hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Thì lúc này đơn và tiếp diễn là nhì vô số 6 thì giờ đồng hồ Anh cơ bạn dạng nhưng mà người học tập giờ đồng hồ Anh cần được bắt Chắn chắn. Hai thì này còn có ý nghĩa sâu sắc, cách sử dụng và cấu tạo không giống nhau. Tuy nhiên bên trên thực tiễn vẫn có một số tình huống đặc biệt quan trọng thực hiện lầm lẫn thân mật cách sử dụng của 2 thì này. Hãy nằm trong IDP IELTS tổ chức đối chiếu 2 thì này nhằm mò mẫm rời khỏi điểm tương tự và không giống nhau thân mật bọn chúng vô nội dung bài viết sau!

>>> Tìm hiểu cơ hội ĐK ganh đua IELTS và lịch ganh đua IELTS bên trên IDP

Bạn đang xem: hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

1. So sánh ý nghĩa sâu sắc của thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Thì lúc này đơn

Thì lúc này tiếp tục

Ý nghĩa 

Diễn tả:

 • Một chân lý, một thực sự hiển nhiên
 • Một điều gì đang được đích thị ở hiện nay tại 
 • Thói quen thuộc sản phẩm ngày
 • Tên, tuổi hạc, nghề nghiệp và công việc, nguồn gốc xuất xứ của những người, sự vật, hiện nay tượng
 • Cảm suy nghĩ, sở trường, niềm tin yêu ở hiện nay tại 

Diễn tả:

 • Một hành vi đang được xẩy ra bên trên thời khắc nói
 •  
 • Một hành vi, vụ việc đang được xẩy ra xung xung quanh thời khắc nói 
 • Một hành vi chuẩn bị xẩy ra vô sau này ngay sát, một plan vẫn lên lịch sẵn
 • Một hành vi lặp lên đường tái diễn (mang tính xấu đi so với người nói) 

Ví dụ 

Ex: The Earth goes round the Sun 


Trái khu đất xoay quanh mặt mũi trời


Ex: Alex is Marie’s husband


Alex là ck của Marie


Ex: Daniel loves ice-cream


Daniel quí ăn kem 


Ex: My father is a doctor 


Bố tôi là 1 trong bác bỏ sĩ 


Ex: I drink a cup of coffee every morning


Tôi tợp một ly cafe từng sáng

Ex: I am reading a fantastic book now 


Tôi đang được gọi một cuốn sách vô cùng cuốn 


Ex: It’s raining cats and dogs these days. 


Mấy ni trời mưa vô cùng to lớn. 


Ex: I am flying to lớn Thủ đô New York tomorrow morning 


Sáng mai tôi đang được cất cánh cho tới New York 


Ex: Noah is always making a noise on my sleeping time

Article - Present Simple vs Present Continuous - Paragraph 1 - IMG 1 - Vietnam

Thì lúc này đơn thao diễn mô tả một chân lý, một thực sự rõ ràng, một thói quen thuộc ở lúc này, nổi bật như ví dụ “Trái Đất xung quanh con quay Mặt Trời”.

IELTS CD Booklet banner

DOWNLOAD NGAY

Đăng Ký Thi IELTs Trên Máy Tính Ngay

Thì lúc này đơn

Thì lúc này tiếp diễn

Khẳng định

 • Động kể từ to lớn be: S + am/is/are + O
 • Động kể từ thường: S + V(s/es) + O

S + am/is/are + V_ing + …

Phủ định

 • Động kể từ to lớn be: S + am/is/are not + O
 • Động kể từ thường: S + do/does not + V-inf + O

S + am/is/are not + V_ing + …

Nghi vấn

 • Động kể từ to lớn be: Am/is/are + S + O?
 • Động kể từ thông thường Do/Does + S + V-inf + O?

Am/Is/Are + S + V_ing + …?

Article - Present Simple vs Present Continuous - Paragraph 2 - IMG 2 - Vietnam

Cấu trúc của thì lúc này đơn được tạo thành 3 thể xác định, phủ quyết định và ngờ vực vấn

3. Dấu hiệu nhận thấy thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Thì lúc này đơn

Thì lúc này tiếp diễn

 • Có những trạng kể từ chỉ tần suất: always, often, usually, sometimes, every day/ week, month, ….
 • Các trạng kể từ chỉ thời gian: in the morning/afternoon/evening 
 • Ngoại lệ: Cấu trúc S + tobe + always + V-ing: Diễn mô tả sự phàn nàn (You are always chatting in the class → Quý khách hàng thông thường xuyên thì thầm riêng rẽ vô lớp)
 • Có những trạng kể từ chỉ thời gian: now, at present, at the moment, right now, it’s + time + now 
 • Có động kể từ sở hữu tính ý kiến đề xuất, khẩu lệnh như: look, listen, watch out, keep silent, smell, feel, sound, taste, 
 • Không dùng với những động kể từ Stative Verbs - động kể từ chỉ trạng thái: believe, dislike, lượt thích, love, have, realised, wish, understanding, appear, agree, belong, need,... 
Article - Present Simple vs Present Continuous - Paragraph 3 - IMG 3 - Vietnam

Thí sinh tránh việc bỏ lỡ những tín hiệu xác lập thì lúc này đơn, thì lúc này tiếp diễn

4. Cách phân chia động kể từ thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Chủ ngữ

Thì lúc này đơn

Thì lúc này tiếp diễn

I

am


V-inf

am + V-ing

You

are


V-inf

are + V-ing

He, She, It

is


V-s/es

is + V-ing

We, They

are


V-inf

are + V-ing

Article - Present Simple vs Present Continuous - Paragraph 4 - IMG 4 - Vietnam

Thì lúc này đơn và tiếp tục sở hữu cơ hội phân chia động kể từ không giống nhau

4.1. Quy tắc phân chia động kể từ thứ bực 3 số không nhiều ở thì lúc này đơn 

Trong câu xác định, nếu như ngôi nhà ngữ của thì lúc này đơn ở thứ bực 3 số không nhiều hoặc là danh kể từ số không nhiều hoặc là danh kể từ ko kiểm đếm được, tao cần thiết tăng đuôi s/es vào sau cùng động kể từ. Có 3 quy tắc bạn phải nhớ:

(1) Các động kể từ kết đốc tự “o, x, sh, ch, sh, ss” tăng đuôi “es”

Xem thêm: thể tích khối nón tròn xoay

Ví dụ: Teach - teaches, fix - fixes, go - goes 

(2) Các động kể từ kết đốc tự “nguyên âm + y”, thay đổi “y” trở nên “i” và tăng đuôi “es” 

Ví dụ: Study - studies, carry - carries, fly - flies, cry - cries, copy - copies

(3) Các động kể từ sót lại tăng thêm đuôi “s”

Ví dụ: Leave - leaves, cook - cooks, move - moves, play - plays, buy - buys, 

Trường thích hợp bất quy tắc: Ngoài những kể từ sở hữu quy tắc kể bên trên, sở hữu một động kể từ bất quy tắc là HAVE, sẽ tiến hành gửi trở nên HAS. 

>>> Xem ngay lập tức nội dung bài viết Hướng dẫn cụ thể cơ hội tăng s/es vô thì lúc này đơn

4.2. Quy tắc phân chia động kể từ thì lúc này tiếp diễn 

Nếu như thì lúc này đơn sở hữu quy tắc tăng e/es sau động kể từ thì thì lúc này tiếp tục sở hữu quy tắc tăng -ing. Có 5 quy tắc bạn phải nhớ:

(1) Thêm -ing sau đa số những động từ

Ví dụ: Buy - buying, go - going, find - finding, read - reading, listen - listening, cook - cooking, walk - walking, 

(2) Đối với động kể từ kết đốc tự “e”, các bạn quăng quật “e” và tăng -ing

Ví dụ: Lose - losing, love - loving,  change - changing, write - writing 

(3) Đối với động từ là 1 âm tiết, kết đốc tự “nguyên âm + phụ âm”, các bạn gấp rất nhiều lần phụ âm và tăng - ing

Ví dụ: Stop - stopping, sit - sitting, swim - swimming, run rẩy - running, drop - dropping, skip - skipping, hit - hitting 

(4) Đối với động kể từ có tương đối nhiều âm tiết, kết đốc tự phụ âm + nguyên vẹn âm + phụ âm, sẽ sở hữu được nhì ngôi trường hợp

 • Nếu trọng âm rớt vào âm tiết cuối, tăng -ing như thông thường. Ví dụ: Demonstrate - demonstrating

 • Nếu trọng âm rớt vào âm tiết cuối, gấp rất nhiều lần phụ âm cuối, tăng -ing. Ví dụ: Submit - submitting

(5) Đối với động kể từ kết đốc tự đuôi “ie”, thay đổi “ie” trở nên “y” và tăng “ing”

Ví dụ: Lie - Lying, tie - tying, die - dying

5. Bài tập dượt phân biệt thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

BÀI TẬP

Exercise 1: Simple Present or Present Continuous 

1. … you/come tonight?

2. The Sun (rise) in the Earth 

3. They (not/visit) the landscapes tomorrow

4. Mina (go) to lớn school at 6 o’clock everyday

5. I (read) books at the present

Exercise 2: Complete the text below with the simple present or present continuous 

1. I usually … (do) exercises in the morning. Now, I…(walk) at the park near my house. 

2. …(not/forget) to lớn take the umbrella. It (rain)... cats and dogs.

3. I can’t hear what William (say)...because his children (scream)...ví loudly. 

4. Liam (wear)... his pink T-shirt today, but usually he (wear) the xanh rớt one. 

Exercise 3: Choose the correct answer

1. I…lunch in the canteen every day 

a. have

b. am having 

2. I…to nhật bản next Sunday. Can you take bủ to lớn the airport?

a. go

b. am going

3. I…at math class twice a week 

a. study

b. studying 

ĐÁP ÁN 

Exercise 1:

1. Are you coming 

2. rises

3. aren’t visiting 

4. goes

5. am reading

Exercise 2: 

1. do/ am walking

2. Do not forget/ is raining 

3. says/ is creaming 

4. is wearing/ wears

Exercise 3:

1. a/have

2. b/am going

3. a/study 

>>> Xem thêm: Các dạng thắc mắc thì lúc này đơn: Công thức và cách sử dụng cụ thể

Trên đấy là tổ hợp kỹ năng về thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn. Hy vọng nội dung bài viết vẫn khiến cho bạn nắm rõ rộng lớn về ngữ pháp giờ đồng hồ Anh và sẵn sàng chất lượng tốt cho những kỳ ganh đua tới đây.

Xem thêm: trong không gian oxyz cho mặt cầu s

Tìm hiểu thêm:

 • Cách vẽ sơ loại trí tuệ thì lúc này đơn

 • Cấu trúc và bài xích tập dượt thì lúc này đơn với động kể từ thông thường

Chia sẻ bài xích viết