dung dịch nào sau đây hòa tan được al2o 3

Câu hỏi:

03/07/2022 10,699

Bạn đang xem: dung dịch nào sau đây hòa tan được al2o 3

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Đáp án chính là: D

Dung dịch HCl hòa tan được Al2O3

Phương trình hóa học:

Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất này tại đây được dùng làm khử chua khu đất nhập nông nghiệp?

A. CaCl2.

B. CaO.

C. CaSO4.

D. Ca(NO3)2.

Câu 2:

Chất này tại đây gọi là xút ăn da?

A. NaNO3.

B. NaOH.

C. NaHCO3.

D. Na2CO3.

Câu 3:

Cho khí CO2 nhập lượng dư hỗn hợp này tại đây sẽ khởi tạo kết tủa?

A. Ca(OH)2.

B. Ca(HCO3)2.

Xem thêm: tác dụng của hoán dụ

C. NaOH.

D. MgCl2.

Câu 4:

Chất này tại đây được gọi là phèn chua, dùng làm thực hiện nhập nước?

A. K2SO4. Al2(SO4)3.24H2O.

B. (NH4)2SO4. Al2(SO4)3.24H2O.

C. Li2SO4. Al2(SO4)3.24H2O.

D. Na2SO4. Al2(SO4)3.24H2O.

Câu 5:

Thạch cao nung được dùng làm bó bột, đúc tượng tự với hiện tượng lạ giãn nở thể tích khi đông đúc cứng. Thành phần chủ yếu của thạch cao nung chứa

A. CaSO4.

B. Ca(HCO3)2.  

C. CaSO4.H2O.

D. CaSO4.2H2O.

Câu 6:

Số electron phần bên ngoài nằm trong của những vẹn toàn tử sắt kẽm kim loại kiềm là

A. 3.

B. 2.

C. 4. 

D. 1.

Xem thêm: đề thi văn vào 10 năm 2021