hiện tượng cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa được giải thích chủ yếu dựa vào hiện tượng

hint-header

Cập nhật ngày: 11-10-2022


Chia sẻ bởi: Nguyễn Hằng Nga


Hiện tượng cầu vồng xuất hiện nay sau trận mưa được lý giải hầu hết phụ thuộc hiện tượng lạ

Chủ đề liên quan

ĐH 201 l)Khi nói tới khả năng chiếu sáng đơn sắc, tuyên bố này tại đây đúng?

A

Ánh sáng sủa đơn sắc không biến thành nghiền sắc khi truyền qua quýt lăng kính.

B

Ánh sáng sủa Trắng là khả năng chiếu sáng đơn sắc vì thế nó đem white color.

C

Tốc phỏng truyền của một khả năng chiếu sáng đơn sắc nội địa và vô không gian là như nhau.

D

Trong thủy tinh ma, những khả năng chiếu sáng đơn sắc không giống nhau truyền với vận tốc như nhau.

ĐH 2012) Khi nói tới khả năng chiếu sáng, tuyên bố này tại đây sai?

A

Ánh sáng sủa Trắng là lếu láo hợp ý của không ít khả năng chiếu sáng đơn sắc được màu phát triển thành thiên liên tiếp kể từ đỏ ối cho tới tím.

B

Ánh sáng sủa đơn sắc không biến thành nghiền sắc khi trải qua lăng kính.

C

Chiết suất của hóa học thực hiện lăng kính so với những khả năng chiếu sáng đơn sắc không giống nhau đều đều bằng nhau.

D

Chiết suất của hóa học thực hiện lăng kính so với những khả năng chiếu sáng đơn sắc không giống nhau thì không giống nhau.

ĐH2013)Phát biểu này tại đây đúng?

A

Ánh sáng sủa đơn sắc là khả năng chiếu sáng bị nghiền sắc khi truyền qua quýt lăng kính.

B

Ánh sáng sủa Trắng là tổng hợp của không ít khả năng chiếu sáng đơn sắc được màu phát triển thành thiên liên tiếp kể từ đở cho tới tím.

C

Tổng hợp ý những khả năng chiếu sáng đơn sắc tiếp tục luôn luôn được khả năng chiếu sáng Trắng.

D

Chỉ đem khả năng chiếu sáng Trắng mới phát nghiền sắc khi truyền qua quýt lăng kính.

ĐH 2013).Trong chân ko, khả năng chiếu sáng đem bước sóng lớn số 1 vô số những khả năng chiếu sáng đơn sắc: đỏ ối, vàng lam, tím là

Tốc phỏng của khả năng chiếu sáng vô thủy tinh ma so với những khả năng chiếu sáng đơn sắc đỏ ối, vàng, tím theo thứ tự là vđ, vv, vt. Chọn bố trí đúng?

Ánh sáng sủa đơn sắc đem tần số 5.104 Hz, truyền vô chân ko với bước sóng 600 nm. Chiết suất vô cùng của một môi trường xung quanh vô trong cả ứng với khả năng chiếu sáng này là một,52. Tần số của khả năng chiếu sáng bên trên khi truyền vô môi trường xung quanh vô trong cả này

A

nhỏ rộng lớn 5.1014 Hz còn bước sóng bởi 600 nm

B

lớn rộng lớn 5.1014 Hz còn bước sóng nhỏ rộng lớn 600 nm.

C

vẫn bởi 5.1014 Hz còn bước sóng nhỏ rộng lớn 600nm

D

vẫn bởi 5.1014 Hz còn bước sóng to hơn 600 nm.

Khi truyền kể từ môi trường xung quanh (1) sang trọng môi trường xung quanh (2), một tia sáng sủa đơn sắc rời khỏi xa cách pháp tuyến rộng lớn đối với tia cho tới. Vận tốc và bước sóng của tia sáng sủa này trong số môi trường xung quanh (1) và (2) là v1, λ1 và v2, λ2. Ta có

Chiếu một chùm sáng sủa tuy nhiên song hẹp bao gồm nhì phản xạ vàng và lam kể từ nội địa rời khỏi không gian sao cho tới không tồn tại hiện tượng lạ hành động tự nhiên toàn phần. Nhận quyết định này sau đó là đúng?

A

Tia vàng rời khỏi xa cách pháp tuyến rộng lớn.

B

Không xác lập được sự không giống nhau của những góc khúc xạ.

C

Tia lam rời khỏi xa cách pháp tuyến rộng lớn.

Xem thêm: phân tích bài ai đã đặt tên cho dòng sông

D

Cả nhì tia nằm trong đem góc khúc xạ như nhau.

Hiện tượng nhiễu xạ và phú bôi khả năng chiếu sáng minh chứng ánh sáng

Khi khả năng chiếu sáng truyền kể từ nước rời khỏi không gian thì

A

vận tốc và tần số khả năng chiếu sáng tăng

B

vận tốc và bước sóng khả năng chiếu sáng rời,

C

vận tốc và bước sóng khả năng chiếu sáng tăng

D

bước sóng và tần số khả năng chiếu sáng ko thay đổi.

Chiếu kể từ nước rời khỏi không gian một chùm tia sáng sủa tuy nhiên song cực kỳ hẹp (coi như 1 tia sáng) bao gồm 5 bộ phận đơn sắc: tím, lam, đỏ ối, lục, vàng. Tia ló đơn sắc color lục lên đường tà tà mặt mày nước (sát với mặt mày phân cơ hội thân thiết nhì môi trường). Không kể tia đơn sắc color lục, những tia ló ra bên ngoài không gian là những tia đơn sắc màu:

Một thấu kính quy tụ, bịa vô không gian. Một chùm tia sáng sủa hẹp, tuy nhiên song bao gồm những khả năng chiếu sáng đơn sắc red color, lam, tím và vàng được chiếu cho tới thấu kính theo đuổi phương tuy nhiên song với trục chủ yếu. Trên trục chủ yếu của thấu kính, điểm quy tụ của những tia sáng sủa đơn sắc tính kể từ quang quẻ tâm rời khỏi xa cách đem trật tự là

Một dải sóng năng lượng điện kể từ vô chân không tồn tại tần số kể từ 4,0.1014 Hz cho tới 7,5.1014 Hz. hiểu véc tơ vận tốc tức thời khả năng chiếu sáng vô chân ko c = 3.108 m/s. Trong thang sóng năng lượng điện kể từ, dải sóng bên trên nằm trong vùng

Một khả năng chiếu sáng đơn sắc color lục đem tần số f được truyền kể từ chân ko vào trong 1 hóa học lỏng đem tách suất là một,5 so với khả năng chiếu sáng này. Trong hóa học lỏng bên trên, khả năng chiếu sáng này còn có màu

Chiếu một tia sáng sủa hẹp bao gồm thân phụ bộ phận đơn sắc color lục, color chàm, và color cam kể từ nước rời khỏi không gian theo đuổi phương ko vuông góc với mật nước sao cho tới ko xẩy ra hiện tượng lạ hành động tự nhiên toàn phần. Từ mặt mày nước tăng trưởng tao theo thứ tự bắt gặp những tia

A

màu lục, color chàm, color cam

B

màu chàm, color lục, color cam.

C

màu lục, color cam, color chàm

D

màu cam, color lục, color chàm.

Hiện tượng khả năng chiếu sáng ko tuân theo đuổi quyết định luật truyền trực tiếp khi trải qua mép một vật cản hoặc qua quýt những khe hẹp được gọi là hiện nay tượng

Chiết suất của một môi trường xung quanh vô trong cả đối với

A

các khả năng chiếu sáng đơn sắc không giống nhau đều tương đương nhau.

B

ánh sáng sủa đem tần số càng rộng lớn thì sẽ càng rộng lớn

C

ánh sáng sủa đem chu kỳ luân hồi càng rộng lớn thì sẽ càng rộng lớn.

D

ánh sáng sủa đơn sắc đỏ ối to hơn khả năng chiếu sáng đơn sắc tím.

Chiếu một chùm sáng sủa tuy nhiên song hẹp bao gồm tứ bộ phận đơn sắc: đỏ ối, vàng, lam và tím từ 1 môi trường xung quanh vô trong cả cho tới mặt mày bằng phân cơ hội với không gian đem góc cho tới 37°. hiểu tách suất của môi trường xung quanh này so với khả năng chiếu sáng đơn sắc: đỏ ối, vàng, lam và tím theo thứ tự là một,643; 1,657; 1,672 và 1,685. Thành phần đơn sắc ko thể ló rời khỏi không gian là

Chiếu chùm tia sáng sủa Trắng hẹp, xiên xuống mặt mày nước (góc cho tới nhỏ) vô trong cả của thau nước. Dưới lòng chậu việt nam để ý thấy

A

một dải color kể từ đỏ ối cho tới tím, red color bị nghiêng xa cách nhất đối với tia cho tới.

B

một dải color kể từ đỏ ối cho tới tím, color tím bị nghiêng xa cách nhất đối với tia cho tới.

C

tùy theo đuổi góc cho tới tuy nhiên sắc tố thay cho thay đổi theo đuổi trật tự.

Trong những thử nghiệm sau, thử nghiệm này được dùng nhằm đo bước sóng ánh sáng?

A

Thí nghiệm tổ hợp khả năng chiếu sáng Trắng.

B

Thí nghiệm về sự việc nghiền sắc khả năng chiếu sáng của Niu−tơn.

C

Xem thêm: văn tả cảnh công viên lớp 5

Thí nghiệm với khả năng chiếu sáng đơn sắc của Niu−tơn.

D

Thí nghiệm Y−âng về phú bôi khả năng chiếu sáng.