô NH3 chiếm được Ag.

(f) Glucozơ và saccarozơ đều tính năng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo ra sobitol.

Số tuyên bố chính là

A. 4

B. 3

C. 6

D. 5

Câu 6:

So sánh đặc thù của glucozơ, tinh nghịch bột, saccarozơ, xenlulozơ.

(1) Cả 4 hóa học đều dễ dàng tan nội địa và đều phải có những group -OH.

(2) Trừ xenlulozơ, còn sót lại glucozơ, tinh nghịch bột, saccarozơ đều rất có thể nhập cuộc phản xạ tráng bạc.

(3) Cả 4 hóa học đều bị thủy phân vô môi trường xung quanh axit.

(4) Khi thắp cháy trọn vẹn 4 hóa học bên trên đều chiếm được số mol CO2 và H2O đều nhau.

(5) Cả 4 hóa học đều là những hóa học rắn, white color.

Trong những đối chiếu bên trên, số đối chiếu ko chính là

A. 4

B. 3

C. 5

Xem thêm: tư tưởng yêu nước thương dân của người việt phát triển theo hai xu hướng nào

D. 2