giải các phương trình sau

Bài ghi chép Cách giải phương trình tích với cách thức giải cụ thể gom học viên ôn tập luyện, biết phương pháp thực hiện bài bác tập luyện Cách giải phương trình tích.

Cách giải phương trình tích vô cùng hoặc, với đáp án

A. Phương pháp giải

Để giải phương trình tích, tao vận dụng công thức: A(x).B(x) = 0 ⇔ A(x) = 0 hoặc B(x) = 0

Bạn đang xem: giải các phương trình sau

Ta giải nhị phương trình A(x) = 0 và B(x) = 0, rồi lấy toàn bộ những nghiệm của bọn chúng.

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Giải những phương trình sau:

Quảng cáo

a) (x + 1)(3x – 3) = 0

b) (2x + 4)(x + 3) = 0

Lời giải:

Cách giải phương trình tích vô cùng hoặc, với đáp án

Vậy phương trình vẫn mang đến với tập luyện nghiệm là S ={-1; 1}

Cách giải phương trình tích vô cùng hoặc, với đáp án

Vậy phương trình vẫn mang đến với tập luyện nghiệm là S ={-2; -3}

Ví dụ 2: Giải những phương trình sau:

a) (4x - 10)(x2 + 2) = 0

b) (x - 4)(15 - 3x) = 0

Lời giải:

Cách giải phương trình tích vô cùng hoặc, với đáp án

Ví dụ 3: Giải những phương trình sau:

Quảng cáo

a, (x - 5)(3 - 2x)(3x + 4) = 0

b, (x – 1)(x +2)(x - 3)(x + 4)(x – 5) = 0

Lời giải:

Cách giải phương trình tích vô cùng hoặc, với đáp án

Ví dụ 4: Giải những phương trình sau:

a, (x – 2)(3x + 5) = (2x - 4)(x +1)

b, (2x - 1)2 = 49

Lời giải:

Cách giải phương trình tích vô cùng hoặc, với đáp án

Vậy phương trình vẫn mang đến với tập luyện nghiệm là S ={-3; 2}

Cách giải phương trình tích vô cùng hoặc, với đáp án

Vậy phương trình vẫn mang đến với tập luyện nghiệm là S ={-3; 4}

C. Bài tập luyện vận dụng

Bài 1: Nghiệm của phương trình (x – 3)(2x + 5) = 0 là

Cách giải phương trình tích vô cùng hoặc, với đáp án

Lời giải:

Quảng cáo

Đáp án: C

Cách giải phương trình tích vô cùng hoặc, với đáp án

Bài 2: Tập nghiệm của phương trình (5x – 10)(8 - 2x) = 0 là

 A. S = { 2; - 5}

 B. S = { -2; 5}

 C. S = { 2; - 4}

 D. S = { 2; 4}.

Lời giải:

Đáp án: D

Cách giải phương trình tích vô cùng hoặc, với đáp án

Vậy phương trình với tập luyện nghiệm S = { 2; 4}.

Bài 3: Tập nghiệm của phương trình (7x – 3)(x2 + 4) = 0 là

Cách giải phương trình tích vô cùng hoặc, với đáp án

Lời giải:

Quảng cáo

Đáp án: A

Cách giải phương trình tích vô cùng hoặc, với đáp án

Bài 4: Phương trình (9 – 3x)(15 + 3x) = 0 với tập luyện nghiệm là:

 A. S= { 3}

 B. S = { 3; 5}

 C. S = { -5; 3}

 D. { -5; - 3}

Lời giải:

Đáp án: C

(9 – 3x)(15 + 3x) = 0 ⇔ 9 - 3x = 0 hoặc 15+ 3x = 0 ⇔ -3x = -9 hoặc 3x = -15

⇔ x = 3 hoặc x = -5

Vậy phương trình với nhị nghiệm x = - 5 và x = 3.

Bài 5: Tập nghiệm của phương trình (2x + 5)(x – 4) = (x – 5)(4 – x) là

 A. S = { -2; 4; 5}

 B. S = { 0; 4}

 C. S = { 0; 5 }

 D. S = { 4; 5}

Lời giải:

Xem thêm: tính từ trong tiếng anh là gì

Đáp án: B

Ta có: (2x + 5)(x – 4) = (x – 5)(4 – x)

⇔ (2x + 5)(x – 4) - (x – 5)(4 – x) = 0

⇔ (2x + 5)(x – 4) + (x – 5)(x – 4) = 0

⇔ (x – 4)(2x + 5 + x – 5) = 0⇔ (x – 4)3x = 0

⇔ 3x = 0 hoặc x – 4 = 0 ⇔ x = 0 hoặc x = 4

Vậy phương trình với nhị nghiệm x = 0 và x = 4.

Bài 6: Giải những phương trình sau:

a, (x – 3)(2x + 1) = 0

b, (3x + 4)(5 – x) = 0

Lời giải:

a, (x – 3)(2x + 1) = 0 ⇔ x – 3 = 0 hoặc 2x + 1 = 0

⇔ x = 3 hoặc 2x = -1 ⇔ x = 3 hoặc x = -1/2

Vậy phương trình với nhị nghiệm x = -1/2 và x = 3.

b, (3x + 4)(5 – x) = 0 ⇔ 3x +4 = 0 hoặc 5 - x = 0 ⇔ 3x = -4 hoặc –x = -5

⇔ x = -4/3 hoặc x = 5

Vậy phương trình với nhị nghiệm x = -4/3 và x = 5.

Bài 7: Giải những phương trình sau:

a, (2x - 1)(x – 3)(3x + 7) = 0

b, x2 – 9 = (x - 3)(2x – 3)

Lời giải:

Cách giải phương trình tích vô cùng hoặc, với đáp án

Bài 8: Giải những phương trình sau:

a, 16x2 – 8x + 1 = 4(x + 3)(4x – 1)

b, (x + 2)2 = 9(x2 – 4x + 4)

Lời giải:

Cách giải phương trình tích vô cùng hoặc, với đáp án

Bài 9: Giải những phương trình sau:

a,(9x2 – 4)(x + 1) = (3x + 2)(x2 - 1)

b, x4 + x3 + x + 1 = 0

Lời giải:

a, (9x2 – 4)(x + 1) = (3x + 2)(x2 - 1)

⇔ (3x – 2)(3x + 2)(x + 1) - (3x + 2)(x - 1)(x + 1) = 0

⇔(3x+ 2)(x + 1)(3x – 2 – x + 1) = 0

⇔ (3x + 2)(x + 1)(2x – 1) = 0

Cách giải phương trình tích vô cùng hoặc, với đáp án

b, x4 + x3 + x + 1 = 0 ⇔ (x4 + x3) + (x + 1) = 0

⇔ x3 (x + 1) + (x + 1) = 0 ⇔ (x + 1)(x3 + 1) = 0

⇔(x + 1) (x + 1)(x2 – x + 1) = 0

⇔ (x + 1)2(x2 – x + 1) = 0

⇔ x + 1 = 0 (vì x2 – x + 1 > 0 với từng x)

⇔ x = -1

Vậy phương trình vẫn mang đến với cùng 1 nghiệm x = -1.

Bài 10: Giải những phương trình sau:

a, (x2 + x)2 + 4(x2 + x) = 0

b, (x – 1)(x – 3)(x + 5)(x + 7) = 0

Lời giải:

a, (x2 + x)2 + 4(x2 + x) = 0

⇔ (x2 + x)(x2 + x + 4) = 0

⇔ x(x + 1)(x2 + x + 4) = 0

⇔ x = 0 hoặc x + 1 = 0 (vì x2 + x + 4 > 0 với từng x)

⇔ x = 0 hoặc x = -1

Vậy phương trình vẫn mang đến với nhị nghiệm x = 0, x = -1.

b, (x – 1)(x – 3)(x + 5)(x + 7) = 0

Cách giải phương trình tích vô cùng hoặc, với đáp án

Vậy tập luyện nghiệm của phương trình là S = { -7;-5;1;3}

Xem thêm thắt những dạng bài bác tập luyện Toán lớp 8 tinh lọc, với đáp án hoặc khác:

 • Cách giải phương trình chứa chấp ẩn ở kiểu vô cùng hoặc, với đáp án
 • Cách xác lập số nghiệm của một phương trình vô cùng hoặc, với đáp án
 • Cách chứng tỏ nhị phương trình tương tự vô cùng hoặc, với đáp án
 • Cách giải câu hỏi bằng phương pháp lập phương trình vô cùng hay: Bài toán đối chiếu, thêm thắt bớt

Xem thêm thắt những loạt bài bác Để học tập chất lượng tốt Toán lớp 8 hoặc khác:

 • Giải bài bác tập luyện Toán 8
 • Giải sách bài bác tập luyện Toán 8
 • Top 75 Đề đua Toán 8 với đáp án

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng học hành giá khá mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua giành riêng cho nhà giáo và gia sư giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: luyện từ và câu lớp 3

Loạt bài bác Lý thuyết & 700 Bài tập luyện Toán lớp 8 với điều giải chi tiết với không thiếu thốn Lý thuyết và những dạng bài bác với điều giải cụ thể được biên soạn bám sát nội dung công tác sgk Đại số 8 và Hình học tập 8.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.


Giải bài bác tập luyện lớp 8 sách mới nhất những môn học