ever since it was first

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct word or phrases that best fits each of the numbered blanks.

Ever since it was first possible to lớn make a real robot, people have been hoping for the invention of a machine that would tự all the necessary jobs around the house. If boring and repetitive factory work could be (1) ________ by robots, why not boring and repetitive household chores too? For a long time the only people who really gave the problem their attention were amateur inventors And they came up against a major difficulty. That is, housework is (2) ________ very complex. It has never been one job it has always been many. A factor robot carries (3) ________ one task endlessly until it is reprogrammed to lớn tự something else. It doesn’t lập cập the whole factory. A housework robot on the other hand, has to lớn tự several different types of cleaning and carrying jobs and also has to lớn cope with all the different shapes and positions of rooms, furniture, ornaments, cats and dogs.
(4) ________, there have been some developments recently. Sensors are available to lớn help the robot locate objects and avoid obstacles. We have the technology to lớn produce the hardware. All that is missing the software- the programs (5) ________ will operate the machine

Bạn đang xem: ever since it was first

(1)

A. managed

B. made

C. succeeded

D. given

Đáp án A

Đáp án A
Câu căn vặn kể từ vựng
(to) be managed: được đảm nhiệm
Các đáp án còn lại:
B. made: làm
C. succeeded: trở nên công
D. given: cho
Dịch nghĩa: Nếu những việc làm xí nghiệp sản xuất nhàm ngán và tái diễn hoàn toàn có thể được tiến hành tự robot thì tại vì sao những việc lặt vặt nhàm ngán và tái diễn xung quanh nhà lại ko thể cũng rất được như vậy?

(2)

A. actually

B. likely

C. seriously

D. hardly

Đáp án A

Đáp án A
Câu căn vặn kể từ vựng
actually (adv): thực ra
Các đáp án còn lại:
B. likely (adv): dường như như
C. seriously (adv): nghiêm cẩn trọng
D. hardly (adv): đa số không
Dịch nghĩa: Đó là, việc làm mái ấm gia đình thực đi ra vô cùng phức tạp.

(3)

A. away

B. out

Xem thêm: tác dụng của hoán dụ

C. over

D. off

Đáp án B

Đáp án B
Câu căn vặn giới từ
(to) carry out: tổ chức, thực hiện
Các đáp án còn lại:
A. (to) carry away: đem đi
C. (to) carry over: kéo dãn dài thanh lịch đoạn thời hạn hoặc vị trí khác
D. (to) carry off: chiến thắng
Dịch nghĩa: Một con cái robot thao tác làm việc ngôi nhà, mặt mũi không giống, cần tiến hành một việc làm liên tiếp cho tới khi nó được lập trình sẵn lại nhằm thực hiện một việc làm không giống.

(4)

A. Moreover

B. However

C. Although

D. Besides

Đáp án B

Đáp án B
however: tuy rằng nhiên
Các đáp án còn lại:
A. Moreover: rộng lớn nữa
C. Although: đem dù
D. Besides: ở bên cạnh đó
Dịch nghĩa: Tuy nhiên, mới đây cũng đều có một vài ba tiến thủ triển.

(5)

A. who

B. what

C. that

D. where

Xem thêm: đại học ngân hàng, điểm chuẩn

Đáp án C

Đáp án C
Ở phía trên tao cần thiết một đại kể từ mối liên hệ thay cho thế mang lại danh kể từ chỉ vật programs đã xác lập nên tao người sử dụng that.
Dịch nghĩa: Tất cả những gì không đủ là phần mềm- công tác nhằm vận hành công cụ.

Dịch bài
Kể kể từ phen thứ nhất hoàn toàn có thể đưa đến một robot thực sự, quý khách tiếp tục kỳ vọng về sự sáng tạo đi ra một cái máy hoàn toàn có thể thực hiện toàn bộ những việc làm quan trọng xung quanh nhà. Nếu những việc làm xí nghiệp sản xuất nhàm ngán và tái diễn hoàn toàn có thể được tiến hành tự robot thì tại vì sao những việc lặt vặt nhàm ngán và tái diễn xung quanh nhà lại ko thể cũng rất được như vậy? Trong một thời hạn lâu năm, những người dân thực sự để ý cho tới yếu tố này là những ngôi nhà sáng tạo nghiệp dư. Và chúng ta tiếp tục đương đầu với 1 trở ngại lớn số 1. Đó là, việc làm mái ấm gia đình thực đi ra vô cùng phức tạp. Nó ko khi nào là một trong việc làm nó sẽ bị luôn luôn luôn luôn là thật nhiều việc. Một con cái robot thao tác làm việc ngôi nhà, mặt mũi không giống, cần tiến hành một việc làm liên tiếp cho tới khi nó được lập trình sẵn lại nhằm thực hiện một việc làm không giống. Nó ko thể vận hành cả xí nghiệp sản xuất. Mặt không giống, robot thao tác làm việc ngôi nhà cần thực hiện nhiều loại việc làm dọn dẹp vệ sinh không giống nhau và cũng cần ứng phó với toàn bộ những hình dạng và địa điểm không giống nhau của chống, đồ vật, vật tô điểm, mèo và chó.
Tuy nhiên, mới đây cũng đều có một vài ba tiến thủ triển. Cảm biến chuyển có trước để giúp đỡ robot lần tìm kiếm những vật thể và tách những trở quan ngại. Chúng tao với technology nhằm phát triển Hartware. Tất cả những gì không đủ là phần mềm- công tác nhằm vận hành công cụ.